Whitepaper voor flexbureaus: Uitzenden in de bouw

Kostprijs bepalen

Om jouw kostprijs van de uitzendkracht te bepalen dien je eerst te weten uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd. Dus, voor zover je het gemist hebt; hier komen ze:

 

Al deze componenten samen bepalen de kostprijsfactor, ook wel de omrekenfactor genoemd.

Bruto uurloon | Reserveringen vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof | ATV conform inlenersbeloning | Vakantiegeld

Pensioenpremie | Premie sociaal fonds | Scholing | Kosten leegloop/verzuim.

Sectorpremie | WW premie | WAO/WIA premie | WGA vast en flex gedifferentieerde premie | ZW premie | ZVW | ZW-aanvullend.

Flexpedia omrekenfactoren bouwplaatsmedewerkers 2024:

 

Fase A 2024: 1,8551
(tot 18 jaar – geen ervaring – zónder StiPP Basispensioen + 20 Atv-dagen reservering)

Fase A 2024: 1,9161*
(vanaf 18 jaar – geen ervaring – mét StiPP Basispensioen + 20 Atv-dagen reservering)

 

Fase A 2024: 1,9656
(vakkracht mét Bpf pensioen + 20 Atv-dagen reservering)
Fase B 2024: 1,9987
(vakkracht mét Bpf pensioen + 20 Atv-dagen reservering)
Fase C 2024: 1,9327
(vakkracht mét Bpf pensioen + 20 Atv-dagen reservering)

 

(excl. recruitment fee)

 

*Per 1 januari 2024 heeft elke uitzendkracht vanaf  18 jaar en ouder direct recht op het StiPP Basispensioen. Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen voor het uitzenden van bouwplaatsmedewerkers.

Salaris en lonen bouwvakker (géén vakkracht)

 

Voor starters in de bouw. Dus GEEN vakkracht: bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers

leeftijd maximale duur Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8 % atv opslag 
17 jaar 1ste half jaar

 

€ 5,84 € 6,31
2de half jaar € 6,43 € 6,94

Voor starters in de bouw. Dus GEEN vakkracht: bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers

leeftijd maximale duur Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8 % atv opslag 
18 jaar 1ste half jaar

 

€ 7,29 € 6,82
2de half jaar € 7,94 € 8,58

 

Voor starters in de bouw. Dus GEEN vakkracht: bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers

leeftijd maximale duur Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8 % atv opslag 
19 jaar 1ste half jaar

 

€ 8,69 € 9,39
2de half jaar € 9,41 € 10,16

 

Voor starters in de bouw. Dus GEEN vakkracht: bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers

leeftijd maximale duur Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8 % atv opslag (conform. Art. 3.2.2. Bouw & Infra Cao pag.158)
20 jaar 1ste half jaar

 

€ 11,09 € 11,98
2de half jaar € 11,56 € 12,48

 

Voor starters in de bouw. Dus GEEN vakkracht: bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers

leeftijd maximale duur Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8 % atv opslag 
21 jaar of ouder 1ste half jaar

 

€ 14,09 € 15,22
2de half jaar € 14,92 € 16,11

 

Salaris en lonen bouwvakker (wél vakkracht)

Het garantieloon is het minimum bouw loon voor een bouwplaatsmedewerker. De lonen verschillen op basis van leeftijd en functiegroep. De lonen en tabellen komen rechtstreeks uit de cao. Bouwplaatsmedewerkers worden dus ingedeeld in de groepen A tot en met E op basis van functie-eisen met betrekking tot opleiding, ervaring, veiligheid en gezondheid, belastende fysieke arbeidsomstandigheden, leiding geven en de mate waarin zelfstandig beslissingen genomen moeten worden. Per medewerker maak je afspraken over de werkzaamheden en verantwoordelijkheden om een juiste functie-indeling te maken.

Let op: Wanneer je de aanloopschaal (of schaal nul) hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medeweker dus géén relevante ervaring heeft.

 

.

Vakkrachten: Garantieloon, bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers vanaf 21 jaar en ouder.

Functiegroep Voorbeelden van functies Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8 % atv opslag 
A Bouwvakhelper, Magazijnbediende, Buisleidingenlegger III, Assistent springmeester € 16,56 € 17,89
B Asfaltafwerker, Chauffeur III, Dakdekker II, Kozijnmonteur, Metselaar II € 17,52 € 18,92
C Betonwerker, Elektromonteur II, Sloper,  Tegelzetter II, Machinemonteur II € 18,60 € 20,10
D All-round lasser buisleidingen, Chauffeur I, Elektromonteur I, Monteur steigers I, Metselaar I, Werkplaatstimmerman € 19,87 € 21,46
E Machinist met diploma, Machinemonteur specialist, Funderingsspecialist € 20,85 € 22,52

 

Vakkrachten: Garantieloon, bruto per uur,  volgens de Bouw & Infra Cao voor bouwplaatswerknemers vanaf 21 jaar en ouder.

Functiegroep Voorbeelden van functies Bruto Uurloon Bruto Uurloon incl. 8% atv opslag (conform. Art. 3.2.2. Bouw & Infra Cao pag.158)
A Bouwvakhelper, Magazijnbediende, Buisleidingenlegger III, Assistent springmeester € 15,72 € 16,98
B Asfaltafwerker, Chauffeur III, Dakdekker II, Kozijnmonteur, Metselaar II € 16,65 € 17,98
C Betonwerker, Elektromonteur II, Sloper,  Tegelzetter II, Machinemonteur II € 17,69 € 19,11
D All-round lasser buisleidingen, Chauffeur I, Elektromonteur I, Monteur steigers I, Metselaar I, Werkplaatstimmerman € 18,92 € 20,43
E Machinist met diploma, Machinemonteur specialist, Funderingsspecialist € 19,86 € 21,45

Functiegroep Voorbeelden van functies  Bruto Uurloon vakkracht Bruto Uurloon incl. 8,33 % atv opslag vakkracht
A Bouwvakhelper, Magazijnbediende, Buisleidingenlegger III, Assistent springmeester € 15,34 16,62
B Asfaltafwerker, Chauffeur III, Dakdekker II, Kozijnmonteur, Metselaar II € 16,24 17,59
C Betonwerker, Elektromonteur II, Sloper,  Tegelzetter II, Machinemonteur II € 17,26 18,70
D All-round lasser buisleidingen, Chauffeur I, Elektromonteur I, Monteur steigers I, Metselaar I, Werkplaatstimmerman € 18,46 20,-
E Machinist met diploma, Machinemonteur specialist, Funderingsspecialist € 19,38 20,99

(Bron: Cao Bouw & Infra 2023)

Verschil vakkracht en geen vakkracht

Een vakkracht is de uitzendkracht die:

 • Binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouw- en infrawerkzaamheden heeft verricht, als werknemer en/of uitzendkracht, direct voorafgaand aan en/of tijdens de uitzendarbeid in de bouw & infra of;
 • Werkzaam is als uitzendkracht in een bouwplaatsfunctie en een opleiding in de bouw & infra volgt, dan wel die opleiding met een diploma of praktijkcertificaat heeft afgerond of;
 • Werkzaam is als uitzendkracht in een UTA-functie en een diploma heeft behaald voor een bouwtechnische bol-opleiding op niveau 2 of hoger

Vakkracht bouwplaatsmedewerker = 20 Atv-dagen + Bpf pensioen
Geen vakkracht bouwplaatsmedewerker = 20 Atv-dagen (dus geen bpf pensioen) vanaf 18 jaar wél STIPP basispensioen

 

TIP: Achterhalen of jouw uitzendkracht wel of geen vakkracht is? Vraag de CV op van de uitzendkracht. Die heb jij nodig om te bepalen of hij of zij wel of geen vakkracht is.

Verschil vakkracht en geen vakkracht

Een vakkracht is de uitzendkracht die:

 • Binnen een periode van twee jaar in totaal twaalf maanden bouw- en infrawerkzaamheden heeft verricht, als werknemer en/of uitzendkracht, direct voorafgaand aan en/of tijdens de uitzendarbeid in de bouw & infra of;
 • Werkzaam is als uitzendkracht in een bouwplaatsfunctie en een opleiding in de bouw & infra volgt, dan wel die opleiding met een diploma of praktijkcertificaat heeft afgerond of;
 • Werkzaam is als uitzendkracht in een UTA-functie en een diploma heeft behaald voor een bouwtechnische bol-opleiding op niveau 2 of hoger

Vakkracht bouwplaatsmedewerker = 20 Atv-dagen + Bpf pensioen
Geen vakkracht bouwplaatsmedewerker = 20 Atv-dagen (dus geen bpf pensioen) vanaf 18 jaar wél STIPP basispensioen

 

TIP: Achterhalen of jouw uitzendkracht wel of geen vakkracht is? Vraag de CV op van de uitzendkracht. Die heb jij nodig om te bepalen of hij of zij wel of geen vakkracht is.

Marge en tarief inlener berekenen per 1 januari 2024

Je wilt bijvoorbeeld een marge per uur van 25% behalen. Wat wordt dan het tarief dat je hanteert voor de inlener? De berekening is dan als volgt:

Functie: Bouwvakhelper (bouwplaatsmedewerker)
Ervaring medewerker: Geen (starter dus geen ervaring en géén vakkracht)
Leeftijd: 23
Bruto uurloon 21 ouder eerste halfjaar: € 14,09
Bruto uurloon 21 jaar of ouder tweede halfjaar: € 14,92
Omrekenfactor: Fase A 2024: 1.9161 (wel 20 Atv-dagen reservering, geen Bpf pensioen, wél STIPP basispensioen)

 

 

Formule is dan:

Bruto uurloon x omrekenfactor
———————————————— x 100
75

 

Kostprijs: € 14,09 x 1.9161 = € 27,00
Marge: 25%
Tarief inlener: € 14,09 x 1.9161 = € 27,00 : 75 x 100% = € 36,00
25% marge: € 36,00 – € 27,00= € 9,00 per gewerkt uur

 

Andere methode marge & tarief inlener berekenen

Je kunt er ook voor kiezen om vaste omrekenfactoren te gebruiken. Deze omrekenfactor is inclusief jouw kostprijs én marge. Let op dat je hierin dan ook de werving en selectiekosten opneemt en alle bijkomende kosten om de onderneming draaiende te houden.

 

Voorbeeld: Je hanteert als flexondernemer een vaste omrekenfactor van 2.3 voor alle geworven bouw medewerkers die je uitzendt aan een inlener. Uitgaande van het eerder benoemde voorbeeld wordt de berekening:

 

Tarief inlener:
Bruto uurloon uitzendkracht x omrekenfactor = € 14,09 x 2.3 = € 32,41 per gewerkt uur.

 

Marge: Tarief inlener –jouw kostprijs = jouw marge. Dus: € 32,41 – € 27,00 = € 5,41 per gewerkt uur.

 

Let op! Er gelden andere kostprijsfactoren voor overwerkuren conform inlenersbeloningen. Maak van tevoren met je klant goede afspraken over het wel of niet doorfactureren van de overwerkpercentages. Want dit heeft natuurlijk invloed op jouw kostprijs en marge.

 

Let op! Veel flexbureaus kiezen ervoor om de kostprijs, marge en het tarief voor de inlener per sector én per functie te bepalen.

Inlenersbeloning toepassen

Uitzendkrachten hebben volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) recht op gelijke beloningen als de medewerkers in vaste dienst van de inlener. Dit wordt geregeld met de inlenersbeloning die je moet toepassen.

 

Componenten inlenersbeloning
De inlenersbeloning bestaat uit diverse onderdelen. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • Uurlonen conform schalen
 • Initiële loonsverhogingen
 • Periodieken loonsverhogingen
 • Atv-dagen
 • Toeslagen
 • Onkostenvergoedingen
 • Bpf pensioen
 • Eénmalige uitkering
 • Thuiswerkvergoeding [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022]
 • Eindejaarsuitkering  of 13de maand [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2023]
 • Alle kostenvergoedingen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Alle toeslagen van de inlenende cao [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Periodieke stijging na één jaar werk [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • Inschaling instaptabel uitsluitend bij géén relevant ervaring [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • StiPP Basispensioen vanaf dag 1 (voor medewerkers vanaf 21 jaar en ouder) [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-7-2023]
 • StiPP Basis pensioen vanaf dag 1 voor iedere medewerker van 18 jaar en ouder [Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2024]

 

Toeslag voor onregelmatige uren/bijzondere uren

Als de werkgever de bouwplaatswerknemer laat werken op een doordeweekse dag buiten het dagvester*, op zaterdag of op zondag, heeft de werknemer recht op een toeslag over zijn vast overeengekomen uurloon.

 

*Een dagvenster is het deel van de dag dat als “werktijd” geldt en waarover geen overwerkvergoeding berekend wordt.

Dag Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Begin – Eind
07:00 tot 19:00 uur
Begin – Eind
19:00 tot 00:00 uur
Maandag 200 % 100% 130%
Dinsdag 130 % 100 % 130 %
Woensdag 130 % 100 % 130 %
Donderdag 130 % 100 % 130 %
Vrijdag 130 % 100 % 150 %
Zaterdag 150 % 135 % 175 %
Zondag 175 % 200 % 200 %

Rekenvoorbeeld toeslag berekenen:

 

Functie: Bouwvakhelper (bouwplaatsmedewerker)
Ervaring medewerker: Geen (starter dus geen ervaring en géén vakkracht)
Leeftijd: 23
Bruto uurloon 21 ouder eerste halfjaar: € 14,09
Toeslag 50%
Omrekenfactor toeslagen: 1.37
Omrekenfactor: Fase A 2024: 1.9161 (wel 20 Atv-dagen reservering, geen Bpf pensioen, wél STIPP basispensioen)

De berekening van de kostprijs is dan als volgt:

100% = € 14,09
150% = € 14,09 x 1,50 = € 21,14 – € 14,09 = € 7,05

Kostprijs toeslag uur:
€ 7,05 x 1.37 = € 8,54
€ 14,09 x 1,9161 = € 27,00

 

Totaal kostprijs toeslag uur: € 35,54

Toeslagen voor feestdagen

Dag Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Maandag 200 %
Dinsdag 200 %
Woensdag 200 %
Donderdag 200 %
Vrijdag 200 %
Zaterdag 200 %
Zondag 200 %

 

5.3 Toeslagen voor overuren

Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur. Dit zijn uren boven de 8 uur per dag. Voor de eerste drie overuren wordt 125% van het uurloon betaald.

Dag Begin – Eind
00:00 tot 05:00 uur
Begin – Eind
05:00 tot 21:00 uur
Begin – Eind
21:00 tot 05:00 uur
Maandag 200 % 150 % 150 %
Dinsdag 150 % 150 % 150 %
Woensdag 150 % 150 % 150 %
Donderdag 150 % 150 % 150 %
Vrijdag 150 % 150 % 150 %
Zaterdag 150 % 150 % 200 %
Zondag 200 % 200 % 200 %

Voorbeeldberekening bij overwerk

Situatie betreft:

Functie: Bouwvakhelper (bouwplaatsmedewerker)
Ervaring medewerker: Geen (starter dus geen ervaring en géén vakkracht)
Leeftijd: 23
Bruto uurloon 21 ouder eerste halfjaar: € 14,09
Toeslag 50%
Omrekenfactor toeslagen: 1.37
Omrekenfactor: Fase A 2024: 1.9161 (wel 20 Atv-dagen reservering, geen Bpf pensioen, wél STIPP basispensioen)

 

De berekening van de kostprijs is dan als volgt:

Uren Aantal uren Bruto uurloon Omrekenfactor Kostprijs Totaal
Normale uren 8 € 14,09 1.9161 € 27,00 € 216,00
Over- uren 1 € 17,61
(=125 %)
1.37* € 24,13 € 24,13
Totaal € 240,13

*omrekenfactor bij overwerk

Kostenvergoedingen

Indien de werkgever bedrijfskleding (overall) en veiligheidsschoeisel beschikbaar stelt is er geen sprake van kledingvergoeding. Wanneer je als werkgever geen bedrijfskleding beschikbaar stelt heeft de medewerker recht op kledingvergoeding (Bouw Cao).

 

Wanneer de medewerker voor noodzakelijk gebruik eigen gereedschap gebruikt, heeft hij of zij recht op gereedschapsvergoeding (Bouw Cao).

 

Indien de werkgever gereedschap beschikbaar stelt is er geen sprake van gereedschapsvergoeding.

De bouwplaatswerknemer heeft recht op een reiskostenvergoeding (zie tabel hieronder) als hij of zij:

 • voor het woon-werkverkeer in totaal meer dan 15 kilometer per dag moet reizen
 • tijdens zijn werk moet reizen
 • tijdens vorstverlet op verzoek van de werkgever reist
 • bij ziekte de arbodienst moet bezoeken
Vervoermiddel Maatstaf Vergoeding
Openbaar vervoer Klasse 2 100 %
Fiets Per dag € 0,80
Bromfiets Per km € 0,07
Motor Per km € 0,22
Auto Per km € 0,32

 

De uta-werknemer heeft recht op een woon-werkverkeervergoeding van € 0,19 per kilometer indien geen bedrijfsvervoer is geregeld en/of de werknemer geen OV-kaart van de werkgever heeft.

Bpf Pensioen

Uitzendkrachten met minimaal 52 gewerkte weken in de bouw zijn vakkracht en hebben recht op Bpf Pensioen. Bpf Pensioen is hét pensioen in de bouw. Nieuwe uitzendkrachten vanaf 18 jaar en ouder zonder ervaring in de Bouw & Infra hebben recht op het basispensioen via StiPP.  Of iemand echt nieuw is in bouw moet worden aangetoond door een Curriculum Vitae (CV).

Samenvattend Uitzenden in de bouw

 • Normale arbeidsduur 40 uur per week, 8 uur per dag.
 • Bouwplaatsmedewerkers: 20 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding / opslag van 8% op het brutoloon.
 • Uta-medewerkers: 17 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding / opslag van 6,94% op het brutoloon.
 • Voor de eerste drie overuren wordt 125% van het uurloon betaald.
 • De maximale ingeroosterde arbeidsduur per dag bedraagt 9 uur.
 • Bpf Pensioen bouwen medewerkers op na 52 gewerkte weken in de bouw. Nieuwe medewerkers worden gecontroleerd door middel van CV checks.
 • De Bouw & Infra Cao is vervallen maar is wel algemeen bindend verklaard. De nieuwe cao is in onderhandeling.
 • Let op: Wanneer je de aanloopschaal (of schaal nul) hanteert, dien je een CV van de medewerker aan te leveren waaruit blijkt dat de medeweker dus géén relevante ervaring heeft.
Compliant uitzenden in de Bouw neem contact op met onze superhelden of vraag een demo aan!
Bob
Account Manager
Arne
Commercieel Manager
flexpedia-foto-2
30

Waarmee kunnen wij jou helpen?