Waadi – Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

WAADI – Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs staan de regels voor het inhuren/inlenen en bemiddelen van personeel, zoals uitzendkrachten. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van deze wet. 

 

 

Voor alle duidelijkheid; bedrijven die vallen onder de WAADI zijn dus:

 • Uitzendbureaus
 • Detacheringsbureaus 
 • Intermediairs (particuliere arbeidsbemiddelingsbedrijven / wervings- & selectiebureaus)

 

Wat staat o.a. er in de WAADI?

 • Verbod ter beschikking stellen zonder registratie in het handelsregister
 • Belemmeringsverbod 
 • Verplichte kopie officieel ID-bewijs uitzendkracht (NB: rijbewijs is geen officieel ID bewijs volgens de WAADI)
 • Verbod tegenprestatie arbeidskracht
 • Gelijke behandeling (uitzendkracht en werknemers in vaste dienst bij de inlener) Dit artikel (WAADI Art. 8) is 3/4 dwingend recht. Bij Uitzend Cao kan hiervan worden afgeweken; maar let op de inlenersbeloning dient altijd toegepast te worden )
 • Verbod ter beschikkingstellen bij arbeidsconflict (geen uitzendkrachten uitzenden bij een bedrijf waar gestaakt wordt) (WAADI Art. 10)
 • Informatie veiligheid (WAADI Art. 11) Verplicht informatie verstrekken aan de uitzendkracht over arbeidsomstandigheden, veiligheid, functie etc.)

 

 

Regels in de WAADI uitgediept 

De regels in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) gaan dus vooral over: 

 

 • Registratieplicht voor uitleners (bijvoorbeeld het uitzend-, detacherings- of bemiddelingsbureau) van arbeidskrachten. Je bent als uitlener van personeel verplicht je te laten registreren in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor kan er meer controle worden uitgevoerd om zo uitbuiting van uitzendkrachten/werknemers te voorkomen. Klik hier voor meer informatie over de registratieplicht voor uitleners. 
 • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor ter beschikking gestelde arbeidskrachten als de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in loondienst van de inlener. Bij uitzenden en detacheren dien je de inlenersbeloning toe te passen. Bij payroll dien je de volledige cao te hanteren zoals bij de inlener.  
 • Verbod om een tegenprestatie, bijvoorbeeld een vergoeding, te vragen van de ter beschikking gestelde arbeidskracht. En verbod om een dienstverband na uitleenperiode te belemmeren. Bekijk meer informatie over verbod op tegenprestatie. 
 • Verbod om een ter beschikking gestelde arbeidskracht ter vervanging te laten werken bij een staking. Bekijk meer informatie over stakingsbreking. 

[Ism. bron Nederlandse Arbeidsinspectie] 

 

.

Al meer dan
655 maal
aangevraagd
Al meer dan
655 maal
aangevraagd
Al meer dan
655 maal
aangevraagd
Al meer dan
655 maal
aangevraagd

Waarmee kunnen wij jou helpen?