privacyverklaring

Flexpedia respecteert jouw privacy

 

Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Flexpedia gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden via Google Analytics. De bezoekgegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee verbeteren wij de werking van de website. Wij proberen gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Dit doen we door onder andere de instellingen aan te passen in Google Analytics waardoor uw IP-adres geanonimiseerd is.  Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

Flexpedia verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

Uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;

 • Wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen;
 • Informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.

 

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Flexpedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 023 700 97 33 met of via privacy@flexpedia.nl. Flexpedia heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Flexpedia verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN nummer
 • BSN
 • Kopie Identiteitsbewijs
 • Loonstroken
 • Loonbeslagen
 • Verzuimrapportage
 • Arbeidsdocumenten
 • KVK nummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, dan wel correspondentie welke in het verlengde ligt van de arbeidsovereenkomst
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres [geanonimiseerd]

Flexpedia verwerkt de nationaliteit van haar medewerkers.

Flexpedia zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

Flexpedia verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flexpedia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@flexpedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Flexpedia zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. Flexpedia heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Flexpedia behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.

Certificaten & Downloads

Uiteraard beschikken we over alle nodige certificaten: Verklaring betalingsgedrag (WKA), G-rekening overeenkomst, VCU certificaat, SNA Verklaring, KIWA Verklaring, etc. Je vindt ze allemaal op onze certificaten overzicht die je zonder poespas kan downloaden!

Johan Senders
Directeur Workaround Europe
“Door de slimme Paydia backoffice functionaliteiten en services zijn onze bedrijfsprocessen geoptimaliseerd. Daarnaast een stuk kostenbesparing en het voordeel van de ET regeling”
Review klant
Johan Senders
Directeur Workaround Europe
“Door de slimme Paydia backoffice functionaliteiten en services zijn onze bedrijfsprocessen geoptimaliseerd. Daarnaast een stuk kostenbesparing en het voordeel van de ET regeling”

Flexpedia DNA met ballen

Het team waarmee we jou blij maken. Iedere Flexpediaan heeft zijn of haar eigen unieke superpowers om jou te services. Dus geen gelul maar de mouwen opstropen.

Elke klant dezelfde prijs – duidelijke uitleg waar jij voor betaalt en wat wij eraan overhouden (whitepaper omrekenfactor uitgelegd) – onze tarieven staan gewoon op de site.

Klant en medewerkers krijgen een toegewezen HR consultant als vast contactpersoon met een direct telefoonnummer. Geen gelul maar de mouwen opstropen.

Ontwikkelen onze eigen software Paydia om slimmer te werken – zoeken naar de beste HR oplossing voor de klant (ET uitruil gunstiger voor de klant door hoger uurloon te adviseren en dat uurloon zoeken we uit).

flexpedia-foto-2
15

Onze diensten:
HR & flex oplossingen

Superhelden die de wereld van flex willen veranderen: transparanter, persoonlijker en slimmer

Waarmee kunnen wij jou helpen?