Wet Wtl – Wet tegemoetkomingen loondomein o.a. LIV en LKV

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) oa. LIV en LKV 

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) heeft als doel om kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt tegemoet te komen met een financiële vergoeding. Althans voor de werkgevers om hen aan te moedigen om juist die kwetsbare mensen in dienst te nemen. De Wtl bestaat uit tegemoetkomingen voor werkgevers waaronder; het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

 

Let op: tekst gaat verder onder het  blauwe cao  & lonen tekstblok

Wat is het LIV?

 

Het LIV staat voor Lage-inkomensvoordeel. Het is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers / werkgevers om werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in dienst te nemen én in dienst te houden.

 

Voorheen was de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor de ondernemer / werkgever opgesplitst in twee categorieën. Er is een categorie voor mensen die tussen 100% tot 110% van het WML (= wettelijk minimumloon) verdienen. Voor hen was er maximaal € 2.000,- per jaar tegemoetkoming mogelijk. Voor mensen die vallen binnen de categorie 110% tot 120% van het WML was € 1.000,- tegemoetkoming mogelijk.

Recht op LIV aangepast

 

Wil je in aanmerking komen voor teruggave via het LIV dan moet je kijken naar het loon van de medewerker.

 

Marco Zimmerman van Mazars legt uit; “De bovengrens van dit loon komt met ingang van het jaar 2024 te liggen op 116% van het WML (wettelijk minimumloon); dit gaat dus pas effect hebben op de uitbetaling in 2025. In 2024 wordt ook het minimumuurloon ingevoerd.”

“Ook mag het loon niet lager zijn dan het geldende WML. Met andere woorden, het loon moet liggen tussen 100% en 116% van het WML. De bovengrens is nu 125% van het WML.”

 

Kortom: in 2023 is de bandbreedte: 100% tot 125% van het WML.

 

Daarnaast is de LIV van toepassing wanneer de werknemer minimaal 1248 uur werkt en niet pensioen gerechtigd is.

 

LIV nu en straks

 

Het zijn dure tijden voor werkgevers. Vooral in 2023 met een forse stijging van het WMLMinimumloon WML. Om werkgevers tegemoet te komen in de kosten, wordt het bedrag dat de werkgever kan terugvragen via het LIV fors verhoogd. En dat zelfs met terugwerkende kracht.

Het LIV wordt natuurlijk altijd na afloop van het kalender jaar uitbetaald. In samenwerking met onze partners van Mazars zetten we de belangrijkste veranderingen zo kort en bondig mogelijk voor je op een rij:

 

LIV wordt uitbetaalt in LIV per werknemer per verloond uur Maximale LIV per werknemer per jaar
2022 € 0,49 € 960
2023 € 0,78* € 1.520*
2024 € 0,49 € 960

*Het bedrag voor 2022 is verhoogd met terugwerkende kracht. Dit is een compensatie van de bijzondere verhoging van het minimumloon per 1 januari 2023.

 

Vanaf 2025 is het gedaan met het lage inkomensvoordeel. Vanaf dat jaar wordt het LIV afgeschaft!

LKV – Loonkosten voordeel

 

Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand in dienst nemen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, zoals:

 

1. Oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
2. Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen
3. Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden
4. Arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden

 

De drie meest voorkomende loonkostenvoordelen:

 

1] Het loonkostenvoordeel oudere werknemer (€ 3,05 per verloond uur, maximaal € 6.000) voor werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen.

 

2] Het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer (€ 3,05 per verloond uur, maximaal € 6.000) voor werknemers die uit een WIA uitkering komen, werknemers met een WIA uitkering die hun werk volledig of deels hervatten en werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

 

3] Het loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden (€1,01 per verloond uur, maximaal € 2.000) voor mensen die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV zijn opgenomen en mensen met een scholingsbelemmering.

 

De werkgever heeft recht op LKV zolang de dienstbetrekking bestaat, maar maximaal 3 jaar (maximaal 1 jaar bij een herplaatste werknemer) en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

 

Als werkgever dien je het LKV aan te vragen via de aangifte loonheffingen. Je dient dan wel een bewijs te laten zien. Dat houdt in dat je een  kopie van de doelgroepverklaring LKV van de medeweker nodig hebt.

 

Een doelgroepverklaring LKV regel je bij het UWV. De medewerker dient dat binnen 3 maanden na aanvang van de werkzaamheden te doen. Waar de verklaring exact aangevraagd moet worden hangt weer af van het type ‘doelgroep’ waar de desbetreffende medewerker het best bij past.

 

De werkgever kan ook een doelgroepverklaring voor de medeweker aanvragen indien de werknemer dat zelf niet kan. Er is dan wel een machtiging nodig.

 

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?