Cao uitzendkracht

Cao Uitzendkracht

De Uitzend Cao is de collectieve arbeidsovereenkomst voor de uitzendbranche. Dit cao is tot stand gekomen door afspraken tussen onder andere de ABU, NBBU en vakbonden. De belangrijkste punten uit de Uitzend Cao hebben de Flexpedia HR Consultants voor je op een rij gezet.

Meer informatie over uitzenden? Over bijvoorbeeld de kosten van een uitzendkracht? We delen graag onze kennis en hebben de uitzend topics per onderwerp gebundeld. Klik op de button om alle topics van uitzenden te bekijken.

Uitzend Cao looptijd

Nieuwe uitzend cao heeft een looptijd van 1 jaar tot eind 2023.

Inlenersbeloning Uitzendbureau Cao

Een zeer belangrijk hoofdstuk van de Uitzend Cao is de inlenersbeloning. Het doel van de inlenersbeloning is om uitzendkrachten hetzelfde te belonen als vaste medewerkers in dienst bij de inlener/opdrachtgever. Diverse onderdelen zoals loontabellen, toeslagen, etc en aanvullende bepalingen van de inlenersbeloning regelen dit.

Salaris uitzendkracht = Cao inlener

Uitgangspunt voor de beloning van de uitzendkracht is de cao van de inlener/opdrachtgever. Weten wat de belangrijkste punten per cao zijn? We hebben ze voor je op een rijtje gezet:

 

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe branche / cao tekstblok

4 jaar flexibilieit

Het grote voordeel van de Uitzend Cao is dat je de uitzendkracht 4 jaar lang flexibel kunt inzetten voordat een vast dienstverband aangeboden dient te worden. Dit noemen we het fasensysteem. De werking van het fasensysteem staat omschreven in de NBBU Uitzend Cao artikel 10 – rechtspositie (blz 14).

 

In het reguliere arbeidsrecht geldt 3 arbeidscontracten van bepaalde tijd in 3 jaar tijd voordat een een vast dienstverband aangeboden dient te worden. De Uitzend Cao biedt dus meer flexibiliteit voor ondernemers met (startend) personeel.

Vakantiegeld

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon.

Arbeidstijden

De arbeids-, pauze- en rusttijden van de uitzendkracht zoals bedoeld in de Arbeidstijdenwet zijn gelijk aan die bij de opdrachtgever/inlener.

Toeslagen en vergoedingen

Voor het bepalen van de toeslag voor overuren, onregelmatige uren, werken op zaterdag of zon- en feestdagen worden de bepalingen gebruikt van de cao van de opdrachtgever/inlener of arbeidsvoorwaarden reglement (AVR) / bedrijfsreglement. Uiteraard is ook hier weer de inlenersbeloning van toepassing.

Loondoorbetaling bij ziekte

Dit onderwerp valt niet onder de inlenersbeloning. Hiervoor hanteren we dus de Uitzend cao.  Een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding heeft bij arbeidsongeschiktheid, zolang de uitzendovereenkomst voortduurt, recht op:

 

  • Eerste ziektejaar: 90% van het naar ‘tijdruimte vastgestelde loon’ en niet lager dan het minimumloon.
  • Tweede ziektejaar: 80% van tijdruimte vastgestelde loon.

Naar tijdruimte vastgestelde loon

Met het naar tijdruimte vastgesteld loon bedoelen we in jip-en-janneketaal de vaste beloning voor de medewerker die wordt uitbetaald na het verstrijken van een bepaalde periode, bijv. iedere maand of iedere periode van 4 weken. Voorbeelden van vaste beloning zijn dus het vaste maandsalaris, het vakantiegeld en vaste toeslagen.

Wachtdag

Bij uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding geldt de eerste dag van arbeidsongeschiktheid / ziekteverzuim als wachtdag. De uitzendkracht heeft dan geen recht op doorbetaling van het loon.

 

Meer over de uitzend services van Flexpedia?

Waarmee kunnen wij jou helpen?