Update 1: coronavirus (COVID-19)
Hoe gaat Flexpedia hiermee om?

Nieuwsbericht rondom Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich door het gehele land. We krijgen er steeds meer mee te maken met afgeblazen opdrachten en wegvallende arbeid. In deze nieuwsbrief lichten wij ons proces en onze beslissingen toe rondom doorbetaling wegens wegvallende arbeid door het coronavirus.

 

Deeltijd WW

Ons doel is om voor iedere partij: medewerker, opdrachtgever/recruiter en Flexpedia een zo goed mogelijk plan uit te rollen. Een belangrijke factor is het aanvragen van Deeltijd WW via het UWV. Per contractsoort schetsen wij de situatie en ons proces. Lees hieronder verder.

Let op! Het aanvragen van Deeltijd WW kan circa 7 weken duren en geldt voor maximaal 6 weken.

 

Ons advies rondom loondoorbetaling

Probeer je medewerkers zoveel mogelijk vakantiedagen te laten opnemen indien dat mogelijk is. Dit is uiteraard geen verplichting.

 

Vaste arbeidskrachten / Fase C medewerkers

De fase C medewerkers hebben recht op doorbetaling van de afgesproken uren in de arbeidsovereenkomst. Dit gaan wij natuurlijk doen voor alle medewerkers die minder werken door het coronavirus. Voor de vaste arbeidskrachten met een fase C contract waarbij wegvallende arbeid is geconstateerd, gaan we Deeltijd WW aanvragen bij het UWV. Onze HR Consultants nemen contact met jullie op om in kaart te krijgen:

  • Wie werken minder?
  • Waarom ze minder werken?
  • Om welke periode gaat het?

 

Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij jouw medewerking. Het zou fijn zijn dat jij de bovenstaande data paraat hebt zodra onze HR Consultants hierom vragen.

 

Bepaalde tijd medewerkers / Fase B medewerkers

Fase B medewerkers hebben net als Fase C medewerkers recht op doorbetaling van de afgesproken uren volgens de arbeidsovereenkomst. Maandag 16 maart hebben wij nader overleg over het aanvragen van Deeltijd WW voor fase B medewerkers.

 

Oproepcontracten / Fase A medewerkers

Fase A medewerkers hebben geen loondoorbetalingsverplichting aangezien ze geen afgesproken uren in het contract hebben staan. Om die reden is het aanvragen van Deeltijd WW niet mogelijk. Wil je medewerkers hun fase A met een oproepcontract toch hun loon doorbetalen? Laat het ons weten om wie het gaat.

 

Ik wil voor alle medewerkers loon doorbetalen

Dat is een mooi streven. Geef bij ons aan om wie het gaat en om hoeveel uren. Voor de loondoorbetalingen gaan we je factureren. Neem voor meer informatie contact op met je vaste HR Consultant.

 

Geen zekerheid op Deeltijd WW

Voor alsnog proberen wij de Deeltijd WW aan te vragen. Er is nog niks zeker of dit lukt. Omdat dit afhankelijk is van vele factoren. We houden je hiervan op de hoogte.

 

Wat als er geen Deeltijd WW kan worden geregeld?

Flexpedia doet er natuurlijk alles aan om de Deeltijd WW aan te vragen. Voordat een medewerker Deeltijd WW krijgt kan dat circa 7 weken duren. Wil je eerder loon doorbetalen waarvoor we jou facturen? Neem dan contact op met je vaste HR Consultant.

 

Welke medewerkers ga ik zoveel mogelijk inzetten voor arbeid?

De medewerkers met vaste uren in het contract dien je zoveel mogelijk aan het werk te houden. Kies ervoor om je flexkrachten minder in te zetten indien dat nodig is.

 

Wat moet ik als werkgever doen?

Je hoeft in principe niets te doen. Om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij jouw medewerking zodra wij persoonlijk contact met je opnemen.

 

Mensen die al ziek zijn, hoe gaan we daarmee om?

Mensen die nu ziek zijn hebben geen recht om Deeltijd WW. Zij vallen onder ons reguliere verzuimprotocol en krijgen via ons gewoon doorbetaald.

 

Dit is voor nu onze update rondom het coronavirus. Mocht er iets niet duidelijk zijn? Neem dan contact op met jouw HR Consultant. Zij helpen je graag verder.