Afbouw cao

Afbouw cao

Rond de 140 pagina’s telt de Afbouw cao. Fijn stukje leesvoer voor de vaknerds. Geen zin om alles zelf door te nemen? De Flexpedia HR Consultants zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Looptijd Afbouw Cao

De Afbouw Cao is geldig tot 31-12-2023

Normale arbeidsduur

De normale arbeidsduur bedraagt 37,5 uur per week en 7,5 uur per dag.

Maximale werktijd per dag

9 uur per dienst, 45 uur per week, per 13 weken gemiddeld 40 uur per week (520 uur).

ATV-dagen

Werknemers hebben volgens de Afbouw Cao recht op 10 ATV-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding/opslag van 4% op het brutoloon.

Overwerk/overuren

Het eerste, tweede en derde overuur: 25% toeslag op loon per uur. Voor elk volgend overuur geldt een toeslag van 50% uurloon.

Toeslagen

Voor werken op de zaterdag is de toeslag 150%. Werken op zon- en feestdag betekend een toeslag van 200%.

Voor flexbureaus die uitzenden in de afbouw

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Vergoedingen

Medewerkers in de afbouw hebben in bepaalde gevallen ook recht op kleding- en gereedschapsvergoeding en een vergoeding bij onwerkbaar weer.

Maximale arbeidstijden overwerk

11 uur per dienst, 54 uur per week, per 13 weken. gemiddeld 45 uur per week (585 uur). Maximum arbeidstijd inclusief reistijd en pauze: 11,5 uur.

Vakantiedagen

Op basis van een fulltime dienstverband heb je recht op 20 wettelijke vakantiedagen en 5 bovenwettelijk vakantiedagen.

Vakantietoeslag

Deze toeslag bedraagt 8 % van het feitelijk loon, uitgezonderd de betaling van overuren.

Loondoorbetaling bij ziekte

Het eerste en tweede ziektejaar (totaal 104 weken) bedraagt de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 85% van het overeengekomen loon.

Uitzendkrachten in de afbouw

Uitzendkrachten die werkzaam zijn bij een inlener in de afbouwsector hebben volgens de inlenersbeloning recht op 6 onderdelen conform de Afbouw Cao:

 1. Hetzelfde loon conform loonschalen
 2. Initiële loonsverhogingen
 3. Periodieke loonsverhogingen
 4. ATV/ADV
 5. Toeslagen voor overwerk/onregelmatige uren
 6. Onkostenvergoedingen zoals reiskosten

 

Dit wordt vanaf 2022 aangevuld met:

 • Eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding indien dit van toepassing is bij de inlener
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao.

 

En vanaf 2023 wordt dit aangevuld met:

 • Vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden die gelden bij de opdrachtgever/inlener.

Let op!

De informatie die we delen op deze pagina is een overzicht van de belangrijkste onderdelen in de Afbouw Cao. Deze cao bestaat echter uit ruim pagina’s en bevat nog meer informatie over o.a. verlof, regeling onwerkbaar weer etc. Wil je het naadje van de kous weten? Check dan hier de Afbouw Cao.

Voor flexbureaus die uitzenden in de Afbouwsector

 • Uitzenden via backoffice platform paydia
 • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
19

Waarmee kunnen wij jou helpen?