Bestuursverslagen

Bestuursverslagen

In het bestuursverslag legt het bestuur van Flexpedia verantwoording af over het beleid dat in het betreffende jaar is gevoerd. Dit beleid bevat het profiel, de visie en de jaarrekening van Flexpedia.

Klik en download

Waarmee kunnen wij jou helpen?