Wet Tva

Wet Tva 

Sinds 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (Wet Tva) ingevoerd.

 

De Wet Tva is een Europese richtlijn die nu in Nederlandse wetgeving is opgenomen met als uitgangspunt meer transparantie te bieden aan werknemers.

 

In grote lijnen betekent dit:
1] Nieuwe verplichtingen bij voorspelbare en onvoorspelbare arbeid;
2] Recht werknemer om te verzoeken om arbeid met meer voorspelbaar werkpatroon;
3] Nieuwe regels bij verplichte scholing (studiekostenbeding);
4] Verbod op nevenwerkzaamheden is in beginsel nietig;
5] Uitbreiding informatieplicht van de werkgever;
6] Extra verplichtingen bij het detacheren van werknemers binnen de Europese Unie.

 

Let op: tekst gaat verder onder het  blauwe cao  & lonen tekstblok

.

Exact weten wat de gevolgen zijn voor je business raadpleeg dan een specialist. Voor nu zetten we de meest relevant punten voor (flex)ondernemer sop een rij:

 

1] Nieuwe verplichtingen bij voorspelbare en onvoorspelbare arbeid;
Zodra er sprake is van geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid dient de werkgever de volgende informatie te verstrekken aan de werknemer:
a. Het benoemen dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht variabel zijn.
b. Het benoemen van het aantal gegarandeerde betaalde uren.
c. Het benoemen van het loon dat van toepassing is voor arbeid verricht bovenop de gewaarborgde uren.
d. Het benoemen van de minimale oproeptermijn en de annuleringstermijnen die gelden.
e. Het benoemen van referentiedagen en tijden.

 

Met deze informatie krijgt de werknemer een minimaal niveau van voorspelbaarheid.

 

 

4] Verbod op nevenwerkzaamheden is in beginsel nietig;
Een verbod op werkzaamheden (bijvoorbeeld opgenomen in de arbeidsovereenkomst) zal vaak bestaan uit een verplichte voorafgaande toestemming door de werkgever. Let op: volgens de nieuwe Wet Tva mag de werkgever de werknemer niet meer verbieden om buiten het werkrooster te werken voor zichzelf of voor een ander, tenzij er sprake is van een objectieve reden zoals:

  • De gezondheid en veiligheid;
  • De bescherming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie;
  • Het vermijden van belangenconflicten.

 

 

5] Uitbreiding informatieplicht van de werkgever;
In Art. 7: 655 BW zijn alle elementen van de arbeidsovereenkomst opgesomd waar de werkgever de werknemer over moet informeren. De Wet Tva breidt deze informatieplicht uit en geeft ook aan wanneer deze  informatie verstrekt moet worden.

  • Waar er gewerkt wordt en van hoe laat tot hoe laat er gewerkt moet worden
  • Verlofregelingen zoals vakantie, ouderschapsverlof, verhuisverlof etc.
  • Hoe lang de arbeidsovereenkomst duurt en/of toevoegen van een einddatum van de arbeidsovereenkomst
  • Hoe het geregeld is bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld uitbetaling van bonussen of toeslagen)

 

De werknemer moet binnen 1 week (na indiensttreding) over de belangrijkste informatie geïnformeerd te worden, de overige gegevens binnen 1 maand.

 

 

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?