Personeelsrisico’s

get started Flexpedia

Personeelsrisico’s

Je zal niet de eerst ondernemer zijn die start met personeel en pijnlijk uitglijdt over de personeelsrisico’s. Gevolg: extra hoge kosten, stress en slapeloze nachten. Vandaar dit overzicht in jip-en-janneketaal met de belangrijkste personeelsrisico’s.

get started Flexpedia

Extra kosten langdurig zieke medeweker

Je bent als werkgever verplicht twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen (art. 7:629 lid 1 BW) als jouw personeelslid met een vast contract langdurig ziek wordt.

 

Is er een cao van toepassing omdat jouw bedrijfsactiviteit valt onder de werkingssfeer van die cao,  dan kan dat percentage hoger zijn tot wel 100% doorbetaling van het loon.

Tijdrovende administratie 

Medewerker (langdurig) ziek? Dan ben je verplicht de Wet verbetering poortwachter (Wvp) te volgen. Jij dient jouw zieke medewerker intensief te begeleiden.

 

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft als doel het terugdringen van het langdurig ziekteverzuim en zieke medewerkers sneller te laten terugkeren in het arbeidsproces.

 

Deze wet schrijft voor dat bij (langdurig) ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag wordt begonnen met actieve en intensieve begeleiding van de werknemer. De begeleiding heeft tot doel om de zieke medewerker weer snel aan de slag te laten gaan.

 

Wet verbetering poortwachter stappenplan (in grote lijnen) met wettelijk verplichte actiepunten

  • Probleemanalyse, na 6 weken
  • Bijstelling Probleemanalyse als de situatie hierom vraagt
  • Plan van Aanpak, na 8 weken
  • Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken
  • 42e week ziekmelding, na 42 weken
  • Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken
  • WIA aanvraag, week 91
  • Acties in het kader 1e en 2e spoor

Die periode kan zelfs twee jaar lang duren. Een tijdrovende klus met hoge administratieve druk. Zorg dan ook dat je hierbij ondersteund wordt door gespecialiseerde bureaus, verzekeraars en/of HR partners.

Loonsanctie 3de ziektejaar

Kom jij, als werkgever, de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter niet goed genoeg na?  Dan kan het UWV jou een loonsanctie opleggen. Jij kan dan verplicht worden gesteld om óók het derde ziektejaar het loon door te betalen.

Concurrentie- en relatiebeding 

Je zal niet de eerste ondernemer zijn die een vertrekkend personeelslid met belangrijke bedrijfsdata zie overstappen naar de concurrent. Neem dan ook altijd een geheimhoudings- relatie- en concurrentiebeding op in de arbeidsovereenkomst met jouw nieuwe medewerker. (Art. 7:653 BW).

 

De wet schrijft voor dat je zo’n beding uitsluitend mag opnemen in arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd tenzij je als werkgever schriftelijk motiveert dat zo’n beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.

 

In jip-en-janneketaal: neem ook bij een contract voor bepaalde tijd zo’n concurrentiebeding op wat je weet vooraf nooit precies wat er valt onder de juridische term ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’.

Online verder lezen over Starten met Personeel

We hebben onze kennis voor je gebundeld in de gratis whitepaper Starten met Personeel die je hieronder kunt aanvragen. Eerst online verder lezen over starten met personeel? Enkele hoofdpunten hebben we voor je klaargezet.

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?