Update 7: Belangrijk bericht
van de Flexpedia directie

Nieuwsbericht coronavirus

De coronacrisis raakt ons allemaal. Nu de inrichting van de NOW concreet is, worden een aantal klanten extra hard geraakt. In deze e-mail gaat de directie van Flexpedia, Gert-Jan Butter en Bart Imming, daar verder op in. We berichten je wel alvast dat we Flexpedia hebben aangemeld voor de NOW-regeling per 1 mei 2020.

 

In deze update

  • Toelichting van de directie over de NOW in relatie tot de financiële situatie van Flexpedia
  • Openheid van zaken aan de hand van concrete cijfers
  • Verwachte omzetdaling van Flexpedia
  • Wat de Flexpedia aanpak is om Flexpedia klanten bij te staan

 

Toelichting van de Flexpedia directie Gert-Jan Butter en Bart Imming

Gert-Jan Butter: “Bedrijven kunnen van de NOW-regeling gebruikmaken als zij een omzetdaling op concernniveau ervaren van minimaal 20% t.o.v. de gemiddelde omzet van 2019, teruggerekend naar een periode van 3 maanden. We krijgen veel vragen van klanten over onze omzetdaling, hoe en wat wij gaan aanvragen en hoe zij hiervan kunnen meeprofiteren in deze financieel onzekere tijden. Onze klanten hebben de omzetderving, maar Flexpedia heeft de loonsom. Dus Flexpedia zou de NOW-regeling moeten aanvragen.”

 

 

Openheid van zaken aan de hand van concrete cijfers

Gert-Jan Butter: “Het extreem teleurstellende aan de NOW-regeling is dat er geen rekening is gehouden met groeiende bedrijven zoals Flexpedia en bedrijven die gebruik maken van uitzend- en payrollorganisaties. Ook bedrijven met een seizoenskarakter vissen achter het net. Zoals Minister Koolmees het zelf zegt heeft hij een simpele, stomme regeling ontworpen. En dat vinden wij ook.”

“In de eerste twee maanden van 2020 is Flexpedia namelijk gegroeid met ca. 20%. De cijfers laten zien dat we door onze groei (nog) geen aanspraak kunnen maken op de NOW. In de maand maart, en dan met name de laatste week, is de groei afgenomen, maar niet genoeg om voor de maand maart gebruik te maken van de NOW-regeling.”

 

 

Verwachte omzetdaling van Flexpedia

Bart Imming: “Van week tot week monitoren we in hoeverre en wanneer we wél gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Voor toepassing van het omzetverlies kijk je naar 25% van de omzet vanuit 2019, hier moet je dan in 3 aaneengesloten maanden minimaal 20% omzetverlies hebben. Deze ‘referentie omzet’ kunnen we terugrekenen naar een omzet per maand. In maart had het Flexpedia concern 13% groei t.o.v. van deze referentie omzet.”

“Toch merken wij bij Flexpedia ook een duidelijke daling in onze omzet. De vraag is alleen vanaf welk moment wij gemiddeld op minimaal 20% omzetdaling gaan uitkomen. Hierover blijven wij in nauw contact met onze adviseurs. Dit zijn zowel specialisten op het gebied van de NOW als op fiscaal niveau. We houden dan ook van week tot week de situatie in de gaten en anticiperen direct zodra de regeling dit toelaat. We begrijpen het belang van de NOW en onze klanten.”

 

 

Wat is de Flexpedia aanpak om Flexpedia klanten bij te staan

Bart Imming: “In de corona-update van 16 maart jl. hebben we vermeld om bij wegvallende arbeid artikel 22 van de ABU cao te hanteren. Dit betekent dat wij het feitelijk loon kunnen doorbetalen voor alle medewerkers met vaste uren in de arbeidsovereenkomst. De omrekenfactor is hierdoor verlaagd naar 1,3727 voor fase B medewerkers en 1,3199 voor fase C krachten. Uiteraard maken we direct gebruik van de NOW-regeling zodra we voldoen aan de voorwaarden. Momenteel analyseren we wat we op klantniveau kunnen doen zoals verlenging van de betalingstermijnen en een verruiming en aanpassing van betalingsafspraken.”

“We hebben ons op 6 april 2020 wel aangemeld voor de NOW-regeling vanaf 1 mei 2020. We houden je via deze nieuwsbrief en ons blog op de hoogte van de eventuele toekenning hiervan en hoe we eventueel hier uitvoering aan kunnen geven.”

“Tot slot is het nog belangrijk te vermelden dat wij samen met andere partijen in de markt ons hard maken richting Minister Koolmees en het ministerie SZW om de regeling op bepaalde punten aan te passen. Uiteraard betrekken wij onze klanten zoveel mogelijk in de communicatie. Houd onze nieuwsberichten dus goed in de gaten!”

Met hartelijk groet,
Gert-Jan en Bart

 

 

Hoe nu verder?

Zoals gezegd is Flexpedia nu druk bezig uit te zoeken in hoeverre we gebruik kunnen maken van de NOW. We keep you posted.

Direct meer informatie over financiële maatregelingen voor ondernemers zoals het Noodloket en uitstel van betaling van belastingen?
Check dan hier de site van de overheid met een handige FAQ en overzicht voor ondernemers.

Eerdere corona updates van Flexpedia teruglezen: Check hier onze corona-pagina op onze website.

 

Dit is voor nu onze update rondom het coronavirus. Mocht er iets niet duidelijk zijn? Neem dan contact op met jouw HR Consultant. Zij helpen je graag verder.