Inlenersbeloning

Inlenersbeloning

Inlenersbeloning? Wat is dat en hoe pas je het toe?  De Flexpedia HR Consultants leggen het uit in jip-en-janneketaal. Inclusief voorbeelden uit de praktijk.

Geschreven door:
Geschreven door:
Account Manager
HR Consultant / marketeer

Inlenersbeloning betekenis

Wat is de inlenersbeloning? De inlenersbeloning is een regeling voor uitzendkrachten en gedetacheerden. Het zorgt ervoor dat uitzendkrachten en gedetacheerden hetzelfde salaris verdienen en ontvangen als vaste personeelsleden van het bedrijf waar de uitzendkracht of gedetacheerde aan de slag gaat. Kortom: gelijk werk = gelijk loon.

Inlenersbeloning ABU en NBBU Cao

De inlenersbeloning is een onderdeel van de ABU en NBBU Cao. In deze cao’s, zeg maar de Uitzend Cao, staat duidelijk omschreven wat de inlenersbeloning inhoudt en waar het aan moet voldoen. Elke uitzendkracht die werkt bij een inlener heeft recht op een correct toegepaste inlenersbeloning. Want gelijk werk is gelijk loon.

Wat valt er onder de inlenersbeloning? 

De inlenersbeloning bestaat uit diverse onderdelen. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 

 • Uurlonen conform schalen 
 • Initiële loonsverhogingen 
 • Periodieken loonsverhogingen 
 • Atv-dagen
 • Toeslagen 
 • Kostenvergoedingen 
 • Pensioen 
 • Eénmalig uitkering 
 • Thuiswerkvergoeding [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022] 
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022] 
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022] 
 • Eindejaarsuitkering of 13de maand [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2023] 
 • Alle kostenvergoedingen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023] 
 • Alle toeslagen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023] 
 • Periodieke stijging na één jaar werk [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023] 
 • Inschaling instaptabel uitsluitend bij géén relevant ervaring [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023] 
 • Basis STIPP pensioen vanaf dag 1 (voor medewerkers vanaf 21 jaar en ouder) [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • StiPP Basis pensioen vanaf dag 1 voor iedere medewerker van 18 jaar en ouder [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2024]

 

Let op: het wettelijk minimumloon stijgt minimaal elk jaar. Klik hier voor het actuele WML.

 

Deze afspraken zijn grotendeel overgenomen uit het SER-advies. Lees hier puntsgewijs de belangrijkste adviezen van de SER.

 

Let op: tekst gaat verder onder dit content blok

Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Geschreven door:
Account Manager
HR Consultant MKB / marketeer
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Geschreven door:
Bob
Account Manager
Aldert
HR Consultant MKB / marketeer
Geschreven door:
Account Manager
HR Consultant MKB / marketeer

Uitleg componenten inlenersbeloning

 

Uurlonen conform schalen
Het bruto uurloon wordt gebaseerd op de schaal / functiegroep waarin de uitzendkracht is ingedeeld. Gelijk werk = gelijk loon. Dit betekent dat een uitzendkracht recht heeft op hetzelfde loon bij hetzelfde werk als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever.

 

Initiële loonsverhogingen
Sommige cao’s bevatten initiële loonsverhogingen. Deze zijn bedoeld om de koopkracht van de medewerkers op peil te houden. Werkt een uitzendkracht bij een inlener met een cao inclusief een initiële loonsverhoging? Dan heeft ook deze uitzendkracht recht op zo’n initiële loonsverhoging.

 

Periodieken loonsverhogingen
Ieder jaar hebben medewerkers recht op een periodieke loonsverhoging. Medewerkers beginnen in een schaal bijvoorbeeld onder kolom 1. Per jaar in dienst schuift de medewerker op van kolom 1 naar kolom 2 naar kolom 3 enzovoort. Hier heeft de uitzendkracht dan ook recht op. De loonsverhogingen zijn per cao verschillend en de loonschalen werken per cao ook weer anders.

 

De uitlener moet het arbeidsverleden en de relevante werkervaring meenemen in de periodieken. Kortom; heeft de uitzendkracht of gedetacheerde relevante ervaring en gaat hij bij een nieuwe opdrachtgever starten dan mag hij NIET ingeschaald worden met het laagste loon.

 

Als het recht op een periodiek afhangt van een goede beoordeling, maar de uitzendkracht krijgt geen beoordeling(sgesprek), dan heeft de uitzendkracht wel degelijk recht op het periodiek.  

 

Atv-Adv-dagen
Adv staat voor arbeidsduurverkorting en Atv staat voor arbeidstijdverkorting. Er is dus een verschil.

 

De Adv is een structurele verkorting van het aantal werkdagen van een werknemer. Adv is gericht op het verkorten van een werkweek. Werknemers met Adv hebben een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur.

 

Bij Atv heeft de medewerker extra vrije dagen waarbij hij of zij ‘gewoon’ wordt doorbetaald. Wat vaak bij uitzendkrachten wordt toegepast is het opnemen van atv-dagen in het loon. Anders gezegd: hij of zij krijgt geen extra vrije dagen (Atv) maar een iets hoger loon. Lees hier verder over Atv (o.a. berekeningen / reserveringen in tijd en geld).

 

Toeslagen
De uitzendkracht heeft conform de inlenersbeloning recht op toeslagen voor overwerk, onregelmatige uren, verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden. Onder fysiek belastende omstandigheden kan je denken aan: werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk.

 

Kostenvergoedingen
Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde vergoeding voor reiskosten en reisuren (verbonden aan het werk) als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever.

 

Eénmalig uitkeringen
Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde éénmalige uitkering als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever.

 

Thuiswerkvergoeding
Krijgt de vaste werknemer in dienst een thuiswerkvergoeding? Dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op.

 

Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
Als er een loonsverhoging met terugwerkende kracht plaatsvindt bij de inlener, heeft de uitzendkracht hier ook recht op.

 

Inschaling behouden
De uitzendkracht behoudt de inschaling wanneer hij of zij binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao.

 

Vaste eindejaarsuitkering
De uitzendkracht heeft recht op dezelfde eindejaarsuitkering (conform de cao) waar de vaste medewerkers ook recht op hebben.

 

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding (MUB) en zonder (ZUB)
Het contract met uitzendbeding (MUB) eindigt niet meer bij melding van arbeidsongeschiktheid, maar bij een overeengekomen einddatum. Concreet betekent het dat de werkgever maximaal 4 weken het loon zelf moet doorbetalen voor hij de werknemer ziek uit dienst kan melden. Vergelijkbaar met de 4-weeks contracten ZUB dus.

 

Zowel bij contracten MUB als ZUB geldt na einde dienstverband een verplichte aanvulling tot 90% gedurende de eerste 52 weken en 80% tot de 104e week.

 

De wachtdagcompensatie vervalt voor alle contractvormen en alle contractvormen krijgen één wachtdag. Voor contracten MUB gaat het aantal wachtdagen dus van 2 naar 1. Bij contracten ZUB was dit al 1 wachtdag.

 

De maximale inhouding voor de ZW-Aanvullend bij de werknemer daalt van 0,58% naar 0,30% voor administratief/medisch en van 1,33% naar 0,70% voor productie/technisch. Ook hier geldt dat voor zowel MUB als ZUB. Voor ZUB is deze inhouding nieuw.

 

Transitievergoeding
Uitzendkrachten kunnen tot 12 maanden na uitdiensttreding nog een transitievergoeding aanvragen door een verzoek in te dienen bij de juridische werkgever. Betaalt de juridische werkgever geen transitievergoeding? Dan kan de uitzendkracht zich melden bij de rechtbank om alsnog zijn transitievergoeding te krijgen.

 

Pensioen (vanaf 18 jaar)
Vanaf 18 jaar heeft de uitzendkracht direct recht op pensioen.

 

Inlenersbeloning formulier download

Bedrijven die zijn gebonden aan cao’s zijn verplicht de gehele inlenersbeloning toe te passen wanneer een uitzendkracht daar aan de slag gaat. Bouwbedrijven zijn bijvoorbeeld algemeen verbonden aan de Bouw & Infra Cao met onder andere 20 atv-dagen. Gaat een uitzendkracht daar aan het werk? Dan heeft ook de uitzendkracht recht op atv-dagen.

 

Geen algemeen bindend cao of is er geen passende cao? Dan is er een alternatief: een arbeidsvoorwaardenpakket vaststellen conform de componenten van de inlenersbeloning.  

Voor flexbureaus: Toepassen inlenersbeloning per sector / cao 

De Flexpedia HR Consultants en finance specialisten hebben speciaal voor flexondernemers diverse inlenersbeloningen uitgewerkt per sector / cao . Handig vormgegeven in digitale whitepapers. Inclusief kostprijsberekening, toeslagberekening, loonschalen met bruto uurlonen, garantielonen aan de hand van concrete voorbeeldfuncties per cao en tips over het inschalen van uitzendkrachten via functiehandboeken uit de praktijk.

Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?