Ketenregeling

Ketenregeling – wat is dat?

De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat (Art 7:668a lid 1 BW).

 

Ketenregeling en de Wab

In jip-en-janneketaal: de ketenregeling bepaalt wanneer een tijdelijk arbeidscontract overgaat in een vast contract. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is er een verschil in de ketenregeling bij payrolling en uitzenden.

 

Geschreven door:
Geschreven door:
Bedrijfsjurist
HR Consultant MKB / marketeer

De ketenregeling bij payrolling

In het kort: maximaal drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd in drie jaar tijd daarna vast dienstverband.

 

Toelichting: De ketenregeling bij payrolling heeft twee grenzen. Wordt één van deze grenzen overschreden, dan ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; een vast dienstverband.

 

De eerste grens: maximaal drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd
“Als sprake is van een reeks van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 6 maanden, geldt de arbeidsovereenkomst vanaf het begin van de vierde overeenkomst automatisch als aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

De tweede grens: de maximale duur van een reeks arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is 36 maanden.

 

Let op; stop de medewerker met werken voor een periode van meer dan 6 maanden, dan is de keten onderbroken. Dat wil zeggen dat de ketenregeling weer vanaf het begin start. Anders gezegd. De medewerker start dan weer met een contract voor bepaalde tijd en kan dus daarna nog 2 contracten van bepaalde tijd krijgen voordat hij of zij een contract voor onbepaalde tijd (vast contract) aangeboden dient te krijgen. Maar let op. Per cao kan hier van worden afgeweken. De Horeca Cao kent een periode van 3 maanden ipv 6 maanden.

Ketenregeling bij uitzenden

In het kort:  maximaal 4 jaar arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd daarna vast dienstverband.

 

Toelichting: De eerste 52 gewerkte weken (1 jaar) bevindt de uitzendkracht in Fase A / 1-2 . In deze fase kan een uitzendkracht 52 weken werken via o.a. oproepovereenkomsten waarbij de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten. Kortom: geen werk = geen loon.

 

Daarna volgt een periode van 3 jaar waarin de uitzendkracht maximaal zes arbeidscontracten voor bepaalde tijd kan worden aangeboden (fase B / 3). In deze fase worden er uren opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De loondoorbetalingsverplichting is in deze fase NIET uitgesloten. Dus bij geen werk dien je de uren in het contract van de uitzendkracht te betalen. 

 

Daarna volgt een een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd (OT) (Fase C / 4).

 

Indien deze keten van arbeidsovereenkomsten onderbroken wordt door minimaal 6 maanden waarin de uitzendkracht niet werkt, start de keten opnieuw en begint de uitzendkracht weer in Fase A / 1. De periode van 6 maanden onderbreking kan per cao verkort worden naar 3 maanden (zoals bij de Horeca Cao).

[ism bron: Art 7:668a lid 1 BW]

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?