Atw – Arbeidstijdenwet

Atw Arbeidstijdenwet 

De Arbeidstijdenwet  (ATW) geeft regels over de arbeidstijd, de rusttijd, de pauzeregeling, de nachtrust, de zondagsarbeid en het overwerk. 

 

In de ATW is een stelsel opgenomen met voornamelijk vaststaande maximale normen inzake de werktijden en minimale normen betreffende de pauzes. De ATW kent vier hoofdregels met betrekking tot de arbeidstijden: 

 

  • Een werkdag mag maximaal 12 uur duren 
  • Er geldt een maximum van 60 uren per week 
  • In een periode van 4 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 55 uur per week werken 
  • In een periode van 16 weken mag een werknemer gemiddeld maximaal 48 uur per week werken 
  • Deze wettelijke normen behoren tot de standaardregeling. Er kan van deze regeling worden afgeweken, maar alleen via collectieve afspraken, zoals in de cao. 

 

Lees hier meer over de arbeidstijdenwet op Rijksoverheid.nl 

 

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?