Uitzenden Arbeidsmigranten

Uitzenden arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten uitzenden is voor veel flexondernemers een valkuil. Je dient je namelijk aan veel regels te houden. En die zijn streng. En terecht. Om licht in de duisternis te scheppen, hebben de Flexpedia HR Consultants op een rij gezet wat verplicht is en wat wijs is om te doen.

Feiten en cijfers

Allereerst wat cijfertjes. Want arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt. In 2016 waren zij al goed voor 11 miljard euro. De vraag naar arbeidsmigranten blijft groeien. Veel arbeidsmigranten uitzendbureaus bemiddelen daarin. Dat we ze dus nodig hebben is een feit. En dat er kansen liggen voor uitzendbureaus is ook duidelijk.

 

In 2021 telde Nederland zo’n 840.000 arbeidsmigranten (bron: CBS Microdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek). De verwachting is dat dit doorstijgt naar tussen de 950.000 en 1.247.000 in 2030, afhankelijk van de omstandigheden. Ongeveer de helft werk via uitzendbureaus.

 

Dat we ze dus nodig hebben is een feit. En dat er kansen liggen voor uitzendbureaus is ook duidelijk. Maar je dient als flexondernemer je wel te houden aan de regels. Weten welke dat zijn? Komen ze:

 

  1. Arbeidscontract ook in de landstaal

Uiteraard maak je een arbeidscontract op, met afspraken over duur van de overeenkomst, loon, vergoedingen et cetera. Belangrijk daarbij is dat de uitzendovereenkomst en de bijbehorende stukken verplicht in het Nederlands én in de landstaal van de uitzendkracht beschikbaar zijn.

 

  1. Bied een zorgverzekering aan

Als uitzender moet je een arbeidsmigrant een aanbod doen voor een zorgverzekering. Nuance: de arbeidsmigrant hoeft dit aanbod niet te accepteren. Wel is hij verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Anders kan hij een boete krijgen. Als de arbeidsmigrant je aanbod niet accepteert, moet hij zich dus wel elders verzekeren. Wijs hem daarop.

 

  1. Informeer over het volgen van een taaltraining

Natuurlijk is het voor heel veel arbeidsmigranten om tal van redenen handig om de Nederlandse taal te leren. Je hoeft zo’n cursus niet aan te bieden (maar: zie verderop), wel ben je verplicht een arbeidsmigrant na 26 weken te informeren over de mogelijkheden die hij heeft om de Nederlandse taal te leren.

 

  1. Inkomensgarantie voor nieuwe arbeidsmigranten.

Dat wil zeggen; voor arbeidsmigranten die voor het eerst in Nederland komen werken, krijgen de eerste twee maanden minimaal volledige WML uitbetaling ook al wordt er niet fulltime gewerkt (kortlopende projecten uitgezonderd).

 

  1. Huisvestingbehoud van ca. 4 weken na einde dienstverband

Bij verval van de inkomensgarantie heeft de arbeidsmigrant recht op een thuiskomgarantie waarbij de vervoerskosten naar het thuisland door de uitzendwerkgever wordt betaald.

Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Begeleiding arbeidsmigranten

Bij een arbeidsmigranten uitzendbureau is de begeleiding van deze flexkrachten van groot belang. De volgende punten willen we daarom meegeven. Niet verplicht maar wél aan te raden.

 

  1. Bied een taaltraining aan

Het hoeft dus niet, maar is wel nuttig: een taaltraining. In de praktijk faciliteren veel uitzenders een dergelijke opleiding voor hun arbeidsmigranten ook.

 

  1. Bied vervoer aan

Het stond hierboven al: je moet goede voorlichting verzorgen over vervoer, maar het daadwerkelijk aanbieden is niet verplicht. Neemt niet weg dat je hiermee als uitzender goede sier maakt, of beter gezegd, goed zorgt voor je arbeidsmigrant. Denk aan het regelen van vliegtickets of het organiseren van een busreis voor een groep arbeidsmigranten. En let op. Bij verval van de inkomensgarantie heeft de arbeidsmigrant recht op een thuiskomgarantie waarbij de vervoerskosten naar het thuisland door de uitzendwerkgever wordt betaald. Lang verhaal kort. Wil je het goed doen. Regel dan vervoer van A tot Z.

 

  1. Zorg voor registratie in Nederland

In de praktijk zijn het uitzendondernemingen die het als een service aan arbeidsmigranten aanbieden: inschrijving in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dit betreft een registratie van buitenlandse werknemers waarbij ze een Burgerservicenummer (BSN) ontvangen.

 

Let op: de inkomensgarantie voor nieuwe arbeidsmigranten. Dat wil zeggen; voor de arbeidsmigrant die voor het eerst naar ons land komt om te werken geldt een inkomensgarantie. Zij hebben recht op de eerste twee maanden minimaal volledige WML uitbetaling ook al wordt er niet fulltime gewerkt (kortlopende projecten uitgezonderd).

 

  1. Zorg voor sociale begeleiding

Klinkt soft, maar het is reuzebelangrijk om de arbeidsmigranten die voor je gaan werken sociaal wegwijs te maken in Nederland. In de eerste plaats natuurlijk voor de buitenlandse werknemer zelf. Ga er maar aanstaan, je verlaat huis en haard en komt in een voor de meeste migranten volstrekt vreemd land. Dan is het prettig als er iemand vertelt waar de dichtstbijzijnde supermarkt is, of waar je een huisarts kunt vinden. Zulke goede zorg straalt uiteindelijk ook op jou als uitzender af. Je helpt wellicht voorkomen dat arbeidsmigranten na beëindiging van de overeenkomst naar een concurrerende uitzender overstappen. Voor het binden en boeien van arbeidsmigranten kun je verder trouwens niet creatief genoeg zijn: organiseer bijvoorbeeld excursies om ze mooie plekken van ons land te laten zien.

 

  1. Bied kwalitatief goede huisvesting aan

Ook weer uit de categorie ‘hoeft niet, maar eigenlijk wél noodzakelijk’: huisvesting voor de arbeidsmigrant. Dit onderwerp is echter zo belangrijk dat we het uitlichten in een speciaal hoofdstuk.

 

Tip:  Hoe organiseer je dit alles nu? Cor de Koeijer (NBBU) ziet in de praktijk vaak dat bij een uitzendorganisatie één persoon verantwoordelijk wordt gemaakt voor alle verplichtingen en extra services. “Diegene regelt dan alles voor de arbeidsmigrant. Van vervoer en huisvesting tot inschrijving en het sociaal wegwijs maken. Wel zo makkelijk.”

 

Let op: Omdat arbeidsmigranten uit de EER + Zwitserland onder de Nederlandse wetgeving vallen, is de Nederlandse wetgeving ook op hen van toepassing. Daar kan geen misverstand over bestaan. Wat hieronder ‘verplicht’ is, is dat dan ook niet volgens de Burgerlijk Wetboek, maar volgens de CAO voor Uitzendkrachten. Daarin zijn heldere afspraken gemaakt om het uitzenden van arbeidsmigranten goed te regelen.

 

In die cao is overigens onder andere ook geregeld dat de beloning van de uitzendkracht gelijk is aan het loon van de werknemer in dienst van de opdrachtgever: de zgn. inlenersbeloning. De Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) ziet toe op de naleving van de cao.

Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?