Verzuim

Zasady w przypadku zachorowania

Bycie chorym jest irytujące. Nie czujesz się dobrze. Ale nadal trzeba się czymś zająć. Ponieważ w przypadku choroby bardzo ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić chorobę bezpośredniemu przełożonemu i pracodawcy (Flexpedia): w każdym razie nie później niż 30 minut przed (najpóźniejszą) godziną, o której zwykle rozpoczynasz pracę. Pracodawcy (Chorobę należy zgłosić do Flexpedia) przed godziną 10 rano, telefoniczniepod numerem 023-2052408.  

 

A zatem: zgłoś chorobę przed godziną 10:00 do Biura Odejść Flexpedii, tel.: 023-2052408, a także jak najszybciej zgłoś chorobę swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

Obowiązki w razie zachorowania

1] Zgłosić chorobę do Flexpedia (Pracodawcy)przed godziną 10 rano. 
2] Zgłoszenia choroby można dokonać wyłącznie telefonicznie, zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. 
3] W każdym przypadku należy zgłosić chorobę bezpośredniemu przełożonemu co najmniej 30 minut przed (najpóźniejszą) godziną normalnego rozpoczęcia pracy. 
4] Zasadniczo sam zgłaszasz chorobę. Tylko jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz zlecić komuś innemu zgłoszenie choroby. 
5] Jeśli zachorujesz w godzinach pracy, musisz zgłosić to osobiście swojemu bezpośredniemu przełożonemu i Flexpedia przed przerwaniem pracy i powrotem do domu. 
6] Jeśli uważasz, że Twoja choroba i/lub niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy, niezwłocznie zgłoś to swojemu bezpośredniemu przełożonemu,Pracodawcy (Chorobę należy zgłosić do Flexpedia)i partnerowi rekrutacyjnemu. 
7] Zgłaszając chorobę, pracownik informuje nas o przewidywanym czasie trwania choroby, miejscu pobytu podczas choroby (patrz artykuł 2, protokół nieobecności), numerze telefonu, pod którym można się z nim skontaktować oraz adresie i numerze telefonu lekarza rodzinnego. A także, jeśli dotyczy, specjalistę prowadzącego leczenie.
8] Jeśli zostaniesz przyjęty do szpitala lub placówki opiekuńczej, poinformuj również, jak długo prawdopodobnie pozostaniesz w szpitalu lub placówce opiekuńczej. Jeśli wiadomo już, że trafisz do szpitala lub ośrodka opieki, zgłoś to jak najszybciej. 

Zasiłek chorobowy

Uwaga: Wypłaty chorobowe odbywają się raz na cztery tygodnie w poniedziałek. W zależności od Twojego banku, otrzymasz tę płatność w poniedziałek lub wtorek. Dotyczy to również sytuacji, gdy dokonano innych ustaleń w zakresie okresowych wypłat wynagrodzeń. Wypłata tego świadczenia następuje zawsze dwa tygodnie po zakończeniu okresu. Konkretnie oznacza to, że tydzień 1 do tygodnia 4 jest przekazywany w tygodniu 6 itd.

 

Okers Weeknummers Uitbetaalweek ziektegeld
Periode 13 – 2023 49 t/m 52 2023 week 1 2023 (1 jan – 7 jan)
Periode 1 – 2024 1 t/m 4 2024 week 6 (5 feb – 11 feb)
Periode 2 5 do 8 week 10 (4 mrt – 10 mrt)
Periode 3 9 do 12 week 14 (1 april – 7 april)
Periode 4 13 do 16 week 18 (29 april – 5 mei)
Periode 5 17 do 20 week 22 (27 mei – 2 juni)
Periode 6 21 do 24 week 26 (24 jun – 30 jun)
Periode 7 25 do 28 week 30 (22 jul – 28 jul)
Periode 8 29 do 32 week 34 (19 aug – 25 aug)
Periode 9 33 do 36 week 38 (16 sept – 22 sept)
Periode 10 37 do 40 week 42 (14 okt – 20 okt)
Periode 11 41 do 44 week 46 (11 nov – 17  nov)
Periode 12 45 do 48 week 50 (9 dec – 15 dec )
Periode 13 49 do 52 week 1 2025 (30 dec – 5 jan)

Wizyta u lekarza zakładowego

Jak tylko służba BHP lub Flexpedia poproszą Cię o wizytę u lekarza z ramienia służby BHP bądź też o wizytę u specjalisty wyznaczonego przez służbę BHP – zrób to. Jeśli masz ważny powód, dla którego nie możesz tego zrobić (na przykład nie jesteś mobilny), zgłoś to, dzwoniąc na infolinię agencji Flexpedia do spraw absencji (023-2052498). Służba BHP określi wówczas, czy wskazany powód jest uzasadniony, oraz czy kontrola lub wizyta lekarska może odbyć się w innej formie lub w innym terminie.

Podsumowując: co musisz zrobić, kiedy zachorujesz

  • Zgłoś zachorowanie przed godziną 10:00, dzwoniąc na infolinię agencji Flexpedia do spraw absencji pod numer 023-2052408.
  • Powiadom, jak długo prawdopodobnie będziesz chory.
  • Powiadom, gdzie będziesz przebywać w czasie choroby, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie Twojej reintegracji zawodowej.
  • Zadbaj o to, żeby można było się z Tobą skontaktować. Codziennie sprawdzaj swój telefon i pocztę e-mail.
  • Jeśli zostaniesz poproszony o wizytę u lekarza zakładowego lub lekarza z ramienia służby BHP, koniecznie się tam udaj.
  • Jesteś zbyt poważnie chory, aby stawić się na wizytę u lekarza zakładowego lub lekarza z ramienia służby BHP? Powiadom o tym możliwie jak najszybciej, dzwoniąc na infolinię agencji Flexpedia do spraw absencji (023-2052408).

Masz jeszcze problem z uporządkowaniem pewnych spraw?

Masz pytania dotyczące Twoich praw i obowiązków w czasie choroby? Zapraszamy do zadawania tych pytań do Flexpedia Verzuimdesk: 023-2052408. Z przyjemnością wyjaśnimy Ci to!

flex-inactie4
6

Waarmee kunnen wij jou helpen?