Verzuim

Zasady w przypadku zachorowania

Bycie chorym jest denerwujące. Nie czujesz się dobrze. Ale i tak trzeba się czymś zająć. Ponieważ w przypadku choroby bardzo ważne jest, aby zgłosić ją jak najszybciej swojemu bezpośredniemu przełożonemu oraz pracodawcy elk geval uiterlijk 30 minuten voor het (uiterste) tijdstip waarop je normaal gesproken met je werk begint. De ziekmelding bij o której zwykle zaczynasz pracę. Chorobę należy zgłosić do Flexpedia przed godziną 10, telefonicznie pod, telefonisch via 023-2052408, doorgeven.  

 

A zatem: zgłoś chorobę przed godziną 10:00 do Biura Odejść Flexpedii, tel.: 023-2052408, a także jak najszybciej zgłoś chorobę swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Obowiązki w razie zachorowania

1] Meld je voor 10.00 uur ‘s ochtends ziek bij Flexpedia (je Werkgever) 
2] Ziekmelden kan alleen telefonisch, meldingen per e-mail worden niet in behandeling genomen 
3] Meld je in elk geval uiterlijk 30 minuten voor het (uiterste) tijdstip waarop je normaal gesproken met je werk begint ziek bij je directe leidinggevende 
4] In principe meld je zelf dat je ziek bent. Alleen als je hier niet toe in staat bent, dan kun je je door een ander ziek laten melden 
5] Word je ziek tijdens werktijd, dan meld je dit persoonlijk bij je directe leidinggevende én bij Flexpedia voordat je stopt met je werkt en naar huis gaat 
6] Wanneer je denkt dat je ziekte en/of arbeidsongeschiktheid voortkomt uit een bedrijfsongeval, dan meld je dit direct bij je directe leidinggevende, Werkgever (o której zwykle zaczynasz pracę. Chorobę należy zgłosić do Flexpedia) en recruitmentpartner 
7] Als je je ziekmeldt, dan vertel je hoe lang je verwacht ziek te zijn, waar je bent tijdens je ziekte (zie artikel 2, verzuimprotocol), het telefoonnummer waarop je te bereiken bent en het adres en telefoonnummer van je huisarts. En, als dat van toepassing is, ook dat van de specialist die jou behandelt
8] Word je opgenomen in het ziekenhuis of een verpleeginrichting, dan geef je ook door hoe lang je waarschijnlijk in het ziekenhuis of in de verpleeginrichting zult zijn. Mocht het al bekend zijn dat je naar het ziekenhuis of naar een verpleeginrichting gaat, geef dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk door. 

Zasiłek chorobowy

Uwaga: Wypłaty chorobowe odbywają się raz na cztery tygodnie w poniedziałek. W zależności od Twojego banku, otrzymasz tę płatność w poniedziałek lub wtorek. Dotyczy to również sytuacji, gdy dokonano innych ustaleń w zakresie okresowych wypłat wynagrodzeń. Wypłata tego świadczenia następuje zawsze dwa tygodnie po zakończeniu okresu. Konkretnie oznacza to, że tydzień 1 do tygodnia 4 jest przekazywany w tygodniu 6 itd.

 

Okers weeknummers uitbetaalweek ziektegeld
Periode 13 – 2022 49 t/m 52 2022 week 1 2023 (2 jan – 6 jan)
Periode 1 – 2023 1 t/m 4 2023 week 6 (6 feb – 10 feb)
Periode 2 5 do 8 week 10 (6 mrt – 10 mrt)
Periode 3 9 do 12 week 14 (3 aprl – 7 april)
Periode 4 13 do 16 week 18 (1 mei – 5 mei)
Periode 5 17 do 20 week 22 (29 mei – 2 juni)
Periode 6 21 do 24 week 26 (26 jun – 30 jun)
Periode 7 25 do 28 week 30 (24 jul – 28 jul)
Periode 8 29 do 32 week 34 (21 aug – 25 aug)
Periode 9 33 do 36 week 38 (18 sept – 22 sept)
Periode 10 37 do 40 week 42 (16 okt – 20 okt)
Periode 11 41 do 44 week 46 (13 nov – 17  nov)
Periode 12 45 do 48 week 50 (11 dec – 15 dec )
Periode 13 49 do 52 week 1 2024 (1 jan – 5 jan)

Wizyta u lekarza zakładowego

Jak tylko służba BHP lub Flexpedia poproszą Cię o wizytę u lekarza z ramienia służby BHP bądź też o wizytę u specjalisty wyznaczonego przez służbę BHP – zrób to. Jeśli masz ważny powód, dla którego nie możesz tego zrobić (na przykład nie jesteś mobilny), zgłoś to, dzwoniąc na infolinię agencji Flexpedia do spraw absencji (023-2052498). Służba BHP określi wówczas, czy wskazany powód jest uzasadniony, oraz czy kontrola lub wizyta lekarska może odbyć się w innej formie lub w innym terminie.

Podsumowując: co musisz zrobić, kiedy zachorujesz

  • Zgłoś zachorowanie przed godziną 10:00, dzwoniąc na infolinię agencji Flexpedia do spraw absencji pod numer 023-2052408.
  • Powiadom, jak długo prawdopodobnie będziesz chory.
  • Powiadom, gdzie będziesz przebywać w czasie choroby, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie Twojej reintegracji zawodowej.
  • Zadbaj o to, żeby można było się z Tobą skontaktować. Codziennie sprawdzaj swój telefon i pocztę e-mail.
  • Jeśli zostaniesz poproszony o wizytę u lekarza zakładowego lub lekarza z ramienia służby BHP, koniecznie się tam udaj.
  • Jesteś zbyt poważnie chory, aby stawić się na wizytę u lekarza zakładowego lub lekarza z ramienia służby BHP? Powiadom o tym możliwie jak najszybciej, dzwoniąc na infolinię agencji Flexpedia do spraw absencji (023-2052408).

Masz jeszcze problem z uporządkowaniem pewnych spraw?

Masz pytania dotyczące Twoich praw i obowiązków w czasie choroby? Zapraszamy do zadawania tych pytań do Flexpedia Verzuimdesk: 023-2052408. Z przyjemnością wyjaśnimy Ci to!

flex-inactie4
6

Waarmee kunnen wij jou helpen?