Gevolgen van de Wab
voor ondernemers

Gevolgen van de Wab

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; door de Wab zijn flexibele arbeidskrachten een stuk duurder geworden. Dit komt onder andere door de wijziging van de Awf bijdrage. Awf staat voor het Algemeen Werkloosheidsfonds waarmee de WW wordt betaald.

 

Elke werkgever betaalt een premie voor het ‘WW potje’. Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn er twee premietarieven voor het Awf:

 

1] een laag tarief (2,70) voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (vaste dienstverbanden)

2] een hoog tarief (7,70) voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (flexibele dienstverbanden)

 

Hogere WW premie voor flexibele arbeidskrachten

Als werkgever betaal je dus een hogere WW-premie voor een flexibele medewerker met een contract voor bepaalde tijd. Voor een medeweker met een vaste aanstelling betaal je dus een lagere WW-premie. Het is dus relatief goedkoper om je medewerker in vaste dienst te nemen. Dat is ook het doel van de overheid: werkgevers te stimuleren medewerkers in vaste dienst te nemen.

 

Transitievergoeding 

Ook nieuw sinds de Wab: de transitievergoeding vanaf dag 1. Voor de Wab had de medewerker recht op een transitievergoeding wanneer hij of zij twee jaar had gewerkt. Sinds de Wab is dat vanaf de eerste dag dat er gewerkt wordt.

Jouw medewerker heeft namelijk vanaf de eerste dag dat hij of zij bij jou aan de slag gaat recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst door jou beëindigd wordt of niet wordt voortgezet/verlengd. Dat kan zijn doordat je het contract hebt opgezegd, de arbeidsovereenkomst hebt laten ontbinden of dat je de medewerker geen nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt nadat de vorige arbeidsovereenkomst is afgelopen.

 

Berekening transitievergoeding 

De hoogte van de transitievergoeding wordt pro rato berekend. Dus hoe langer jouw medewerker bij jou gewerkt heeft, hoe hoger de transitievergoeding is die je dient te betalen. De versimpelde rekenmethodiek om de hoogte van de transitievergoeding uit te rekenen is: 1/3 maandsalaris als er een volledig jaar is gewerkt. Ons advies is dan ook om ca 2% à 3% van de loonsom in een apart potje te reserveren. Zo heb je altijd genoeg geld in kas om een eventuele en rechtsgeldige transitievergoeding (art. 7:673 BW) te bekostigen.

Meer weten over de Wab?

Neem contact met mij op. Ik help je graag verder.