Schoonmaak Cao

Schoonmaak Cao

De Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Cao is de collectieve arbeidsovereenkomst voor de schoonmaakbranche. De belangrijkste punten uit de Cao hebben de Flexpedia HR Consultants geanalyseerd en in jip-en-janneketaal voor je op papier gezet. Weten welke dat zijn? Komen ze!

Schoonmaak Cao looptijd

In december 2021 is een principe akkoord gesloten tussen werkgevers in de schoonmaak en vakbonden CNV Vakmensen en FNV Schoonmaak. De looptijd is van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024.

Arbeidsduur

De arbeidsduur per week is standaard 38 uur en de maximale werktijd per dag is 9 uur.

Overuren/overwerk toeslag

Overuren zijn dus uren die gewerkt worden buiten de normale dagelijkse en/of wekelijkse werktijden vallen. De toeslag op het basisuurloon voor het verrichten van overwerkt bedraag 25%. Van overwerk is sprake:

 

 • Na het 9e uur per dienst of dag of
 • Per loonperiode volgens onderstaand schema
Loonperiode Overwerk vanaf:
Betaling per 4 weken Het 152e uur per periode van 4 weken
Betaling per maand op basis van het gemiddelde van 21,667 werkdagen per maand Het 164,67e uur per maand
Betaling per maand op basis van een wisselend aantal werkdagen per maand Het 152e uur bij 20 werkdagen
Het 159,60e uur bij 21 werkdagen
Het 164,67e uur bij 22 werkdagen
Het 174,80 uur bij 23 werkdagen

 

Toeslagen

Toeslagen bijzondere uren
Begin – eind ma di wo do vr za zo feestdag
00:00 tot 06:00 150% 130% 130% 130% 130% 150% 150% 250%
06:00 tot 21:30 100% 100% 100% 100% 100% 150% 150% 250%
21:30 tot 24:00 130% 130% 130% 130% 150% 150% 150% 250%

Toeslagen bijzondere uren – Hotels
Begin – eind ma di wo do vr za zo feestdag
00:00 tot 06:00 150% 130% 130% 130% 130% 150% 150% 250%
06:00 tot 21:30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 250%
21:30 tot 24:00 130% 130% 130% 130% 150% 150% 150% 250%

Toeslag feestdagen
Begin – eind ma di wo do vr za zo
00:00 tot 00:00 250% 250% 250% 250% 250% 250% 250%

Voor flexbureaus in de schoonmaakbranche

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Reiskosten

Woon-werkverkeer wordt vergoed als de totale reisafstand van het huisadres naar het werkadres of de werkadressen (heen en terug) meer bedraagt dan 60 kilometer per dag. De vergoeding geldt:

 

 • Reizen bij openbaar vervoer, fiets en bromfiets: vergoeding ter hoogte van de kosten  van het openbaar vervoer.
 • Reizen per eigen auto: vergoeding van alle kilometers op basis van de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding.

 

Wanneer je als werkgever het vervoer verzorgt, dan wordt woon-werkverkeer verstaan als de afstand van het woonadres naar de opstapplaats. Als je een medewerker herplaatst en er is sprake van een toename in de totale reistafstand van woon-werkverkeer dan heeft de medewerker recht op een compensatie van de meerkilometers. Tot een maximum van de maximaal fiscaal toegestane onbelaste vergoeding. Oftewel, een maximum netto reiskostenvergoeding.

Loondoorbetaling bij ziekte

1ste jaar van verzuim/ziekte: 70%  tot 6 maanden, daarna 90%. Het 2de jaar van verzuim/ziekte is 100%.

 

Let op: schoonmakers die op of na 1 april 2021 ziek zijn geworden, krijgen met ingang van het tweede ziektejaar 100% van het loon doorbetaald (was 90%). Voor medewerkers die vóór 1 april 2021 in het tweede ziektejaar zitten, geldt de oude regeling (art. 31 lid 3 CAO).

 

Duur dienstverband Percentage van het dagloon
<6 maanden 70% niet lager dan het wettelijk minimumloon
Tussen 6 maanden en 2 jaar 90%
>2 jaar 100% (of 90% na 52 weken volgens art. 31 lid 3)

Vakantietoeslag en vakantiedagen

De vakantietoeslag bedraagt 8% en wordt in de maand mei betaald. Je mag hierover géén afwijkende afspraken maken met je medewerker. De vakantietoeslag bereken je over:

 

 • Bij betaling per maand: het loon over de periode 1 mei van het voorafgaande jaar tot en met 30 april van het lopende jaar
 • Bij betaling per 4 weken: het loon over periode 5 van het voorafgaande jaar tot en met periode 4 van het lopende jaar

 

Per kalenderjaar wordt bij een 38-urige werkweek 197,6 uur vakantie opgebouwd.

 

Onwerkbaar weer

Er is sprake van onwerkbaar weer als er door bijvoorbeeld extreme vorst of mega veel sneeuwval of een ander natuurverschijnsel werken niet mogelijk is.

 

Als hiervan sprake is en er wordt voldaan aan de andere voorwaarden van dit artikel hoeft een werkgever na een aantal wachtdagen niet aan de loondoorbetalingsplicht te voldoen. Dit in afwijking van het bepaalde in artikel 7:628 BW én met in achtneming van het bepaalde onder de punten 1 en 2.

 1. De werkgever kan de werknemer andere dan de gebruikelijke werkzaamheden opdragen, mits deze in lijn liggen met de activiteiten als bepaald in artikel 1 lid 3 CAO. In dat geval wordt het loon doorbetaald;
 2. Als het gestelde onder punt 1 sub 1 niet mogelijk is, zal de werkgever namens de werknemer een uitkering volgens de wettelijke voorziening aanvragen. Dit is uitgewerkt in de Regeling Onwerkbaar Weer (Bijlage XVI CAO). Deze uitkering wordt door de werkgever gedurende 27 dagen aangevuld tot 100% van het loon en na 27 dagen tot 90% van het loon.

Uitzendkrachten in de schoonmaaksector

Uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een inlener in de transport en logistiek hebben volgens de inlenersbeloning recht op 6 onderdelen conform de Beroepsgoederenvervoer Cao:

 

 1. Hetzelfde loon conform loonschalen
 2. Initiële loonsverhogingen
 3. Periodieke loonsverhogingen
 4. ATV/ADV
 5. Toeslagen voor overwerk/onregelmatige uren
 6. Onkostenvergoedingen zoals reiskosten

 

Dit wordt vanaf 2022 aangevuld met:

 • Eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding indien dit van toepassing is bij de inlener.
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao

 

 

En vanaf 2023 wordt dit aangevuld met:

 • Eindejaarsuitkering (=4,75% in 2023 berekend over het bruto-inkomen in de referteperiode)

Samenvattend Schoonmaak Cao

 • Normale arbeidsduur 38 uur per week over een periode van 4 weken.
 • Atv-dagen niet van toepassing
 • Maximaal 9 uur per dag
 • Overwerk na het 9e uur per dag of boven de 152 uur per loonperiode van 4 weken.
 • Toeslagen overuren 125% over het basisuurloon
 • Toeslagen feestdagen 250%

 

Eindjaarsuitkering

2022 4,5%
2023 4,75%
2024 5%

Let op!

De informatie die we delen op deze pagina is een overzicht van de meest gangbare punten uit de Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Cao. Deze cao bestaat echter uit ca. 80 pagina’s en bevat nog meer informatie over o.a. verlofregelingen. Wil je het naadje van de kous weten? Check dan hier de Schoonmaak Cao.

Voor flexbureaus in de schoonmaakbranche

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
17

Waarmee kunnen wij jou helpen?