Wvp – Wet verbetering poortwachter

Wvp – Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft als doel het terugdringen van het langdurig ziekteverzuim en zieke medewerkers sneller te laten terugkeren in het arbeidsproces.

 

Deze wet schrijft voor dat bij (langdurig) ziekteverzuim vanaf de 1e ziektedag wordt begonnen met actieve en intensieve begeleiding van de werknemer. De begeleiding heeft tot doel om de zieke medewerker weer snel aan de slag te laten gaan.

 

Wet verbetering poortwachter stappenplan met wettelijk verplichte actiepunten:

  • Probleemanalyse, na 6 weken
  • Bijstelling Probleemanalyse als de situatie hierom vraagt
  • Plan van Aanpak, na 8 weken
  • Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken
  • 42e week ziekmelding, na 42 weken
  • Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken
  • WIA aanvraag, week 91
  • Acties in het kader 1e en 2e spoor

 

Meer over verzuim, ziekte, re-integratie bij Flexpedia? Bekijk hier de FAQ’s voor medewerkers

.

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?