Beroepsgoederenvervoer Cao

Beroepsgoederenvervoer Cao

Voor de transport & logistiek sector geldt de Beroepsgoederenvervoer Cao. Dit is de collectieve arbeidsovereenkomst voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De cao is afgesloten door Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de vakbonden. Het document telt ca. 80 pagina’s. De belangrijkste punten weten?  De Flexpedia HR Consultants hebben dit voor je kort en bondig  op een rij gezet.

Verschil met de Transport Cao

In de transport en logistiek sector wordt ook weleens gesproken over de Transport Cao. Maar wat is dan het verschil met de Beroepsgoederenvervoer Cao? Antwoord: geen! De officiële naam voor de Transport Cao is namelijk de Beroepsgoederenvervoer Cao. Dit is een combinatie van de Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de Cao van het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Normale arbeidsduur transport en logistiek

De werkweek die bij een fulltime dienstverband is standaard 40 uur per week. Bij een dagdienst liggen de gewerkte uren tussen 06.00 respectievelijk 07.00 uur en 18.00 respectievelijk 19.00 uur.

Maximale werktijd per dag

De maximale werktijd per dag bedraagt 10 uur.

ATV-dagen

Alle medewerkers die vallen onder de Beroepsgoederen Cao of via de inlenersbeloning op basis van de Beroepsgoederen Cao werken, hebben recht op 3,5 ATV-dagen bij een fulltimedienstverband. ATV-dagen kunnen ook uitbetaald worden. Er komt dan een toeslag van 1,35% op het bruto uurloon.

Overuren en toeslaguren

Toeslaguren zijn uren die binnen de wekelijkse arbeidsduur vallen. In de Beroepsgoederenvervoer Cao is dat 40 uur. Overuren zijn uren die buiten de normale dagelijkse en/of wekelijkse werktijden vallen.

Overuren toeslag

Overuren zijn dus uren die gewerkt worden buiten de normale dagelijkse en/of wekelijkse werktijden vallen. Bij overuren wordt het uurloon vermeerderd met een toeslag van 30%. Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het maken van overuren.

 

Onregelmatigheidstoeslagen

Bij onregelmatigheidstoeslagen moet je rekening houden met het dagvenster. Het dagvenster is het deel van de dag dat je moet zien als regulier werktijd. Zeg maar de standaard werkperiode van een dag waarover geen overwerkvergoeding berekend wordt. In de Beroepsgoederenvervoer Cao beslaat het dagvenster een periode van 12 uur en loopt van maandag tot en met vrijdag 06.00- 18.00 uur of 07.00-19.00 uur. Gedurende het dagvenster van maandag tot en met vrijdag gelden geen dus toeslagen.

 

Dagvenster van 06.00 – 18.00 uur toeslagen
Voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 – 24.00 uur 35% per uur
Voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 – 06.00 uur 45% per uur

 

Dagvenster van 07.00 – 19.00 uur toeslagen
Voor de uren van maandag tot en met vrijdag met 19.00 – 24.00 uur 35% per uur
Voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 – 06.00 uur 45% per uur
Voor de uren van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 – 07.00 uur 35% per uur

 

Toeslag op zaterdag, zondag en feestdagen

Op zaterdag geldt een toeslag van 50% per uur en op zondag en feestdagen geldt een toeslag van 100%. De werknemer en werkgever kunnen in overleg andere dagen dan de zaterdag en/of de zondag als normale roostervrije dagen aanwijzen. De normaal geldende toeslagen voor zaterdag en/of zondag gelden dan voor de overeengekomen vrije dagen. Op zaterdag en/of zondag geldt dan het dagvenster.

Voor flexbureaus in de beroepsgoederenvervoer (TLN)

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Vuilwerk toeslag

De werkgever kan medewerkers die werken met voor de gezondheid schadelijke en/of  grote verontreiniging veroorzakende artikelen een vuilwerk toeslag toekennen. Voor de maximale bedragen per week en per maand verwijzen wij jou graag door naar Artikel 38 in de Beroepsgoederenvervoer Cao.

Koude toeslag

Voor medewerkers die structureel werken in vrieshuizen hebben recht op een koude toeslag. De bedragen van deze toeslag vind je in Artikel 38 in de Beroepsgoederenvervoer Cao.

Vakantiedagen

Standaard zijn er twintig wettelijk vakantiedagen en vijf bovenwettelijke vakantiedagen. Het toekennen van het aantal vakantiedagen is echter afhankelijk van de lengte van het dienstverband of leeftijd van de medewerker. De normale vakantie per jaar bedraagt bij een voltijds dienstverband:

Leeftijd Vakantiedagen
<16 jaar 28 dagen
17 en 18 jaar 26 dagen
19 t/m 39 jaar 24 dagen
40 t/m 44 jaar 24 dagen
45 t/m 49 jaar 25 dagen
50 t/m 54 jaar 26 dagen
55 t/m 59 jaar 27 dagen
>60 jaar 28 dagen

 

In afwijking van het hierboven genoemde aantal vakantiedagen, bedraagt de vakantie per jaar:

Dienstjaren Vakantiedagen
10 dienstjaren 25 dagen
15 dienstjaren 26 dagen
20 dienstjaren 27 dagen
25 dienstjaren 28 dagen
30 dienstjaren 29 dagen

 

Vakantietoeslag

Deze toeslag bedraagt 8% van het feitelijk loon.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het eerste jaar (52 weken) is de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid 100%. Het tweede jaar vanaf week 53 t/m week 104 is dat 70%. Dit kan ook 100% zijn wanneer de medewerker meewerkt aan de re-integratie en aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten voor fysiotherapie, psychologische hulp en de diëtist.

Vergoedingen en reiskosten

De werknemer die dienst heeft buiten de standplaats en moet reizen dan worden de werkelijk betaalde reiskosten vergoed, behalve als er een afzonderlijke detacheringsregeling is geregeld.

 

Uitzendkrachten in de transport & logistieksector

Uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een inlener in de transport en logistiek hebben volgens de inlenersbeloning recht op 6 onderdelen conform de Beroepsgoederenvervoer Cao:

 1. Hetzelfde loon conform loonschalen
 2. Initiële loonsverhogingen
 3. Periodieke loonsverhogingen
 4. ATV/ADV
 5. Toeslagen voor overwerk/onregelmatige uren
 6. Onkostenvergoedingen zoals reiskosten

 

Dit wordt vanaf 2022 aangevuld met:

 • Eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding indien dit van toepassing is bij de inlener
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao.

 

En vanaf 2023 wordt dit aangevuld met:

 • Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever/inlener.

Let op! 

De informatie die we delen op deze pagina is een overzicht van de belangrijkste onderdelen in de Beroepsgoederenvervoer Cao. Deze cao bestaat echter uit ca. 80 pagina’s  en bevat nog meer informatie over o.a. verlof, regeling onwerkbaar weer etc. Wil je het naadje van de kous weten? Check dan hier de Beroepsgoederenvervoer Cao (TLN).

Voor flexbureaus die uitzenden in de bouw & infra

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
22

Waarmee kunnen wij jou helpen?