Wet BeZaVa

Wet BeZaVa

Wet BeZaVa is een afkorting van de ‘Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters’. De wet is sinds 1 januari 2013 ingegaan. Het doel is om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke werknemers terug te dringen. De BeZaVa wordt ook wel de ‘Moderne Ziektewet’ genoemd.

 

De overheid voert al jaren een beleid dat gefocused is op het verminderen van ziekteverzuim en zo het aantal arbeidsongeschikten te verminderen. Deze aanpak is redelijk succesvol bij mensen met een vast contract.

 

Bij uitzendkrachten of andere tijdelijke arbeidskrachten die ziek uit dienst gaan (de zogeheten vangnetters), is verzuim een groot probleem. Het aantal langdurig zieken is namelijk erg hoog. Deze groep zorgt voor 50% van mensen met een WIA uitkering. De maatregelingen in de Wet BeZaVa bevatten financiële prikkels voor werkgevers om te voorkomen dat (flex)medewerkers ziek uit dienst gaan en in de Ziektewet of de WIA belanden.

 

De financiële prikkels bestaan uit financiële verplichtingen voor middelgrote en grote werkgevers. Zij betalen voor de Ziektewet geen sectorpremie maar een gedifferentieerde premie die is afgestemd op het aantal zieken die uitdienst gaan. Hoe meer zieken uit dienst hoe hoger de premie die de werkgever dient te betalen.

[ism bron Flexnieuws]

.

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?