Regulamin pracowniczy

Regulamin pracowniczy

Kiedy rozpoczynasz pracę za pośrednictwem agencji Flexpedia, wraz z umową o pracę otrzymasz cyfrową kopię tego Regulaminu pracowniczego. Jest dostępny w 10 różnych językach. W Regulaminie pracowniczym znajdziesz wszystkie ustalenia dotyczące Twoich zarobków, obowiązującego układu pracy, zasad w przypadku zachorowania itp. Ważną sprawą jest poznanie wszystkich tych zasad. Dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu pracowniczego.

Spis treści Regulaminu pracowniczego

 • Artykuł 1. Definicje, które stosujemy
 • Artykuł 2. Regulamin pracowniczy
 • Artykuł 3. Układ zbiorowy pracy (CAO)
 • Artykuł 4. Kwestie dotyczące wypowiedzenia
 • Artykuł 5. Twoje ogólne obowiązki jako Pracownika
 • Artykuł 6. Miejsce, w którym pracujesz
 • Artykuł 7. Rozliczenie godzinowe
 • Artykuł 8. Wynagrodzenie
 • Artykuł 9. Wzrost wynagrodzenia
 • Artykuł 10. Godziny pracy i przerwy
 • Artykuł 11. Urlop i dni wolne od pracy
 • Artykuł 12. Choroba pracownika
 • Artykuł 13. Emerytura
 • Artykuł 14. Kodeks postępowania
 • Artykuł 15. Informacje poufne i jak się z nimi obchodzić
 • Artykuł 16. Dokumenty i zasoby firmy
 • Artykuł 17. Własność intelektualna
 • Artykuł 18. Czynności poza pracą, czyli prace dodatkowe
 • Artykuł 19. Obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości
 • Artykuł 20. Przetwarzanie danych osobowych
 • Artykuł 21. Zmiany w osobistej sytuacji pracownika
 • Artykuł 22. Ustawa o obowiązku zgłaszania wycieków danych
 • Artykuł 23. Kary umowne
 • Artykuł 24. Środki dyscyplinarne
 • Artykuł 25. Na zakończenie
 • Załącznik nr 1: Polityka naszej agencji w zakresie absencji chorobowej
 • Załącznik nr 2: Polityka naszej agencji w zakresie dyskryminacji

Masz jeszcze problem z uporządkowaniem pewnych spraw?

Sprawdź tutaj z zakładce „Często zadawane pytania”, gdzie znajdziesz odpowiedzi udzielone jasnym i prostym językiem.

Masz jeszcze problem z uporządkowaniem pewnych spraw?

Sprawdź tutaj z zakładce „Często zadawane pytania”, gdzie znajdziesz odpowiedzi udzielone jasnym i prostym językiem.

Waarmee kunnen wij jou helpen?