Schilders cao

Schilders Cao

De Schilders Cao telt ongeveer 100 pagina’s. Flexpedia begrijpt heel goed dat niemand zin heeft om dit allemaal door te lezen. Daarom hebben wij de belangrijkste zaken van de Schilders Cao op een rijtje gezet voor jou.

Normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur bedraagt 37,5 uur per werkweek en dat betekend 7,5 uur per dag.

Maximale arbeidsduur per dag

Per dag is dit 9 uur, inclusief pauze, overwerk en reistijd, per week 45 uur en per 13 weken 42,5 uur.

ATV-dagen

Vanuit de Schilders Cao heb je als werknemer recht op 7 ATV-dagen of de Atv-dagen worden verdisconteert in het bruto uurloon. Er komt dan 2,75% Atv-opslag op het bruto uurloon.

Overwerk/overuren

Voor ieder gewerkt overuur betaalt de werkgever een toeslag van 25% op het loon per uur.

Toeslagen

Voor werken op een zaterdag geldt een toeslag van 40% . Werken op zon- en feestdagen? Dan heb je recht op een toeslag van 100%.

Vakantiedagen

Op basis van een fulltime dienstverband: 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijk vakantiedagen. In uren uitgelegd: werknemers met een volledige werkweek, die gedurende het gehele kalenderjaar een dienstverband met een werkgever hebben, hebben gedurende het kalenderjaar recht op 148 wettelijke en 37 bovenwettelijke vakantie-uren.

Vakantietoeslag

Deze toeslag bedraagt 8 % van het feitelijk loon, uitgezonderd de betaling van overuren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Tijdens ziekte heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon volgengs de volgende regeling:

1e periode van 26 weken 95%
2e periode van 26 weken 90%
3e periode van 26 weken 85%
4e periode van 26 weken 70%

Voor flexbureaus die uitzenden in de schilderssector

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Vergoeding

Reiskosten

Maakt de werknemer gebruik van eigen vervoer? Dan heeft de werknemer recht op vervoermiddelenvergoeding. Voor een bromfiets geldt 0,11 cent per kilometer en voor een auto 0,30 cent per kilometer. Moet de werknemer gebruik maken van openbaar vervoer? Dan zal dit ook vergoed worden door de werkgever. Maar alleen het deel dat hoger is dan de kosten die hij normaal gesproken maakt om te gaan naar de plaats waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan.

Uitzendkrachten in de schilderssector

Uitzendkrachten die werkzaam zijn in de schilderssector hebben volgens de inlenersbeloning recht op de volgende arbeidsvoorwaarden uit de Schilders Cao:

 1. Hetzelfde loon conform loonschalen
 2. Initiële loonsverhogingen
 3. Periodieke loonsverhogingen
 4. Arbeidsduurverkorting gecompenseerd in tijd of geld
 5. Toeslagen zoals overwerk/onregelmatige uren en fysiek belastende omstandigheden
 6. Reiskostenvergoeding

 

Dit wordt vanaf 2022 aangevuld met:

 • Eénmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoeding
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao.

 

En vanaf 2023 wordt dit aangevuld met:

 • Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever/inlener (niet van toepassing in de Schilders Cao)

Let op!

De informatie die we delen op deze pagina is een overzicht van de belangrijkste onderdelen in de Schilders Cao. Deze cao bestaat uit bijna 100 pagina’s en bevat nog meer informatie over o.a. verlof, regeling onwerkbaar weer, etc. Wil je het naadje van de kous weten? Check dan hier de Cao.

Voor flexbureaus die uitzenden in de schilderssector

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
17

Waarmee kunnen wij jou helpen?