Atv-Adv-dagen

Geschreven door:
Geschreven door:
Account Manager
Bedrijfsjurist

Wat zijn atv en adv-dagen?

Atv en adv-dagen zijn roostervrije dagen die een werknemer opbouwt naar rato. Dus elke week wanneer de werknemer aan de slag gaat, ‘spaart’ hij voor zijn of haar potje atv-dagen (roostervrije dagen) die hij of zij dan kan opnemen.

 

Maar de atv-dagen kunnen ook in het loon opgenomen worden. Anders gezegd: de medewerker laat de atv-dagen uitbetalen. Hij of zij ontvangt dan een hoger bruto loon in plaats van het recht om gebruik te maken van zijn roostervrije dagen.

Atv en Adv-dagen betekenis

Adv staat voor arbeidsduurverkorting. In de jaren tachtig werd deze regeling in het leven geroepen om de werkloosheid te bestrijden. Het idee: door het aantal arbeidsdagen te verkorten, kan het werk verdeeld worden over meerdere personen, waardoor er meer mensen aan het werk blijven.

 

Atv staat voor arbeidstijdverkorting. Oftewel, het aantal werkdagen van een medewerker wordt minder en hiervoor wordt de medewerker gecompenseerd. Een andere naam voor atv-dagen zijn roostervrije dagen.

Wat is het verschil tussen adv en atv? 

Het verschil tussen adv en atv zit hem in de manier van het gebruiken van de opgebouwde roostervrije dagen. Simpel gezegd wordt bij adv de werkweek ingekort. Jouw werknemer heeft dan bijvoorbeeld elke 2 weken een middag vrij, hij of zij start i.p.v. 8.30 om 9.30 of je medewerker gaat eerder naar huis. Bij atv bepaal jij als werkgever de roostervrije dagen. Doe je dat niet, dan kunnen werknemers de atv-dagen opnemen wanneer ze dat willen. Uiteraard wel in overleg.

 

Voor alle duidelijkheid: in de wondere wereld van het uitzenden wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de termen adv en atv.

 

Let op: tekst gaat verder onder dit tekstblok over de Whitepaper.

Al meer dan
500 maal
aangevraagd
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia

Atv-dagen berekenen

Om de Atv-dagen te berekenen dien je eerst het aantal atv-dagen te checken in de cao die van toepassing is. Vervolgens dien je het aantal werkbare dagen, feestdagen en vakantiedagen te weten. Dat is de basis. Vervolgens bepaal je om de atv-dagen in tijd wilt reserveren of in geld.

Atv- en adv-dagen uitbetalen

Atv- en adv-dagen kan op twee manieren worden uitgekeerd aan je medewerkers: in tijd of in geld. Wordt er besloten dat de atv-dagen reservering uit te keren in geld, dan wordt het bruto uurloon van de medewerker verhoogd met een percentage: het atv-opslagpercentage. Wordt er besloten om de atv-dagen in tijd uit te keren, dan neemt de werknemer die dagen op als roostervrije dagen. Als werkgever betaal je deze dagen dus ‘gewoon’ door. Het is dan wel handig om te weten hoeveel je daarvoor dient te reserveren zodat je exact inzicht hebt in de kostprijs van je personeel.

Atv / adv in tijd of in geld reserveren 

Uitkeren in geld? Dan ontvangt de medewerker een hoger brutoloon. Atv-dagen (adv-dagen) uitkeren in tijd, is dat de medewerker zelf deze dagen kan opnemen als roostervrije dagen. In beide gevallen hebben ondernemers hogere kosten door adv-dagen. Met het berekenen van de atv-dagenreservering weet je exact hoeveel. Zo loop je nooit tegen onverwachte kosten aan.

Atv-dagen reservering in geld  

Bekijk wat er in jouw cao staat over het aantal atv-dagen of adv-dagen. De volgende stap is het vaststellen van de werkbare dagen. In 2021 zijn dit er 261. Máár vergeet niet dat de medewerker een aantal dagen NIET werkt. Namelijk door de arbeidstijdverkorting.

 

Voorbeeld: een bouwplaatsmedewerker in de bouw heeft conform de Bouw & Infra Cao recht op 20 atv-dagen. De werkbare dagen zijn dan 261 – 20 = 241 werkbare dagen.

 

Vervolgens moet je het atv-opslagpercentage berekenen zodat je weet wat dat voor invloed heeft op de reservering. Het percentage wordt namelijk vermenigvuldigd met het bruto uurloon. Het opslagpercentage berekenen we op deze wijze: Atv-dagen / Aantal werkbare dagen * 100% = opslagpercentage.

 

Voorbeeld: Vakkracht in de bouw, bijvoorbeeld een bouwplaatsmedewerker, heeft recht op 20 atv-dagen. Het opslagpercentage wordt dan: 20 / 241 * 100% = 8,3%. Het salaris van de vakkracht in de bouw stijgt hierdoor.

 

Nu het opslagpercentage bekend is, weet je exact hoeveel atv je moet reserveren per uur door het bruto uurloon van bijvoorbeeld 20 euro te vermenigvuldigen met het opslagpercentage. De atv-reservering per uur is dan: €20,- (bruto uurloon) * 1.083 = €21,66. Is dit dan je kostprijs? Nee. Alle andere reserveringen zoals vakantie- en feestdagen, vakantiegeld, kort verzuim en pensioen komen hier nog bovenop. Dat geldt ook voor de werkgeverslasten en voorzieningen.

Atv-dagen reservering in tijd  

Bij de atv-uitkering in tijd gaat de opbouw alleen over de netto werkbare dagen, oftewel de dagen waarop gewerkt wordt. Het jaarlijks aantal werkdagen verminder je met de atv-dagen en de vakantie- en feestdagen. In 2021 is het aantal werkbare dagen 261 daar halen we het aantal Atv-dagen voor de bouwplaatsmedewerker (20 atv-dagen) vanaf: 261-20= 241. Hier halen we ook de 25 vakantiedagen en de 5 feestdagen vanaf. Dan komen tot 211 netto werkbare dagen.

 

Vervolgens bereken je het reserveringspercentage. Dit percentage is wat er gereserveerd wordt voor één medewerker per gewerkt uur. De formule van het reserveringspercentage is als volgt: Atv-dagen / Netto werkbare dagen * 100%. ATV dagen / Netto werkbare dagen * 100% = 20 / 211 * 100% = 9,48% (afgerond). Dit percentage neem je dan mee voor het in kaart brengen van de kostprijs van jouw personeel.

Adv-dagen vervallen? 

Adv en atv-dagen vervallen bijna altijd na één jaar. Maar dat moet je wel goed regelen. Advies is dan ook om afspraken te maken over het meenemen, afkopen of het laten vervallen van atv- adv-dagen na één jaar. Doe dat in de arbeidsovereenkomst of personeelsreglement. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.

Wanneer zijn Atv / adv-dagen verplicht?

De Atv of adv dagen regeling is niet in de wet geregeld. Het staat vermeld in de cao of bedrijfsregeling. Is de desbetreffende cao algemeen verbindend verklaard dan dien je dat toe te passen en ben je verplicht de atv-dagen regelement uit te voeren.

 

Afhankelijk van wat er in de cao staat heeft een medeweker bij een fulltime dienstverband recht op een aantal atv- of adv-dagen per jaar. De meest gangbare cao’s en bijbehorende atv-dagen zetten we voor je op een rij:

Cao Beroepsgoederenvervoer TLN 3,5 atv-dagen
Cao Schilders 7 atv-dagen
Cao Afbouw 10 atv-dagen
Metaal & techniek 13 atv-dagen
Cao Bouw (bouwplaats) 20 atv-dagen
Cao Bouw (UTA) 17 atv-dagen

 

 

Let op: tekst gaat verder onder dit blauwe branche en cao tekstblok.

Atv en adv-dagen voor uitzendkrachten 

In het kader van gelijk werk = gelijk loon kunnen ook uitzendkrachten recht hebben op atv-dagen. De rol van de inlener is daarin van belang. Gaat een uitzendkracht bijvoorbeeld aan de slag bij een inlener die actief is in een sector waar de atv-dagen zijn opgenomen in de cao? En die cao is algemeen verbindend verklaard? Dan heeft ook de uitzendkracht die bij deze inlener aan de slag gaat óók recht op de atv-dagen. Dit is wettelijk verplicht conform de inlenersbeloning.

hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia
hitepaper - Cover -Alles over Atv : Adv dagen | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?