Inlenersbeloning

Inlenersbeloning betekenis

Wat is de inlenersbeloning? De inlenersbeloning is een regeling voor uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen en ontvangen als vaste personeelsleden van het bedrijf waar de uitzendkrachten aan de slag gaan. Kortom: gelijk werk = gelijk loon.

ABU en NBBU Cao

De inlenersbeloning is een onderdeel van de ABU en NBBU cao. In deze cao’s, zeg maar de Uitzend Cao, staat duidelijk omschreven wat de inlenersbeloning inhoudt en waar het aan moet voldoen. Elke uitzendkracht die werkt bij een inlener heeft recht op een correct toegepaste inlenersbeloning.  Want gelijk werk is gelijk loon.

Wat valt er onder de inlenersbeloning? 

De inlenersbeloning bestaan uit diverse  onderdelen. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • Uurlonen conform schalen
 • Initiële loonsverhogingen
 • Periodieken loonsverhogingen
 • Atv
 • Toeslagen
 • Onkostenvergoedingen

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022

 • Eénmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoeding
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2023

 • Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever/inlener (zoals Bouw & Infra Cao, Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Cao en Afbouw Cao)

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023 (VERWACHT)

 • alle toeslagen en kostenvergoedingen die ook van toepassing zijn op medewerkers rechtstreeks in dienst bij de opdrachtgever
 • de uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan niet meer eindigen bij ziekte
 • uitzendkracht kunnen tot 12 maanden na uitdiensttreding nog een transitievergoeding aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank

 

Deze afspraken zijn grotendeel overgenomen uit het SER-advies. Weten wat er mogelijk nog komen gaat in de wondere wereld van flex? Lees hier puntsgewijs de belangrijkste adviezen van de SER.

 

Let op: tekst gaat verder onder dit content blok

hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia

Enkele componenten toegelicht

Het bruto loon
Het bruto loon wordt gebaseerd op de schaal, functie / functiegroep waarin de uitzendkracht is ingedeeld.

 

Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
Sommige cao’s bevatten initiële loonsverhogingen. Deze zijn bedoeld om de koopkracht van de medewerkers op peil te houden. Werkt een uitzendkracht bij een inlener met een cao inclusief een initiële loonsverhoging? Dan heeft ook de uitzendkracht die daar aan de slag is recht op zo’n initiële loonsverhoging.

 

Periodieken loonsverhogingen
Ieder jaar hebben medewerkers recht op een periodieke loonsverhoging. Medewerkers beginnen in een schaal bijvoorbeeld onder kolom 1. Per jaar in dienst schuift de medewerker op van kolom 1 naar kolom 2 naar kolom 3 enzovoort. De loonsverhogingen zijn per cao verschillend en de loonschalen werken per cao ook weer anders.

 

Atv-Adv-dagen
Adv staat voor arbeidsduurverkorting. Atv staat voor arbeidstijdverkorting  Er is dus een verschil. De Adv is een structurele verkorting van het aantal werkdagen van een werknemer. Adv is gericht op het verkorten van een werkweek. Werknemers met Adv hebben een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur.

Atv betekent arbeidstijdverkorting. Extra vrije dagen voor de medewerker waarbij hij of zij ‘gewoon’ wordt doorbetaald. Wat vaak bij uitzendkrachten wordt toegepast is het opnemen van atv-dagen in het loon. Anders gezegd: hij of zij krijgt geen extra vrije dagen (Atv) maar een iets hoger loon. Lees hier verder over Atv (o.a. berekeningen / reserveringen in tijd en geld)

 

Toeslagen
De uitzendkracht heeft conform de inlenersbeloning recht op toeslagen voor overwerk, onregelmatige uren, verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden zoals werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk.

 

Onkostenvergoedingen
Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde vergoeding voor reiskosten en reisuren (verbonden aan het werk) als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever.

Formulier download Inlenersbeloning

Bedrijven die zijn gebonden cao’s zijn verplicht de gehele inlenersbeloning toe te passen wanneer een uitzendkracht daar aan de slag gaat. Bouwbedrijven zijn bijvoorbeeld algemeen verbonden aan de Bouw & Infra Cao met onder andere 20 atv-dagen. Gaat een uitzendkracht daar aan het werk? Dan heeft ook de uitzendkracht recht op atv-dagen.

Geen algemeen verbindende cao of is er geen passende cao? Dan is er een alternatief: een arbeidsvoorwaardenpakket vaststellen conform de componenten van de inlenersbeloning.

 

 

Inlenersbeloning toepassen per cao

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe branche / cao contentblok  met o.a. hoe je de inlenersbeloning toepast per cao. Handig en overzichtelijk vormgegeven in gratis whitepapers met ervaringen uit de praktijk.

Eindejaarsuitkering uitzendkracht vanaf 1-1-2023

Vanaf 2023 is ook de 13de maand of vaste eindejaarsuitkering opgenomen in de inlenersbeloning. Dus ook uitzendkrachten hebben hier recht op indien dit toepassing is bij de inlenende cao. Zo bevat de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Cao een vaste eindejaarsuitkering.

Voor flexbureaus: Toepassen inlenersbeloning per sector / cao 

De Flexpedia HR Consultants en finance specialisten hebben speciaal voor flexondernemers divers inlenersbeloningen uitgewerkt per sector / cao . Handig vormgegeven in digitale whitepapers. Inclusief kostprijsberekening, toeslagberekening, loonschalen met bruto uurlonen, garantielonen aan de hand van concrete voorbeeldfuncties per cao en tips over het inschalen van uitzendkrachten via functiehandboeken uit de praktijk.

hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?