A1 verloning van buitenlandse flexkrachten

Wat is een A1-verloning? En hoe lang bestaat deze nog? 

Oneerlijke concurrentie door premieschoppen of slim detacheren volgens wet- en regelgeving? De A1-verloning houdt de gemoederen flink bezig. Het Europese Hof legt de A1-verloning steeds meer aanbanden. Hoe nu verder en wat is het alternatief?

 

Meer informatie de het compliant uitzenden én verloning van arbeidsmigranten? We delen graag onze kennis en hebben uitgebreide informatie voor je klaar staan.

Wat is de A1 verloning  

A1-verloning in jip-en-janneketaal? Komt ie: Met een A1-verloning werkt een arbeidsmigrant in een ander land maar worden de sociale premies afgedragen in het land waar de arbeidsmigrant vandaan komt. De sociale premies zijn in het land van herkomst vaak veel lager dan in het land waar de arbeidsmigrant werkzaam is. Denk aan de WW, werknemersverzekeringen en pensioenpremie. Kortom: de kostprijs van de arbeidsmigrant met een A1-verloning is dan lager dan een arbeidsmigrant zonder deze verloningsmethode.

 

 

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe branche /  cao tekstblok

Waar komt ‘t vandaan?

De term A1-verloning is afgeleid van een Europees formulier waarin kenbaar wordt gemaakt dat de werknemer verzekerd is in het land van herkomst. De afdracht van sociale premies vindt plaats in het vestigingsland van de uitzender/detacheerder en niet in het land waar de arbeidsmigrant aan het werk is.

Visie van de ABU

Jurriën Koops, directeur van de ABU, is geen voorstander van de A1-verloning. In een interview met BNR van enige tijd geleden zegt hij: “We zien een groeiende belangstelling onder opdrachtgevers om gebruik te maken van deze zogenaamde A1-verloning. Het is een vorm waarbij opdrachtgevers voornamelijk op de prijs inkopen en wij keuren dat af.”

Gezonde uitzendmarkt

De ABU staat voor een gezonde uitzendmarkt. Volgens Koops maakt de A1-verloning de markt ongezond: “Deze route gaat gepaard met veel misbruik, schimmige constructies en gebrekkige controle.” Koops pleit dan ook voor het stoppen van de A1-verloning. De ABU is al een tijd in gesprek met Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de A1-verloning voor de eigen leden te kunnen verbieden. Het probleem is echter dat zo’n gedragscode stuit op mededingingsbezwaren, aldus de ABU.

Standpunt van de FNV

Vakbond FNV is fel tegen het toepassen van de A1-verloning en noemt het een ‘schijnconstructie’ om goedkope arbeidskrachten naar Nederland te halen. Dit leidt volgens de FNV tot ongelijkheid.

A1-verloning: uitspraak Europese Hof

Het Europese Hof heeft in juni 2021 uitspraak gedaan waardoor het gebruik van de A1-verloning wordt beperkt. Deze methode is volgens het Hof uitsluitend mogelijk als het in een lidstaat gevestigd uitzendbureau ‘een aanzienlijk deel van zijn werkzaamheden verricht voor inlenende ondernemingen die eveneens in die lidstaat zijn gevestigd en daar hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen’.

De gevolgen in de praktijk

In een artikel op Flexmarkt licht Henk Geurtsen toe wat de uitspraak van het Europese Hof betekent in de praktijk: “Is een uitzendbureau bijvoorbeeld substantieel actief op de lokale Poolse uitzendmarkt, dan mag dat bureau via een A1-verklaring medewerkers uitzenden naar Nederland. Is het Poolse uitzendbureau vrijwel uitsluitend gericht op het uitzenden van mensen naar andere landen? Dan is op basis van deze uitspraak de A1-verloning niet langer mogelijk en moeten de uitzendkrachten verplicht verloond worden én sociale premies worden betaald in het land waar ze werken.”

Al meer dan
260 maal
aangevraagd
Al meer dan
260 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Al meer dan
260 maal
aangevraagd
Al meer dan
260 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Visie Flexpedia

Flexpedia-aanvoerder Gert-Jan Butter is ook geen voorstander van de A1-verloning hoe die vaak wordt uitgevoerd. “Flexpedia staat voor een zo transparant mogelijke flexbranche, de A1-verloning draagt daar niet aan bij. Helaas wordt er veel misbruik van gemaakt.”

 

“Op zich is er met grensoverschrijdend detacheren niets mis. Echter, zijn er partijen die er commercieel een slaatje uit willen slaan en Nederlandse uitzenders hiermee aan de kant zetten. Voor de hele sector is het van belang dat er meer duidelijkheid komt. Want arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de Nederlandse economie. Ze verdienen dan ook een correcte behandeling én compliant verloning afgestemd op de gehanteerde Cao van de inlener en inlenersbeloning”, aldus Butter.

Hoe verder in de toekomst

Gezien de uitspraak van het Europese Hof wordt de A1-verloning verder ‘in de ban gedaan’. De verwachting is dat aanvullende wet- en regelgeving snel volgen. Wanneer dat concreet wordt is moeilijk in te schatten. Neemt niet weg dat flexbureaus die nu nog een A1-verloning hanteren er verstandig aan doen om voor te sorteren op de komende veranderingen.

Meer over het uitzenden van arbeidsmigranten?

Waarmee kunnen wij jou helpen?