Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Cao

Zakelijke dienstverlening is een breed begrip. Wat valt daar eigenlijk onder? Simpel gezegd: het verlenen van diensten aan bedrijven of consumenten. Dit kunnen dus allerlei soorten diensten zijn in alle sectoren. 

Denk aan boekhoudkantoren, advocatenkantoren, reclamebureaus, online marketing bureaus, architectenbureaus, IT bedrijven maar ook schoonmaakbedrijven en koeriers behoren tot de zakelijk dienstverlening. Ben jij eigenaar van zo’n soort bedrijf en ga je starten met personeel? Controleer dan eerst goed of jouw bedrijf binnen een cao, Collectieve Arbeidsovereenkomst valt.

Bedrijfsactiviteit

Anders gezegd; kijk of jouw bedrijfsactiviteiten binnen de werkingssfeer van een cao past. Is dat het geval en de cao is algemeen verbindend verklaard, dan dien je deze cao te hanteren. Zo zijn schoonmaakbedrijven gebonden aan de Cao Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. En koeriersbedrijven vallen onder de Cao Beroepsgoederenvervoer (Transport & Logistiek). 

Geen Cao?

Maar veel bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening hebben geen cao. Handig is dan om een arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) op te stellen of een bedrijfsreglement te maken wanneer je start met personeel. Hierin staan dus alle rechten en plichten voor werknemers bij een bedrijf. Dus ben je eigenaar van een bedrijf in de zakelijke dienstverlening en val je niet onder een cao? Stel een AVR op dat samen met de inhoud van de arbeidsovereenkomst vele zaken regelt wanneer je met personeel aan de slag gaat.  

TIP:

Kijk of er een branchevereniging bestaat voor jouw bedrijf. Zo’n branchevereniging biedt veel informatie over onder andere starten met personeel.

Zakelijke dienstverlening in cijfers:

Ruim 300.000 bedrijven vallen onder zakelijke dienstverlening. Daarmee is deze branche een belangrijke speler binnen de Nederlandse economie. Alle bedrijven samen zijn goed voor ca. 10% van het BBP. Om meer overzicht te bieden kan de zakelijke dienstverlening onderverdeeld worden in de volgende subbranches, enigszins verglijkbaar met de SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling) van de KvK. 

 

 

 • reclamebureaus, onderzoeks-, advies- en communicatiebureaus 
 • ingenieurs- en architectenbureaus 
 • fotografie, design en vertaalbureaus 
 • financiële dienstverlening 
 • juridische en administratieve dienstverlening 
 • marktonderzoek en reclamewezen 
 • controle en keuring 
 • onroerend en roerend goed 
 • persoonlijke dienstverlening 
 • gezondheids- en welzijnsdiensten 
 • hoveniers en schoonmaakbedrijven 
 • opsporings- en beveiligingsdiensten 
 • overige zakelijke dienstverlening 

Voor flexbureaus die uitzenden in de schilderssector

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
273a3205
9

Waarmee kunnen wij jou helpen?