Commissie Borstlap

Commissie Borstlap over de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt 

Ruim een jaar heeft een ‘zware’ delegatie van negen arbeidsmarktexperts onder leiding van oud topambtenaar, Hans Borstlap, de Nederlandse arbeidsmarkt onderzocht. Het Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) ‘In wat voor land willen wij werken?’ is op 23 januari 2020 gepresenteerd aan de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Tipje van de sluier? De arbeidsmarkt moet ingrijpend op de schop. 

 

Arbeidsmarkt en regulering van werk 

Nederland is koploper in flexwerk. Met zo’n 2 miljoen flexibele werknemers en 1,1 miljoen zzp’ers spant het Rood Wit Blauw de kroon. De regels rondom arbeid moeten volgens de commissie Borstlap grondig worden aangepast. ‘Anders neemt de ongelijkheid tussen kansrijken en kansarmen toe en loopt de economie schade op’, aldus Borstlap in een interview met het FD van 23 januari. 

 

Advies commissie Borstlap in grote lijnen

Het mes moet in de flexibele schil. Werkgevers moeten minder gebruik gaan maken van uitzendkrachten en zzp’ers en juist meer mensen in vaste dienst nemen. In ruil hiervoor dient het vaste contract een stuk minder vast worden. Een soort Wab 2.0 dus, maar dan rigoureuzer. 

De belangrijkste 10 aanbevelingen van de commissie Borstlap 

Hier komen ze: 

  

      1.Verschuiven van arbeidsduur, functie en salaris 

Volgens de commissie moeten werkgevers de mogelijkheid krijgen om ‘eenzijdig te schuiven’ met arbeidsduur, salaris, functie, werklocatie en werktijden van vast personeel. 

  

  1. Invoering deeltijdontslag

Hierdoor kan een werkgever een medewerker gedeeltelijk ontslaan. De werkgever brengt dan de arbeidsomvang terug, bijvoorbeeld omdat er minder werk is. 

  

  1. Loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar naar 1 jaar

De verplichting om werknemers twee jaar lang door te betalen bij ziekt moet naar 1 jaar. 

  

  1. Uniforme basisverzekering arbeidsongeschiktheid

Een basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zowel alle werkenden dus ook voor de zzp‘er. 

  

  1. Fiscale voordelen voor zzp’ers schrappen

Belastingvoordeeltjes voor zzp’ers moet worden afgebouwd. Denk daarbij aan zelfstandigenaftrek, etc. 

  

  1. Persoonlijke ontwikkelingsbudget

Een werknemer dient een ontwikkelingsbudget te krijgen die het gehele werkzame leven ingezet kan worden om ‘kennisverarming’ tegen te gaan. 

  

  1. Mes in contractvormen

De commissie wenst de ‘wildgroei’ aan arbeidscontractvormen te stoppen. Borstlap adviseert een ‘overzichtelijk model van 3 rijbanen’: vast contract, uitzendcontract en zelfstandige. 

  

  1. Contracting, payrolling en detachering verder aan banden

  

De vluchtroutes naar vage constructies met meerdere partijen waarbij misstanden voorkomen moeten stoppen. 

  

  1. De kostprijs voor flexwerkers nog duurder

Naast de inmiddels gestegen WW premie adviseert Borstlap om flexwerk nog duurder te maken door o.a. hogere sociale lasten en een flexpremie bovenop het loon van de flexwerker. 

  

  1. Strengere controle op uitzendbureaus

Startende uitzendbureaus dienen eerst een borgsom te betalen en de controle op onder andere faillissementsfraude en certificeringen moet vele malen strenger. 

 

 

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe branche / cao tekstblok

Reactie van werkgevers en de politiek

Er was behoorlijk wat kritiek op het Eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) ‘In wat voor land willen wij werken?‘. Zo meldde het FD dat de grootste kritiek van werkgevers zit in ‘het principe dat alle werkenden werknemer zijn, tenzij iets anders blijkt. Door het vaste contract heilig te verklaren is het advies van de Commissie Borstlap ook te veel gericht op het verleden en kijkt het veel te weinig vooruit.’

 

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?