SER-advies en mogelijke gevolgen uitzendbranche

SER-advies en mogelijke gevolgen uitzendbranche

Vanuit de Flexpedia Newsroom – Haarlem –

 

Het SER advies vloeit voort uit de bevindingen van de commissie Borstlap en is gericht op wat het nieuwe kabinet in 2022 zou moeten doen om de arbeidsmarkt te hervormen.

Waarom komt de SER met dit advies aan het nieuw te vormen kabinet?

In het persbericht van 2 juni jl. stelt de SER dat structureel werk in principe georganiseerd wordt op basis van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De SER geeft in het advies concreet aan hoe andere contractvormen (uitzendarbeid, oproepcontracten, tijdelijke contracten, ZZP) beter moeten worden gereguleerd. Doel is meer werk- en inkomenszekerheid te realiseren en concurrentie op arbeidsvoorwaarden voorkomen.

 

Let op tekst gaat verder onder dit blok

Voor flexbureaus die slim en voordelig willen uitzenden 

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Wat betekenen de adviezen van de SER?

Lang verhaal kort. De meest opmerkelijk zaken:

 • Nul-uren en oproepcontracten verdwijnen; dit worden basiscontracten met een kwartaalurennorm (minimaal X-aantal uur per kwartaal wordt in het contract opnemen) waarbij de loondoorbetalingsverplichting niet meer uitgesloten mag worden. (medewerker heeft hoe dan ook recht op uitbetaling van die uren die in het contract staan ook al is er geen werk).
 • Uitzendwerk mag 3 jaar duren (i.p.v. 4 jaar volgens de huidige Uitzend Cao)
 •  Wettelijk minimumloon fors omhoog
 • Uitzendkrachten krijgen beter betaald; dezelfde rechten als collega’s in vaste dienst;
 • Zelfstandigen moeten minimaal 35 euro per uur verdienen.

 

Uitzenden volgens het advies van de SER. De highlights:

Waar het op neerkomt is dat uitzenden volgens de SER weer terug moet naar ‘Piek en Ziek’. Anders gezegd: structurele banen voor mensen met een vast dienstverband in plaats van ‘goedkopere’ uitzendkrachten. De volgende wijzigingen stelt de SER voor:

 • Uitzenden in Fase A (fase 1-2) naar 52 weken ipv 78 weken
 • Fase B (fase 3) naar 2 jaar. Is nu 4 jaar.
 • Totaal uitzendwerk dus maximaal 3 jaar.
 • De wettelijke onderbrekingstermijn van 6 maanden wordt geschrapt. Een Fase A’er werkzaam bij hetzelfde uitzendbureau kan dan nooit meer terugvallen in begin Fase A.
 • Arbeidsvoorwaarden uitzendkracht vanaf dag 1 hetzelfde als de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij de inlener
 • Adequaat pensioen voor uitzendkrachten
 • Strenge certificering uitzendbureaus

Reactie NBBU

De NBBU vindt het goed dat uitzenden zijn aparte positie behoudt waarin flexibiliteit gewaarborgd is. Voor reguliere werkgevers worden onder andere nulurencontracten en oproepcontracten afgeschaft. Voor uitzenden worden de fases 1-2 wettelijk vastgesteld op 52 weken, evenals het uitzendbeding, het onbeperkt gebruik van tijdelijke contracten en uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht. Dit komt overeen met het voorstel van de NBBU in de vroegtijdig door de FNV, CNV en De Unie afgebroken cao-onderhandelingen. Fase 3 wordt daarnaast maximaal 6 contracten in 2 jaar. Bovendien adviseert de SER uitzendkrachten sneller naar een volgende fase door te laten stromen door de wettelijke onderbrekingstermijn van 6 maanden te schrappen. Daar wil de SER een administratieve vervaltermijn bij hanteren. De NBBU dringt erop aan deze vervaltermijn concreet te maken om partijen duidelijkheid te bieden. Daarnaast vindt de NBBU dat het SER-akkoord zich leent voor het voortzetten van de gesprekken met de vakbonden over een nieuwe uitzend-cao.

 

 

Reactie ABU

ABU reageert positief op het SER-advies voor de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt uitzendwerk goed verankerd in de wet en er ontstaat een gelijk speelveld met zzp en andere vormen van flexibel werk. Jurriën Koops, directeur van de ABU, licht toe: “Het SER-advies kan in potentie het kaf van het koren in de uitzendbranche scheiden. Dat kan alleen als er een waterdicht certificeringssysteem komt met voldoende capaciteit voor controle en handhaving. Een sluitende aanpak dus waarvoor de ABU al eerder pleitte. Uitzendwerk zal duurder worden. Tegelijkertijd blijft de uitzendformule intact met meer zekerheid en duidelijkheid voor iedereen én er komt een rem op de mogelijkheid om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dat snijdt malafide uitzenders de pas af en geeft onze leden de mogelijkheid om uitzendwerk neer te zetten op basis van toegevoegde waarde.”

 

273a1821
10

Waarmee kunnen wij jou helpen?