Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is keihard. De gevolgen voor de medewerker zijn enorm. Direct geen loon meer en geen recht op ww-uitkering (omdat hij of zij verwijtbaar werkloos is geworden, dat het dus de schuld is van de werknemer). Kortom: de reden voor ontslag op staande voet moet zó heftig zijn dat de rechter hierin mee kan gaan. Dat de rechter het ontslag op staande voet dus goedkeurt. Dat het dus rechtsgeldig is.

 

Een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet voldoen aan de volgende drie punten  [Art. 7:677 lid 1 BW]: 

1.Dringende reden; dus dat er sprake moet zijn van een objectief dringende reden waardoor er van jou, als werkgever,  niet meer verwacht kan worden om met die medewerker door te gaan. Denk aan bedreigingen, geweld of aanranding. De rechter toetst objectief of de reden dringend genoegd is waardoor ontslag op staande voet geoorloofd is.

 

Voor de liefhebbers van juridisch vakjargon: …….een dringende reden waardoor er van de werkgever redelijkerwijs niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’.

 

2.Onverwijld opgezegd; onverwijld betekent ‘zonder uitstel’. Anders gezegd; je moet snel handelen. Wanneer de reden bekend is, moet er direct gezegd worden dat je de medewerker op staande voet ontslaat. Dus niet een dag of twee dagen later. Je dient meteen de medewerker naar huis te sturen. 

 

3.Gelijktijdige mededeling; wanneer je tegen de medewerker zegt dat hij op staande voet is ontslagen moet je ook de reden hiervan mededelen.

Schriftelijk bevestiging

Vervolgens dien je zo spoedig mogelijk een aangetekende brief te sturen naar de medewerker waarin je dus schriftelijk nogmaals duidelijk maakt dat de medewerker op staande voet is ontslagen en waarin ook de reden van ontslag wordt benoemd. [bron: Praktisch Arbeidsrecht – Nordhoff Uitgevers]

Reactie medewerker

Gezien de enorm impact van ontslag op staande voet zal de medewerker vrijwel altijd een jurist arbeidsrecht inhuren om het ontslag bij de kantonrechter aan te vechten. De kantonrechter gaat vervolgens het ontslag op staande voet toetsen. Kortom: wees als ondernemer uiterst voorzichtig met ontslag op staande voet.  Zie het als laatste redmiddel.

 

Kijk naar de overige mogelijkheden om van je medewerker af te komen. Maar voordat je iets doet neem direct contact op met een expert arbeidsrecht. Een mislukte poging van ontslag op staande voet kost je bakkenvol geld en en hoop ellende. 

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?