Inlenersbeloning

De inlenersbeloning uitgelegd in jip-en-janneketaal,
wat is het en hoe werkt het. Speciaal voor ondernemers in flex.

Inlenersbeloning betekenis

Wat is de inlenersbeloning? De inlenersbeloning is een regeling voor uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat uitzendkrachten hetzelfde salaris verdienen en ontvangen als vaste personeelsleden van het bedrijf waar de uitzendkrachten aan de slag gaan. Kortom: gelijk werk = gelijk loon.

Inlenersbeloning ABU en NBBU cao

De inlenersbeloning is een onderdeel van de ABU en NBBU cao. In deze cao’s, zeg maar de Uitzend Cao, staat duidelijk omschreven wat de inlenersbeloning inhoudt en waar het aan moet voldoen. Elke uitzendkracht die werkt bij een inlener heeft recht op een correct toegepaste inlenersbeloning in het kader van gelijk werk is gelijk loon.

Componenten inlenersbeloning

De inlenersbeloning bestaan uit 6 onderdelen. Ook wel de 6 componenten van de inlenersbeloning genoemd. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze 6 onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

1 Uurlonen conform schalen

2 Initiële loonsverhogingen

3 Periodieken loonsverhogingen

4 Atv-dagen

5 Toeslagen

6 Onkostenvergoedingen

Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022

 • Eénmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoeding
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao


Het bruto loon

Het bruto loon wordt gebaseerd op de schaal, functie / functiegroep waarin de uitzendkracht is ingedeeld.

 

ADV / ATV

ADV staat voor arbeidsduurverkorting ADV. Er is dus een verschil tussen ATV en ADV. De ADV is een structurele verkorting van het aantal werkdagen van een werknemer. ADV is gericht op het verkorten van een werkweek. Werknemers met ADV hebben een kortere werkweek van bijvoorbeeld 38 of 36 uur.

ATV staat voor arbeidstijdverkorting. Extra vrije dagen voor de medewerker waarbij hij of zij ‘gewoon’ wordt doorbetaald. Wat vaak bij uitzendkrachten wordt toegepast is het opnemen van atv-dagen in het loon. Anders gezegd: hij of zij krijgt geen extra vrije dagen (ATV) maar een iets hoger loon.

 

Toeslagen

De uitzendkracht heeft conform de inlenersbeloning recht op toeslagen voor overwerk, onregelmatige uren, verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden zoals werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen of vuil werk.

 

Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald

Sommige cao’s bevatten initiële loonsverhogingen. Deze zijn bedoeld om de koopkracht van de medewerkers op peil te houden. Werkt een uitzendkracht bij een inlener met een cao inclusief een initiële loonsverhoging? Dan heeft ook de uitzendkracht die daar aan de slag is recht op zo’n initiële loonsverhoging.

 

Onkostenvergoedingen

Een uitzendkracht heeft recht op dezelfde vergoeding voor reiskosten en reisuren (verbonden aan het werk) als de werknemers in dienst bij de opdrachtgever. De reiskostenvergoeding wordt uitbetaald voor zover deze fiscaal onbelast is voor het uitzendbureau. Dit komt neer op maximaal € 0,19 per kilometer.

 

Periodieken loonsverhogingen

Ieder jaar hebben medewerkers recht op een periodieke loonsverhoging. Medewerkers beginnen in een schaal bijvoorbeeld onder kolom 1. Per jaar in dienst schuift de medewerker op van kolom 1 naar kolom 2 naar kolom 3 enzovoort. De loonsverhogingen zijn per cao verschillend en de loonschalen werken per cao ook weer anders.

Inlenersbeloning en eindejaarsuitkering

Een 13de maand of eindejaarsuitkering zit niet in de inlenersbeloning. Uitsluitend de zeven componenten die hierboven beschreven zijn, behoren tot de inlenersbeloning. Een eindejaarsuitkering of 13de maand dus niet. Uiteraard kun je jouw uitzendkrachten extra belonen met een 13de maand maar je bent het als ondernemer in flex niet verplicht.

Inlenersbeloning formulier download

Bedrijven die zijn gebonden cao’s zijn verplicht de gehele inlenersbeloning toe te passen wanneer een uitzendkracht daar aan de slag gaat. Bouwbedrijven zijn bijvoorbeeld algemeen verbonden aan de Bouw & Infra Cao met onder andere atv-dagen. Gaat een uitzendkracht daar aan het werk? Dan heeft ook de uitzendkracht recht op atv-dagen.

Heeft jouw inlener geen algemeen verbindende cao of is er geen passende cao? Dan is er een alternatief: een arbeidsvoorwaardenpakket vaststellen conform de componenten van de inlenersbeloning. Download ons format Formulier Inlenersbeloning

Voor flexbureaus met groeiambitie:

 • besparen op kostprijs & vergroten van marge
 • uitzendkrachten verlonen via backoffice platform
 • ruim 150 flexondernemers gingen je voor

Waarom Flexpedia?

 • ET-regeling specialist – Financieel voordeel voor ondernemers en arbeidsmigranten
 • Transparanter – Geen verborgen kosten of vage voorwaarden. All-in tarieven.
 • Slimmere software – Online urenregistratie, HRM-tools, online arbeidsovereenkomsten ondertekenen.
 • Persoonlijker – Vaste HR Consultant voor vragen en services
 • Easy in, easy out –  Geen wurgcontracten met wazige voorwaarden
 • Beschikken over alle nodige certificaten en gegevens – NEN certificering, SNA verklaring, G-rekening, VCU, WKA gegevens
 • NBBU lidmaatschap