Personeelsgids

Personeelsgids

Als je via Flexpedia gaat werken, krijg je bij jouw arbeidsovereenkomst ook een digitaal exemplaar van deze Personeelsgids. Deze is te verkrijgen in 10 verschillende talen. In de Personeelsgids lees je alle afspraken over jouw loon, cao, regels bij ziekmelden etc. Het is voor jou belangrijk dat je weet wat de regels zijn. Daarom is het van belang om de Personeelsgids goed door te lezen.

Inhoudsopgave Personeelsgids

 • Artikel 1. De begrippen die we gebruiken
 • Artikel 2. Jouw Personeelsgids
 • Artikel 3. Jouw CAO
 • Artikel 4. Over jouw opzegging
 • Artikel 5. Algemene verplichtingen van jou als Werknemer
 • Artikel 6. De plek waar je werkt
 • Artikel 7. Jouw urenverantwoording
 • Artikel 8. Jouw loon
 • Artikel 9. Loonsverhoging
 • Artikel 10. Jouw arbeidstijden en pauzes
 • Artikel 11. Jouw vakantiedagen
 • Artikel 12. Als je ziek wordt
 • Artikel 13. Jouw pensioen
 • Artikel 14. Gedragsregels
 • Artikel 15. Vertrouwelijke informatie, zo ga je daarmee om
 • Artikel 16. Over documenten en bedrijfsmiddelen
 • Artikel 17. Het intellectueel eigendom
 • Artikel 18. Activiteiten naast jouw werk, oftewel nevenactiviteiten
 • Artikel 19. Identificatieplicht
 • Artikel 20. De verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Artikel 21. Als jouw persoonlijke situatie verandert
 • Artikel 22. De wet meldplicht datalekken
 • Artikel 23. Boetebeding
 • Artikel 24. Disciplinaire maatregelen
 • Artikel 25. En ten slotte
 • Bijlage 1: Ons beleid bij ziekteverzuim
 • Bijlage 2: Verlofregelingen combineren van werk en zorg
 • Bijlage 3: Gedragscode Flexpedia, ons beleid bij misstanden

Kom je er niet uit?

Check hier de meeste gestelde vragen en daarbij de antwoorden in jip-en-jannketaal

Kom je er niet uit?

Check hier de meeste gestelde vragen en daarbij de antwoorden in jip-en-jannketaal

Waarmee kunnen wij jou helpen?