Toelatingsplicht

Toelatingsplicht uitzendbureaus 

Toelatingsplicht uitzendbureaus. Wat is het en waarom? Na de kritiek op de certificeringsplicht voor flexbureaus heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe wet voorgesteld: Wtta Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten. Wat is het precies? En wat moet jij ermee als flexondernemer? De Flexpedia HR consultants geven kort en bondig uitleg in jip-en-janneketaal. 

 

Laatste update: 14 mei 2024

.

Geschreven door:
Geschreven door:
Account manager
HR Consultaat / marketeer

Toelatingsplicht in plaats van certificeringslicht  

In grote lijnen verandert er niet veel. Het nieuwe wetsvoorstel Wtta (Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten) lijkt in grote lijnen op het eerdere voorstel van de minister van SZW:  de certificeringsplicht. 

 

De Wtta concreet in jip-en-janneketaal; je mag vanaf 1 januari 2026 uitzenden en/of detacheren in Nederland wanneer je daarvoor officieel toestemming hebt van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met deze toestemming word je dus ‘toegelaten tot de club officiële, goedgekeurde flexbureaus’.   

 

Om toestemming te krijgen of anders gezegd, toegelaten te worden, moet je als flexondernemer kunnen bewijzen dat: 

 

 • Alle belangrijke wet- en regelgeving toegepast worden (SNA / NEN certificaat dient hierbij als basisnorm)
 • De DGA / eigenaar van het flexbureau een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan laten zien
 • Het flexbureau over voldoende financiële middelen beschikt: waarborgsom van €100.000 (€50.000 bij een voorlopige toelating) storten

 

De Arbeidsinspectie controleert en kan boetes opleggen aan flexbureaus én inleners. Om dit te regelen wordt de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) aangepast.

 

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe branche /  cao tekstblok

Voor 1 juli 2025 actie ondernemen

De minister wil haast maken met de invoering van deze nieuwe wet. Vooral om de problemen met arbeidsmigranten aan te pakken. Er zijn speciale overgangsregels. Flexbureaus worden gestimuleerd om vóór 1 juli 2025 toestemming aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA). 

Wanneer wél of geen toestemming nodig?


Wél toestemming:
 

 • Voor uitleners die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan inleners. Geldt dus voor uitzendbureaus, payrollbedrijven en detacheringsbureaus.
 • Toelating geldt ook voor in – en doorleners en voor buitenlandse bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland.

 

Géén toestemming nodig:  

 • Bij arbeidsbemiddeling
  Doe jij aan arbeidsbemiddeling dan werk jij voor een opdrachtgever (de toekomstige werkgever) waarvoor jij de werving en selectie van nieuwe arbeidskrachten doet. Jij doet dan, juridisch gezien, niet aan het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Jij bent niet de juridisch werkgever. De toelatingsstelsel is dus niet van toepassing voor jou. Ga jij de geworven medewerker uitzenden of detacheren bij die opdrachtgever? Dan ben jij wél bezig met het ter beschikking stellen van een arbeidskracht. Dus dan moet je wél voldoen aan het toelatingsplicht.
 • Bij uitbesteden backoffice en juridisch werkgeverschap
  In jip-en-janneketaal: ben jij een flexbureau en besteed jij de backoffice en het juridisch werkgeverschap uit, dan doe jij, juridisch gezien, dus niet aan het terbeschikkingstellen van arbeidskrachten. De toelatingsplicht geldt niet voor jou. Het backoffice bedrijf waarmee jij samenwerkt is namelijk de juridisch werkgever. Dit bedrijf dient dus wél te voldoen aan de toelatingsplicht.
 • Bij zzp ‘ers
  Tenzij het gaat om schijnzelfstandigen
 • Bij contracting
  Contracting betekent dat een bedrijf een ander bedrijf vraagt om bepaalde taken te doen voor hen. Zowel de manager als de medewerkers zijn in dienst van de contractor. Dus leiding en toezicht van de medewerkers ligt bij de contractor. Dus niet bij het bedrijf waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 • Bij intra-concern ter beschikkingstelling
  Intra-concern uitzenden betekent dat je iemand ter beschikking stelt binnen het eigen concern.
 • Bij collegiaal uitlenen
 • Bij aanneming van werk
  “Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld” (Art. 7:750 BW)In jip-en-janneketaal; de aannemer spreekt af dat in opdracht van de opdrachtgever een dakopbouw geplaatst wordt. Het volgende wordt afgesproken:- Resultaatverplichting (het plaatsen van de dakopbouw)
  – Werk van stoffelijke aard (de dakopbouw)
  – Geen gezagsverhouding (de opdrachtgever vertelt de zzp’er niet hoe het werk gedaan moet worden, dat bepaalt de zzp’er/aannemer zelf. De opdrachtgever heeft dus geen gezag     over hoe de zzp’er/aannemer zijn werk uitvoert)
 • Bij arbeidspools die uitsluitend collegiale uitleen faciliteren

 

 

.

Het wetsvoorstel in het kort 

Het platform Flexmarkt heeft het wetsvoorstel Wtta (Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten) nog eens toegelicht. Hierbij de belangrijkste punten: 

 

 • Het wetsvoorstel geldt voor iedereen die arbeidskrachten ter beschikking stelt in Nederland. Dus ook voor buitenlandse uitzenders die actief zijn in Nederland.

 • Inleners mogen alleen zakendoen met flexbureaus die toegelaten zijn. Doen zij dit niet, dan riskeren de inleners hoge boetes.

 • In een openbaar register staan welke uitleners/flexbureaus er toegelaten zijn om te mogen uitzenden/ detacheren.

 • Uitleners/flexbureaus moeten gedurende vier jaar waarborgsom van €100.000 (€50.000 bij een voorlopige toelating) storten. Dat hoeft volgens het overgangsrecht niet, als: 

-Je als uitlener vier jaar onafgebroken in het handelsregister bent ingeschreven en 

-Je ten tijde van indiening van de aanvraag tot toelating een niet ouder dan drie maanden zijnde verklaring van de Belastingdienst verstrekt waaruit blijkt dat de rechtspersoon of onderneming op het moment van de afgifte van de verklaring de verschuldigde omzetbelasting, loonbelasting, premie voor de volksverzekeringen, premies voor de werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet heeft voldaan of afgedragen. 

 

 • Het SNA / NEN certificaat gaat als basis dienen voor het bepalen of een uitlener toegelaten wordt. Dit wordt aangevuld met onder andere regels over huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit noemt men het normenkader.

 • Of uitleners/flexbureaus voldoen aan alle eisen en verplichtingen (het normenkader) wordt er waarschijnlijk 2 keer per jaardoor private inspectie-instellingen gecontroleerd. 

Start toelatingsstelsel uitzendbureaus (Wtta) uitgesteld

Demissionair minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) later in werking zal treden dan gepland.

 

De wet zou eerst ingaan op 1 januari 2025, maar dit is nu minimaal een jaar uitgesteld. De nieuwe ingangsdatum is 1 januari 2026. De toelatingsplicht begint dan op 1 januari 2027.

 

Minister van Gennip: “Recent is duidelijk geworden dat dit tijdpad helaas niet langer haalbaar is. Dat komt onder andere door de later dan voorziene ontvangst van alle uitvoeringstoetsen op de AMvB*, de latere oplevering van de uitvoeringstoets van Justis en vertraging van activiteiten die van de besluitvorming daarover afhankelijk zijn (bijv. de eventuele bouw van ICT-systemen).

 

*Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt.

 

TIP:

Blijf op de hoogte over de Toelatingsplicht en of jij nu wel of niet toestemming moet aan te vragen. Schrijf je hier in voor onze gratis E-zine Flex. 

 

Meer over slimme Backoffice Software en Services voor flexbureaus?

Waarmee kunnen wij jou helpen?