Verzuim

Verzuimregels

Ziek zijn is vervelend. Je voelt je niet lekker. Maar toch moet je nog iets regelen. Want als je ziek bent dan is het heel belangrijk dat je je zo snel mogelijk ziekmeldt bij je directe leidinggevende én bij je Werkgever (Flexpedia): in elk geval uiterlijk 30 minuten voor het (uiterste) tijdstip waarop je normaal gesproken met je werk begint. De ziekmelding bij Flexpedia moet je vóór 10.00 uur ‘s ochtends, telefonisch via 023-2052408, doorgeven.  

 

Dus: meld je ziek voor 10:00 uur ‘s ochtends bij de Flexpedia Verzuimdesk, bel: 023-2052408 en meld je ook zo snel mogelijk ziek bij je directe leidinggevende.

Verplichtingen bij ziekte

1] Meld je voor 10.00 uur ‘s ochtends ziek bij Flexpedia (je Werkgever) 
2] Ziekmelden kan alleen telefonisch, meldingen per e-mail worden niet in behandeling genomen 
3] Meld je in elk geval uiterlijk 30 minuten voor het (uiterste) tijdstip waarop je normaal gesproken met je werk begint ziek bij je directe leidinggevende 
4] In principe meld je zelf dat je ziek bent. Alleen als je hier niet toe in staat bent, dan kun je je door een ander ziek laten melden 
5] Word je ziek tijdens werktijd, dan meld je dit persoonlijk bij je directe leidinggevende én bij Flexpedia voordat je stopt met je werkt en naar huis gaat 
6] Wanneer je denkt dat je ziekte en/of arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een bedrijfsongeval, dan meld je dit direct bij je directe leidinggevende, Werkgever (Flexpedia) en recruitmentpartner 
7] Als je je ziekmeldt, dan vertel je hoe lang je verwacht ziek te zijn, waar je bent tijdens je ziekte (zie artikel 2, verzuimprotocol), het telefoonnummer waarop je te bereiken bent en het adres en telefoonnummer van je huisarts. En, als dat van toepassing is, ook dat van de specialist die jou behandelt
8] Word je opgenomen in het ziekenhuis of een verpleeginrichting, dan geef je ook door hoe lang je waarschijnlijk in het ziekenhuis of in de verpleeginrichting zult zijn. Mocht het al bekend zijn dat je naar het ziekenhuis of naar een verpleeginrichting gaat, geef dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk door. 

Uitkering ziektegeld

Let op: de ziekte-uitkeringen vinden eenmaal per vier weken plaats op maandag. Afhankelijk van jouw bank ontvang je deze betaling op maandag of dinsdag. Dit geldt ook als er afwijkende afspraken zijn gemaakt voor periodieke loonbetalingen. De uitbetaling van deze uitkering vindt altijd plaats 2 weken na einde van de periode. Concreet betekent dit dat week 1 t/m week 4 in week 6 wordt overgemaakt, enzovoort.

 

Periode Weeknummers Uitbetaalweek ziektegeld
Periode 13 – 2023 49 t/m 52 2023 week 1 2023 (1 jan – 7 jan)
Periode 1 – 2024 1 t/m 4 2024 week 6 (5 feb – 11 feb)
Periode 2 5 t/m 8 week 10 (4 mrt – 10 mrt)
Periode 3 9 t/m 12 week 14 (1 april – 7 april)
Periode 4 13 t/m 16 week 18 (29 april – 5 mei)
Periode 5 17 t/m 20 week 22 (27 mei – 2 juni)
Periode 6 21 t/m 24 week 26 (24 jun – 30 jun)
Periode 7 25 t/m 28 week 30 (22 jul – 28 jul)
Periode 8 29 t/m 32 week 34 (19 aug – 25 aug)
Periode 9 33 t/m 36 week 38 (16 sept – 22 sept)
Periode 10 37 t/m 40 week 42 (14 okt – 20 okt)
Periode 11 41 t/m 44 week 46 (11 nov – 17  nov)
Periode 12 45 t/m 48 week 50 (9 dec – 15 dec )
Periode 13 49 t/m 52 week 1 2025 (30 dec – 5 jan)

Bezoek bedrijfsarts

Zodra de Arbodienst of je Werkgever je vraagt om naar het spreekuur van de arts van de Arbodienst te komen, of een door de Arbodienst aangewezen specialist te bezoeken, dan doe je dat. Als je goede reden hebt waarom je dit niet kunt doen (bijvoorbeeld omdat je niet mobiel bent), dan meld je dit aan je Werkgever. De Arbodienst bepaalt dan of de reden valide is en of de controle/spreekuur op een ander manier of op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Je mag bij je Werkgever zelf vragen om een afspraak met de bedrijfsarts van de Arbodienst als hier een goede aanleiding voor is. Als de bedrijfsarts van de Arbodienst vaststelt dat er achteraf geen gerede aanleiding voor was, dan zullen de kosten van de afspraak bij jou in rekening worden gebracht en verrekend worden met je salaris.

Samenvattend: wat jij moet doen als je ziek bent

  • Meld je voor 10:00 ‘s ochtends ziek bij de Flexpedia Verzuimdeks via 023-2052408.
  • Meld hoe lang je verwacht ziek te zijn.
  • Meld waar je verblijft tijdens jouw ziekte zodat we jou kunnen bereiken voor je re-integratie.
  • Zorg ervoor dat je bereikbaar bent. Check elke dag even je telefoon en e-mail.
  • Ga naar de bedrijfsarts of de arts van de Arbodienst als dat gevraagd wordt.
  • Ben je te ziek om naar de bedrijfsarts of de arts van de Arbodienst te komen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de Flexpedia Verzuimdesk (023-2052408).

Kom je er niet uit?

Heb je vragen over jouw rechten én plichten als je ziek bent? Stel deze vragen dan gerust aan de Flexpedia Verzuimdesk: 023-2052408. We leggen het graag aan je uit!

flex-inactie4
6

Waarmee kunnen wij jou helpen?