Cao Afbouw Salarisschalen

Cao Afbouw Salarisschalen

Salarisschalen voor medewerkers in de afbouw-sector staan vermeld in de Afbouw Cao. Deze Cao is geldig tot 31-12-2023. Dit is afgesproken tussen de NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven), en de vakbonden FNV en CNV-vakmensen. Voor het inschalen en het salaris te bepalen raadpleeg je het Functiegebouw in hoofdstuk 5 van de Afbouw Cao.

Salaris en lonen afbouw

Cao Afbouw per 1 maart 2022. Dit is zijn de minimum bruto uurlonen in euro’s in de afbouw per functiegroep, voor medewerkers vanaf 21 jaar en ouder. Let op: deze loontabel geldt niet voor medewerkers in natuursteenbedrijf. Hiervoor gelden andere loontabellen.

Garantieloon
Afbouwmedewerkers
per 1-3-2022
 

1b

 

2b

 

3b

 

4b

 

5b

 

6b

Zonder werkervaring 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59 16,59
1 jaar werkervaring 16,87 17,22 17,57 18,18 19,41 21,70
2 jaar werkervaring 17,59 17,96 18,33 18,96 20,25 22,65
3 jaar werkervaring 18,29 18,71 19,12 19,78 21,12 23,62
4 jaar werkervaring 18,29 19,19 19,89 20,59 21,98 24,59

Functie en ervaring

 

Functie-groep Garantie
bruto uurloon
 
Garantie
bruto uurloon
Incl. 4% atv-opslag
Algemeen werknemer – zonder ervaring 1b € 16,59 € 17,23
Opperman* stukadoor/afbouw met 1 jaar ervaring 2b € 17,22 € 17,91
Systeemplafond- en systeemwandmonteur A

met 1 jaar ervaring

3b € 17,57 € 18,27
Spachtelaar/ nadenvoeger met 3 jaar ervaring 3b € 19,12 € 19,88
Wand- en plafondspuiter met 2 jaar ervaring 4b € 18,96 € 19,72
Stukadoor met 3 jaar ervaring 4b € 19,18 € 19,95
Restauratiestukadoor met 1 jaar ervaring 5b € 19,78 € 20,57

*een opperman in de afbouw is een werknemer die belast is met het aan- en afvoeren van materiaal op locatie en de vakmensen assisteert

Afbouw Jeugdlonen

In de Afbouw Cao staan ook de minimale bruto uurlonen vermeld voor jeugdige medewerkers in de afbouw. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen jongeren zonder ervaring en jongeren die een BBL – Beroepsbegeleidende leerweg – volgen.

Jeugdloon
Afbouwmedewerkers
leeftijd
 

1b

 

2b

 

3b

 

4b

 

5b

 

6b

17 of jonger 7,68 8,06 8,35 8,65 9,23 10,33
18 9,22 9,67 10,02 10,38 11,08 12,39
19 10,75 11,28 11,70 12,11 12,92 14,46
20 12,29 12,90 13,37 13,84 14,77 16,52

Leerlingenloon BBL zoals bedoeld in de artikelen 85 en 89 (Afbouw Cao)

BBL Niveau 2/3

Leeftijd / opleidingsjaar

 

1

 

2

 

3

 

4

16 7,63
17 7,63 9,55
18 9,36 9,80 10,83
19 10,93 11,45 11,98 12,48
20 12,48 13,09 13,68 14,27
21 jaar en ouder 14,98 16,42 17,13 18,58

Afbouw Atv-dagen

Afbouwmedewerkers hebben recht op 10 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding van 4% van het brutoloon.

Voor flexbureaus die uitzenden in de afbouw

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Toeslagenregeling en vergoedingen Afbouw Cao

Naast het salaris en de Atv-dagen die eventueel uitbetaald worden, hebben medewerkers in de afbouw recht op toeslagen en vergoedingen die het inkomen verhogen.

 

Toeslagen

Denk aan toeslagen voor werken op zaterdag (150%), werken op zon- en feestdagen (200%). Ook voor overwerk geldt een regeling: voor het eerste, tweede en derde overuur is dat 125%. Vanaf het 4de overwerk uur is dat 150%. Daarnaast ontvangen afbouwmedewerkers een vergoeding bij fysiek belastende omstandigheden.

Overuren 1ste, 2de en 3de overuur 125%
Voor elk volgend overuur 150%
Werken op zaterdag 150%
Werken op zon- en feestdagen 200%

 

Vergoedingen onwerkbaar weer

Onder de vergoedingen vallen een vergoeding voor onwerkbaar weer van 100% van het overeengekomen vastgestelde uurloon wanneer er door bepaalde weersomstandigheden niet kan worden gewerkt. Dit wordt door de werkgever te bepaald in ‘redelijk’ overleg met de betrokken werknemers.

 

Kledingvergoeding

Als werkgever kun je dus bedrijfskleding beschikbaar stellen. In de Afbouw Cao is dit een overall en veiligheidsschoeisel. Wanneer je dit beschikbaar stelt is er verder geen sprake meer van kledingvergoeding. Medewerkers kunnen ook zelf werkkleding aanschaffen. Dan hebben medewerkers recht op een netto vergoeding € 1,41 per gewerkte dag.

 

Gereedschapsvergoeding

Medewerkers mogen eigen gereedschap gebruiken en daarvoor toeslag ontvangen. Dat is per 1 januari 2021 € 0,76 netto per dag. Wanneer je als werkgever gereedschap beschikbaar stelt, hebben je medewerkers geen recht op gereedschapsvergoeding.

 

Reiskosten

Jouw medewerker heeft per 1 januari 2023 recht op een kilometervergoeding van € 0,34 bruto per kilometer wanneer je geen vervoermiddel beschikbaar stelt. Heeft de medewerker eigen vervoer? Dan geldt ook een vergoeding van € 0,24 bruto per kilometer.

 

Jouw medewerker heeft per 1 januari 2023 recht op een bruto vergoeding van € 1,45 per dag voor de eerste 20 kilometer en € 0,12 voor elke meerdere kilometer

 

 

Let op!

Alle reiskosten kunnen zowel bruto als netto vergoed worden aan medewerkers.

 

Voor flexbureaus die uitzenden in de Afbouw

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
9

Waarmee kunnen wij jou helpen?