Ontslag wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

De meest gebruikte en meest eenvoudigste methode om de arbeidsovereenkomst te beëindigen is als de werkgever en werknemer dat met elkaar afspreken. Het heet dan een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit moet dan wel schriftelijk worden vastgelegd. Toestemming van het UWV of de kantonrechter is niet nodig. Dat scheelt een hoop gedoe.

 

Maar let op. De medewerker moet duidelijk en ondubbelzinnig akkoord gaan met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Want ontslag met wederzijds goedvinden kan grote gevolgen hebben voor de werknemer zoals het niet verkrijgen van een WW uitkering.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)

Voor het behouden van de uitkeringsrechten van de medewerker dien je bij het ontslag met wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst op te stellen. In de vaststellingsovereenkomst moet dan staan dat:

 

1)            het initiatief tot beëindiging bij de werkgever ligt,

2)            er geen dringende redenen voor beëindiging aanwezig zijn

3)            en dat de werknemer geen verwijt te maken valt van de beëindiging.

 

In de VSO staan dus alle afspraken tussen werkgever en werknemer over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. (Denk bijvoorbeeld definitieve datum einde arbeidsovereenkomst maar ook de eventuele voorwaarden voor een ontslagvergoeding)

 

Twee weken bedenktijd bij VSO

De medeweker heeft twee weken bedenktijd. Hij of zij kon zonder opgave van reden zeggen toch niet akkoord te gaan met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst(VSO). Bezwaar maken moet de medewerker schriftelijk doen en binnen 2 weken na de datum waarop de VSO is afgesloten. Het is verstandig om de bedenktijd op te nemen in de VSO. Wanneer dat niet gebeurd, wordt de bedenktijd verlengd naar 3 weken.

 

In het kader van goed werkgeverschap is het gebruikelijk dat de werkgever de werknemer de mogelijkheid biedt om kosteloos de vaststellingsovereenkomst door een expert te laten beoordelen. Anders gezegd; de werknemer schakelt een specialist arbeidsrecht in om de VSO te beoordelen. De rekening van deze specialist arbeidsrecht betaalt de werkgever.

Fout VSO

De kans dat er iets fout gaat in het traject van zo’n ontslag met wederzijds goedvinden is groot. Laat je als werkgever dan ook goed adviseren. Voorkomen is beter dan genezen.

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?