Arbowet

Arbowet 

Simpel gezegd bevat de Arbowet allemaal regels die zorgen voor meer veiligheid van de medewerkers. Denk aan de regels in de bouw voor bouwvakkers. Maar ook in andere sectoren gelden de regels van de Arbowet.

 

Het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verwoordt het als volgt: “In de Arbeidsomstandighedenwet – of kortweg: de Arbowet – staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen.”

 

“In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen en voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract).”

 

Lees hier meer over de Arbowet op de site van Min. SZW

 

.

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?