Beëindigen arbeidsovereenkomst

Beëindiging arbeidsovereenkomst

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Hoe doe je dat? Waar moet je op letten? In jip-en-janneketaal proberen het uit te leggen. Er zijn verschillende manieren om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Weten welke dat zijn? Komen ze:

 

Einde arbeidsovereenkomst van rechtswege (Art. 7:667 BW)

Simpel gezegd stop een arbeidsovereenkomst van rechtswege (dus netjes volgens de regels) wanneer een tijdelijk contract afloopt op de afgesproken datum. Iets minder vrolijk; de arbeidsovereenkomst eindigt ook van rechtswege wanneer de medewerker overlijdt.

 

De juridische formulering voor de liefhebber: Art. 7:667 BW “Een arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege, wanneer de tijd is verstreken bij overeenkomst of bij de wet aangegeven”.

Ontslag met wederzijds goedvinden / vaststellingsovereenkomst (art. 7:670b BW)

Gaan de werkgever en de medewerker met elkaar akkoord over het stoppen van de samenwerking? Dan beëindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Zowel werknemer als werkgever gaan namelijk beiden akkoord. Elk jaar worden op deze wijze duizenden arbeidscontracten van onbepaalde tijd ontbonden. Maar let op; de werknemer kan zijn recht op een ww-uitkering verliezen. Daarom dient er altijd een vaststellingsovereenkomst opgesteld te worden.

Beëindiging tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd mag de arbeidsovereenkomst zonder opgave van redenen door de werkgever en werknemer beëindigd worden. De proeftijd, ook wel proeftijdbeding genoemd, dient wel opgenomen te zijn in de arbeidsovereenkomst én de proeftijd moet dan wel rechtsgeldig zijn. Anders gezegd; de kortst durende contractperiode waarin een proeftijdbeding opgenomen mag worden is een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd van minimaal 7 maanden(waarvan de eerste maand een proeftijd is).

 

Heb jij als werkgever jouw medewerker een contract laten onderteken van 3 maanden waarvan de eerste maand een proeftijd is, dan ben jij fout bezig. Stel jij zegt tegen de medewerker dat jij de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen in de proeftijd en deze medewerker gaat naar een jurist of advocaat arbeidsrecht dan heb je de poppen aan het dansen. Dan gaat de opzegging niet door.

(Schriftelijke) Opzegging van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst eindigt wanneer de medeweker zijn of haar contract opzegt. Hiervoor dient wel rekening gehouden te worden met de opzegtermijn. Ook de werkgever kan een verzoek neerleggen bij de medewerker voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Dit dient schriftelijk te gebeuren. De wijze van beëindiging is dan ‘opzegging door de werkgeer met schriftelijke instemming van de werknemer’.

 

In de praktijk gaat een medeweker hier nagenoeg nooit mee akkoord. De werknemer loopt namelijk het risico het recht op een ww-uitkering te verliezen. Maar het zou in principe dus wel kunnen.

 

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe Cao & lonen tekstblok

Al meer dan
122 maal
aangevraagd
Al meer dan
122 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Geschreven door:
Aldert
HR Consultant MKB
Arne
Commercieel Manager
Al meer dan
122 maal
aangevraagd
Al meer dan
122 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Geschreven door:
Aldert
HR Consultant MKB
Arne
Commercieel Manager

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is voor alle partijen heftig. Vooral gezien de gevolgen voor zowel de medeweker als werkgever. Uiteraard mag je niet zomaar een medewerker ontslaan. Er moet sprake zijn van belangrijke gebeurtenissen of redenen.

Collectief ontslag

Het gebeurt vaak in tijden van crisis; collectief ontslag. Dat betekent dat er een grote groep mensen in een klap wordt ontslagen. De regels voor collectief ontslag zijn streng. Zo is collectief ontslag alleen mogelijk wanneer er in een periode van 3 maanden minimaal 20 medewerkers van een afdeling of vestiging vanwege bedrijfseconomische redenen worden ontslagen.

 

Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Starten met personeel | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?