veel-gestelde-vragen-FAQ

Voor medewerkers van
Flexpedia

Hoe zit dat ook alweer als je via Flexpedia gaat werken bij een bedrijf? Wanneer wordt mijn salaris betaald? Hoe zit het met mijn contract? En meer van dat soort dingen. We leggen het haarfijn aan je uit.

Starten met werk

Flexpedia is een gecertificeerd uitzendbureau. Bekijk hier alle certificaten en downloads.

Het uitzendbureau werkt samen met Flexpedia. Het uitzendbureau is als recruiter jouw eerste aanspreekpunt en doet de eerste gesprekken met jou. Flexpedia (Werkgever) doet de administratieve en juridische zaken. Wij (het uitzendbureau en Flexpedia) zorgen er dus samen voor dat jij aan de slag kunt gaan bij het bedrijf waar je gaat werken.

Je ontvangt via Flexpedia een e-mail om jouw sollicitatie te bevestigen. Dit doe je door in de e-mail op de knop Bevestig te klikken. Het bevestigen van je sollicitatie is verplicht. Doe je dit niet? Dan kan je niet werken en krijg je geen salaris. Dus bevestig je sollicitatie! Geen e-mail ontvangen? Kijk dan in je spambox.

Je ontvangt namens Flexpedia via Ondertekenen.nl/Signhost een e-mail met daarin een link naar jouw arbeidscontract. Dit gaat digitaal namelijk sneller. Je ontvangt op je mobiel een sms-code. Met deze code geef je akkoord op jouw arbeidscontract. Doe je dit niet? Dan kan je niet werken en krijg je geen salaris. Arbeidscontract niet ontvangen? Kijk dan in je spambox.

De gewerkte uren doorgeven doe jijzelf of het bedrijf waar je werkt doet het voor jou. Als jij jouw gewerkte uren moet doorgeven doe je dat via de online werkbriefjes in ons portaal Paydia. De online werkbriefjes staan dus al voor je klaar in Paydia. Je hoeft deze alleen maar in te vullen en op ‘Akkoord‘ te klikken. Jouw werkgever controleert de gewerkte uren. Nadat jouw werkgever de gewerkte uren heeft goedgekeurd gaat Flexpedia het salaris uitbetalen.

Salaris

Jij of jouw werkgever geeft je gewerkte uren van de afgelopen week door via het invullen van het online werkbriefje in Paydia. Dit moet uiterlijk op dinsdag voor 12:00 uur gebeuren. Na akkoord van de werkgever gaat Flexpedia jouw salaris betalen. Dit kan wekelijks of vierwekelijks gebeuren. Dit is vooraf met jou afgesproken.

 

Wekelijks uitbetaling

Wordt het salaris wekelijks betaald? Dan staat het uiterlijk op vrijdag aan het einde van de dag op jouw bankrekening.

 

4-wekelijkse uitbetaling

Wordt jouw salaris om de vier weken uitbetaald? Dan zie je in de tabel hieronder de uitbetalingsdata:

Wij hebben voor jou precies uitgelegd hoe jouw loonstrook is opgebouwd: loonstrook uitgelegd

Ziek en ziektegeld

Mocht je ziek worden en/of arbeidsongeschikt raken, dan meld je je zo snel mogelijk ziek bij je directe leidinggevende én bij je Werkgever: in elk geval uiterlijk 30 minuten voor het (uiterste) tijdstip waarop je normaal gesproken met je werk begint. De ziekmelding bij werkgever (Flexpedia) moet je vóór 10.00 uur ’s ochtends, telefonisch via 023-2052408 doorgeven. Ziekmelden kan alleen telefonisch, meldingen per email worden niet in behandeling genomen.

 

In principe meld je zelf dat je ziek bent. Alleen als je hier niet toe in staat bent, dan kun je je door een ander ziek laten melden. Word je ziek tijdens werktijd? Dan meld je dit persoonlijk bij jouw directe leidinggevende én bij Flexpedia voordat je stopt met je werk en naar huis gaat.

 

Wanneer je denkt dat je ziekte en/of arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een bedrijfsongeval, dan meld je dit direct bij je leidinggevende, werkgever en recruitmentpartner.

 

Als je je ziekmeldt, dan vertel je hoe lang je verwacht ziek te zijn, waar je bent tijdens je ziekte, het telefoonnummer waarop je te bereiken bent en het adres en telefoonnummer van je huisarts. En, als dat van toepassing is, ook dat van de specialist die jou behandelt. Word je opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis? Dan geef je ook door hoe lang je waarschijnlijk in het ziekenhuis of in het verpleeghuis zult zijn. Mocht het al bekend zijn dat je naar het ziekenhuis of verpleeghuis gaat? Geef dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk door.

 

Verplichtingen bij ziekte

 1. Meld hoe lang je verwacht ziek te zijn en waar je verblijft tijdens ziekte/verzuim
 2. Meld het telefoonnummer waarop je te bereiken bent
 3. Meld het adres en telefoonnummer van je huisarts
 4. Als het van toepassing is; meld het adres en telefoonnummer van de specialist die jou behandelt
 5. Word je opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis dan meld je hoelang je waarschijnlijk daar zal verblijven. Mocht het bekend zijn dat je naar het ziekenhuis of verpleeghuis gaat, meld dit dan zo snel mogelijk
 6. Zorg dat je goed kunt herstellen

 

Bezoek bedrijfsarts

Als er gevraagd wordt om naar de bedrijfsarts of de arts van de Arbodienst te komen, ben je verplicht dat te doen. Ben je lichamelijk niet in staat om naar de bedrijfsarts te komen? Laat dit dan vooraf weten bij de Flexpedia Verzuimdesk (023-2052508). Zorg er ook voor dat je goed kunt genezen.

 

Samenvattend

 • Meld je voor 10:00 ‘s ochtends ziek bij de Flexpedia Verzuimdeks via 023-2052408.
 • Meld hoe lang je verwacht ziek te zijn.
 • Meld waar je verblijft tijdens jouw ziekte zodat we jou kunnen bereiken voor je re-integratie.
 • Zorg ervoor dat je bereikbaar bent. Check elke dag even je telefoon en e-mail.
 • Ga naar de bedrijfsarts of de arts van de Arbodienst als dat gevraagd wordt.
 • Ben je te ziek om naar de bedrijfsarts of de arts van de Arbodienst te komen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de Flexpedia Verzuimdeks (023-2052408).

 

Tip: heb je vragen over jouw rechten én plichten als je ziek bent? Stel deze vragen dan gerust aan de Flexpedia Verzuimdesk: 023-2052408. We leggen het graag aan je uit!

 

Belangrijk: lees hier de personeelsgids

Let op: de ziekte-uitkeringen vinden 1 keer per vier weken op maandag plaats. Afhankelijk van jouw bank ontvang je deze betaling op maandag of dinsdag. Dit geldt ook als er afwijkende afspraken zijn gemaakt voor periodieke loonbetalingen. De uitbetaling van deze uitkering vindt altijd plaats 2 weken na einde van de periode. Concreet betekent dit dat week 1 t/m week 4 in week 6 wordt overgemaakt, enzovoort.

Belangrijk: lees hier de personeelsgids

 

Zodra de Arbodienst of Flexpedia je vraagt om naar het spreekuur van de arts van de Arbodienst te komen? Of een door de Arbodienst aangewezen specialist te bezoeken? Dan doe je dat. Als je een goede reden hebt waarom je dit niet kunt doen (bijvoorbeeld omdat je niet mobiel bent), dan meld je dit aan je werkgever. De Arbodienst bepaalt dan of de reden geldig is. En of de controle of het spreekuur op een ander manier/tijdstip kan plaatsvinden.

 

Zorg ervoor dat je goed kunt genezen. Ben je weer beter? Bel dan meteen de Flexpedia Verzuimdesk om je beter te melden: 023-2052408.

 

Belangrijk: lees hier de personeelsgids

Mijn Paydia - portaal

Paydia is een online platform waarop je kunt inloggen om jouw gegevens terug te zien. Bijvoorbeeld jouw loonstroken, jaaropgave, opgebouwde vakantie-uren (verlof) etc.

 

Je loonstrook kan je vinden in ‘Mijn Paydia‘. Log hier in en op de dashboard zie je jouw loonstroken en kan je deze downloaden.

 

Paydia is een online platform waarop je kunt inloggen om jouw gegevens in te zien. Bijvoorbeeld jouw loonstroken, jaaropgave, opgebouwde vakantie-uren (verlof) etc.

 

Nadat je door jouw werkgever bent aangemeld bij Flexpedia, ontvang je via de e-mail een link om je account te activeren. Hierna kun je inloggen en gebruikmaken van Paydia.

 

Inloggegevens
Je e-mailadres is je gebruikersnaam en je wachtwoord kan je aanpassen wanneer je op ‘activeren‘ klikt in de mail, die je hebt ontvangen om je account te activeren.

 

Bij elk gewerkte uur bouw je vakantie-uren en vakantiegeld op. Hoeveel dit is staat vermeld onder het kopje reserveringen op je loonstrook. Ook kan je dit vinden in jouw Paydia-account. Ga naar www.flexpedia.nl en klik rechtsboven in op de melding  ‘Mijn Paydia‘ om in te loggen in jouw Paydia-account.

 

In je dashboard zie je onder ‘Verlof‘ jouw opgebouwde vakantie-uren. Naast gewoon verlof kan het ook zijn dat je als werknemer recht hebt op bovenwettelijk verlof. In jouw individuele arbeidsovereenkomst of cao kan je vinden of je hier recht op hebt of niet.

 

 

De gewerkte uren doorgeven doe jij zelf of het bedrijf waar je werkt doet het voor jou. Als jij jouw gewerkte uren moet doorgeven doe je dat via de online werkbriefjes in ons portaal Paydia. De online werkbriefjes staan dus al voor je klaar in Paydia. Je hoeft deze alleen maar in te vullen en op ‘Akkoord‘ te klikken. Jouw werkgever controleert de gewerkte uren. Nadat jouw werkgever de gewerkte uren heeft goedgekeurd gaat Flexpedia het salaris uitbetalen.

Over verlof (kort verzuim / vakantie / vrije dag)

Jij of jouw uitzendbureau geeft de verlofuren door via de werkbriefjes in Paydia.

Je mailt bewijs van kortverzuim/bijzonder verlof naar de Flexpedia HR Consultant. Een bewijs is bijvoorbeeld: afspraakbevestiging van de tandarts.

Wanneer je als uitzendkracht een zwangerschapsverklaring hebt gestuurd naar de Flexpedia Verzuimdesk vragen zij de WAZO uitkering aan voor jou. Vervolgens stopt de arbeidsovereenkomst na 4 weken bij Flexpedia en krijg jij de WAZO uitkering via het UWV. Dit betreft 100% van het loon.

Bij uitdienstmelding of wanneer je 7 of meer aaneengesloten vakantiedagen opneemt is het mogelijk om vakantiegeld eerder te laten uit te keren. Dit moet je wel schriftelijk (via e-mail) aangeven bij Flexpedia. Vakantiegeld kan je ook direct (boven op het uurloon) uit laten betalen. Ook dit moet je schriftelijk (per e-mail) aanvragen bij Flexpedia.

Je hebt recht op uitbetaling van een feestdagen:

 • Als de uitzendkracht in een periode van 13 aaneengesloten weken direct voorafgaan aan de feestdag minimaal 7 keer op die dag heeft gewerkt.
 • Als de uitzendkracht nog geen 13 aaneengesloten weken in dienst is, in meer dan de helft van het aantal weken waarin hij in dienst is, op de betreffende dag in de week heeft gewerkt.

 

Voorbeeld: dus als iemand méér dan 13 weken in dienst is en hij heeft van de laatste 13 weken 8 weken gewerkt, dan is er recht op doorbetaling. Als iemand 6 weken in dienst is en hij heeft 3 weken gewerkt, dan is dat de helft en heeft hij geen recht op doorbetaling. Bij 4 gewerkte weken is het méér dan de helft en heeft hij wel recht op doorbetaling.

Overige meest gestelde vragen

Je mailt de Flexpedia HR consultant om een werkgeversverklaring aan te vragen en deze ontvang je dan binnen 5 dagen.

Als je een opleiding of een cursus wil volgen kan je een verzoek indienen bij het uitzendbureau. Daarnaast is het verplicht om een bevestiging van inschrijving van de opleiding/cursus op te sturen naar Flexpedia.

Kom je er niet uit?

Vind je geen antwoord op je vraag? Geen nood. We staan voor je klaar.

Kom je er niet uit?

Vind je geen antwoord op je vraag? Geen nood. We staan voor je klaar.

Waarmee kunnen wij jou helpen?