Hoveniers cao

Hoveniers Cao

De Hoveniers Cao telt ruim 90 pagina’s en bevat de regels voor werkgevers en werknemers in het hoveniersbedrijf. De belangrijkste punten uit deze collectieve arbeidsovereenkomst hoveniersbedrijf zetten we voor je op een rij.

.

Looptijd

Van 1 juli 2023 tot en met 30 september 2024.

Normale arbeidsduur

De werkweek die bij een fulltime dienstverband is standaard 37 uur per week. De normale bedrijfstijd is tussen 06.00 uur en 19.00 uur. Alle gewerkte uren die vallen buiten de normale bedrijfstijd worden als overuren beschouwd.

Maximale arbeidsduur per dag

Normale werktijd per dag is 7,4 uur. De maximale werktijd per dag bedraagt 9,5 uur dat is inclusief reistijd en exclusief schafttijd van minimaal 30 minuten.

Overwerk/overuren

Er is sprake van overwerk wanneer er meer dan 9,5 uur is gewerkt inclusief reistijd. Gewerkte uren boven de 9,5 uur per dag worden uitbetaald tegen 130% op voorwaarde dat er meer dan 37 uur gewerkte uren in die week zijn geweest.

Inconveniëntentoeslag

Het werken onder ongunstige omstandigheden wordt vaak extra vergoed, dit wordt inconveniëntentoeslag genoemd:

 • Op zaterdagen 50% (dus 150%)
 • Op zondagen 100% (dus 200%)
 • Op feestdagen die op zaterdag of zondag vallen 100% (dus 200%)
 • Tussen 22.00 uur en 06.00 uur 50% (dus 150%)
 • Op feestdagen die op doordeweekse dagen vallen een toeslag van 100%, (dus 200%) (behalve op 5 mei, hiervoor geldt Artikel 15 Lid 2 Hoveniers Cao)
 • Tussen 19.00 en 22.00 uur conform Artikel 17 Lid 2 b 30% Hoveniers Cao (dus 130%)

Vakantiedagen

Op basis van een fulltime dienstverband heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijk vakantiedagen. In uren uitgelegd: werknemers met een volledige werkweek, die gedurende het gehele kalenderjaar een dienstverband met een werkgever hebben, hebben gedurende het kalenderjaar recht op 148 wettelijke en 37 bovenwettelijke vakantie-uren.

Vakantietoeslag

Deze toeslag bedraagt 8 % van het feitelijk loon, uitgezonderd de betaling van overuren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het 1ste jaar van ziekte: de eerste 26 weken bedraagt het ziektegeld 100% van het loon. De tweede 26 weken bedraagt het ziektegeld 90%. In het tweede ziektejaar bedraagt het ziektegeld 75%. Werkt de medewerker goed mee aan zijn of haar re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter dan bedraagt het ziektegeld 85% van het loon.

Voor flexbureaus die uitzenden in de hovenierssector

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Vergoedingen

 

Reiskostenvergoeding

Vergoeding per gereden kilometer: € 0,22.
De werkelijk gereden kilometers worden uitgekeerd tot een maximum van € 5,- per dag. Hiermee komen de staffels in de Cao te vervallen.

 

Maaltijdvergoeding
Indien de werknemer na 18.00 uur zijn werk, niet zijnde reistijd, nog verricht, zal de werkgever hem een warme maaltijd vergoeden.

 

Consignatievergoeding
De consignatievergoeding is een vergoeding wanner jij als werknemer door jouw werkgever gevraagd wordt om je beschikbaar te houden om te gaan werken. Deze vergoeding is € 10,- per dag.

Uitzendkrachten in de hoveniers

Uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een inlener in de hovenierssector hebben volgens de inlenersbeloning recht op 6 onderdelen conform de Hoveniers Cao:

 1. Hetzelfde loon conform loonschalen
 2. Initiële loonsverhogingen
 3. Periodieke loonsverhogingen
 4. ATV/ADV
 5. Toeslagen voor overwerk/onregelmatige uren
 6. Onkostenvergoedingen zoals reiskosten

 

Dit wordt vanaf 2022 aangevuld met:

 • Eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding indien dit van toepassing is bij de inlener
 • Loonsverhoging met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener met dezelfde cao.

 

En vanaf 2023 wordt dit aangevuld met:

 • Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever/inlener.

Let op!

De informatie die we delen op deze pagina is een overzicht van de belangrijkste onderdelen in de Hoveniers Cao. Deze cao bestaat echter uit 90 pagina’s en bevat nog meer informatie over o.a. verlof, regeling onwerkbaar weer etc. Wil je het naadje van de kous weten? Check dan hier de Hoveniers Cao.

Voor flexbureaus die uitzenden in de hovenierssector

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
16

Waarmee kunnen wij jou helpen?