Payroll en de Wab

Payroll en de Wab

Payroll en de Wab, wat hebben die met elkaar te maken? De Flexpedia HR Consultants geven tekst en uitleg.

Meer informatie over payroll? Over bijvoorbeeld de kosten? We delen graag onze kennis. Klik op de button om alle topics van payroll te bekijken.

Geschreven door:
Geschreven door:
HR consultant

Wat is de Wab

De Wab (Wet Arbeidsmarkt in balans) heeft sinds de invoering in 2020 grote invloed op de uitzend- en payrollsector. De Wab  zorgt voor een duidelijke scheiding tussen uitzenden en payroll. Payroll heeft door de Wab juridisch gezien een andere status dan uitzenden. Voor de Wab was payroll en uitzenden hetzelfde. Nu dus niet meer. Maar velen gebruiken de termen uitzenden en payroll door elkaar. Hoogtijd voor een uitleg over de Wab.

Ketenregeling, allocatiefunctie en exclusiviteit

Door invoering van de Wab is er dus een juridisch verschil tussen uitzenden en payrolling. Het verschil zit hem vooral in de ketenregeling, de allocatiefunctie (samenbrengen van vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten) en de exclusiviteit (het exclusief uitlenen van een flexkracht aan één inlener).

 

In jip-en-janneketaal: een payroll medewerker valt niet meer onder de uitzendregels. Dus geen fase-systeem met 4  jaar flexibiliteit in arbeidscontracten via de Uitzend Cao – ABU/NBBU Cao. Voor de payroll medewerker geldt de ‘gewone’ ketenregeling; dat wil zeggen: 3 contracten van bepaalde tijd in 3 jaar tijd daarna vast contract.

 

En bovendien heeft de payroll medewerker recht op alle bepalingen uit de gehanteerde cao van het bedrijf waar hij of zij werkt. Dat kan zijn: de Atv dagen, 13de maand, winstuitkering, speciale reiskostenvergoeding, etc.

Verschil uitzenden payroll na de Wab

Natuurlijk kun je de wetteksten en de Wab-regels er nog eens op naslaan. Maar we snappen dondersgoed dat je daar als mkb ondernemer niet op zit te wachten. Je hebt wel wat beters te doen. Daarom een uitleg op zo’n manier dat Jip en Janneke er ook mee uit de voeten kunnen. Met onderaan een handig overzicht van de verschillen tussen uitzenden en payroll.

 

Voordat we daar zijn eerst een superkorte toelichting. Want om het verschil uit te leggen zijn twee punten in dienstverlening van belang:

  1. de allocatiefunctie (samenbrengen van vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten)
  2. de exclusiviteit (het exclusief uitlenen van een medewerker aan één inlener).

 

Definities

Er is sprake van uitzenden wanneer de arbeidskracht door de juridisch werkgever is gealloceerd (= het werving & selectietraject) én niet exclusief aan één opdrachtgever/inlener ter beschikking wordt gesteld. (= exclusief bij één opdrachtgever/inlener aan het werk gaat). Wanneer sprake is van uitzenden is de Uitzend Cao van toepassing met daarbij de voordelen van onder andere een ruimere ketenregeling van 4 jaar lang flexibele arbeidscontracten.

 

Wanneer een medewerker echter niet door de juridisch werkgever is gealloceerd (= het werving & selectietraject) en bovendien wél exclusief aan de opdrachtgever/inlener ter beschikking wordt gesteld (= exclusief bij één opdrachtgever/inlener aan het werk gaat) dan is er sprake van payrolling. Wanneer er sprake is van payroll mag je niet de flexibelere Uitzend Cao toepassen, maar dien je de volledige cao te hanteren die geldt bij het bedrijf waar de payrollkracht gaat werken.

  Uitzenden Payroll

 

Omschrijving Uitzenden zoals uitzenden altijd al was. Uitbesteden salaris- en personeelsadministratie én het juridisch werkgeverschap.
Flexibiliteit voor de mkb ondernemers / inlener Superflexibel Minder flexibel
Aantal arbeidscontracten voor medewerkers 4 jaar flexibele, kort lopende, arbeidscontracten van bepaalde tijd via het Fase-systeem van de Uitzend Cao.

 

Startend met ‘oproepcontracten’.

 

Na 4 jaar vast contract.

3 arbeidscontracten van bepaalde tijd in maximaal 3 jaar. Startend met een proeftijd van 1 maand mits de arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd minimaal 7 maanden is. Na afloop van het 3de arbeidscontract van bepaalde tijd volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (vast contract).
Loondoorbetalingsverplichting voor de mkb ondernemer/inlener bij geen werk Eerste 52 weken Fase A (1-2) uitzendkrachten met contracten korter dan 4 weken geen loondoorbetalingsverplichting. Wel loondoorbetalingsverplichting tot einde arbeidsovereenkomst van de medewerker.

 

Behalve in de eerste 6 maanden mits dit is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst (Zie artikel 7:628 lid 5 Burgerlijk Wetboek)

Loondoorbetalingsverplichting  bij (langdurig) zieke medewerker Eerste 52 gewerkte weken geen risico bij arbeidscontracten niet langer dan 4 weken. Vanaf Fase B: twee weken eigen risico.

 

Let op: bij andere dienstverleners kunnen andere voorwaarden gelden.

Eerste twee weken eigen risico.

 

Let op: bij andere dienstverleners kunnen andere voorwaarden gelden.

Zekerheid en arbeidsrechtelijke bescherming voor de medewerker Beperkte zekerheid Meer zekerheid
 
Arbeidsvoorwaarden voor de medewerker Volgens de Uitzend Cao aangevuld met de extra’s uit de inlenersbeloning. Dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die direct in dienst zijn bij de ondernemer/inlener. Deze voorwaarden staan in een Cao staan of arbeidsvoorwaardenreglement (AVR).

 

Advies payroll uitzenden starten met personeel

Meer weten wat het best bij jouw organisatie past? Download dan geheel vrijblijvend en gratis de onderstaande Whitepaper Starten met Personeel. Deze whitepaper benoemt in jip-en-janneketaal de verschillende HR en flex oplossingen wanneer je start met personeel. Je leest hier in begrijpelijke taal wat de voor- en nadelen zijn om zo een goede keuze te maken. Liever telefonisch advies?  Neem dan hier contact op met één van onze HR Consultants

Al meer dan
122 maal
aangevraagd
Al meer dan
122 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Geschreven door:
HR Consultant / marketeer
Commercieel Manager
Al meer dan
122 maal
aangevraagd
Al meer dan
122 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Geschreven door:
Aldert
HR Consultant / marketeer
Arne
Commercieel Manager
Geschreven door:
HR Consultant / marketeer
Commercieel Manager

Waarmee kunnen wij jou helpen?