Update 6: NOW-regeling klaar,
loketten bijna open

Nieuwsbericht coronavirus

Het kabinet heeft op 31 maart kenbaar gemaakt dat bedrijven vanaf 6 april bij het UWV een aanvraag kunnen indienen voor de NOW (tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud. Voldoe je aan de voorwaarden dan kun je binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten van 80%. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

 

Nu de uitwerking van de NOW duidelijker is, zijn we aan het analyseren in hoeverre we gebruik kunnen maken van deze regeling. Dat doen we in nauwe samenwerking met fiscalisten en arbeidsrechtspecialisten zoals VRF Advocaten. We houden jou daarvan op de hoogte  Aanvullend zetten we de belangrijkste zaken over de uitwerking van de NOW voor je op een rij.

 

In deze update

  • Omzet en tegemoetkoming in de loonsom 
  • Bepalen omzetverlies; uitgangspunt is omzet in 2019
  • Voorbeeld berekening percentage omzetdaling
  • Omzetdaling geldt voor gehele concern
  • Bepalen loonsom
  • Voorbeeld berekening NOW voorschot
  • Aanvragen, voorschot en uitbetalen
  • Teveel uitbetaalde tegemoetkoming moet worden terugbetaald, geen boetes
  • UWV: Maximaal zestigduizend aanvragen per dag
  • Flexwerkers

 

Omzet en loonsom

In de NOW-regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever:
– indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
– indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
– indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

 

Bepalen omzetverlies; uitgangspunt is omzet van 2019 

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, meldt de site van de Rijksoverheid, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de (verwachte) omzet in maart-april-mei 2020.

 

Voorbeeld berekening percentage omzetverlies

Voorbeeld: Stel, een werkgever had een omzet in 2019 van gemiddeld € 100.000 per maand. Over het gehele jaar 2019 dus een totale omzet van € 1.200.000.

In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 – in dit voorbeeld de periode waarover de werkgever heeft aangegeven zijn omzetdaling berekend wil hebben – is zijn omzet gemiddeld € 70.000 per maand, ofwel € 210.000 over de gehele periode. Dat was in 2019 € 300.000 (referentie-omzet). En dus € 300.000 – € 210.000 = € 90.000 minder in die periode. Hoeveel is € 90.000 procentueel minder? Zie de berekening hieronder.

€ 1.200.000 / 4 = € 300.000 (referentie-omzet)
€ 300.000 – € 210.000 = € 90.000
€ 90.000 / € 300.000 = 0,3
0,3 x 100% = 30%

 

Omzetdaling geldt voor gehele concern

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

 

Loonsom bepalen

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari 2020 die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de loonsubsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

 

Voorbeeld berekening NOW

Hoe wordt de tegemoetkoming berekend?
de formule is: A x B x 3 x 1,3 x 0,9
A = percentage van de omzetdaling
B = loonsom
3 = de drie maanden maart, april, mei
1,3 = standaard opslag 30% werkgeverslasten op de loonsom
0,9 = maximaal 90% tegemoetkoming

 

De hoogte van het voorschot is 80%. Hoeveel is dat dan?

Voorbeeldberekening:
Een werkgever heeft voor de berekening van het voorschot, waarbij wordt uitgegaan van het tijdvak januari 2020, € 3.500.000 loonsom.

De verwachte omzetdaling is 25%.

De berekening is dan als volgt: (0,25 x € 3.500.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 3.071.250 in totaal. Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van 80%, in dit voorbeeld dus € 2.457.000. Dit bedrag wordt dan in 3 termijnen uitbetaald. Het UWV streeft ernaar de eerste termijn binnen 2 á 4 weken over te maken.

 

Aanvragen, voorschot en uitbetalen

UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april uit te voeren, maar is nog bezig met de laatste testen voor de uitvoering van de regeling. Naar verwachting gaat het loket bij UWV 6 april open. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen twee tot vier weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

 

Teveel uitbetaalde tegemoetkoming moet worden terugbetaald, geen boetes

NU.nl laat weten dat het UWV achteraf met behulp van een accountantsverklaring gaat kijken hoeveel omzetverlies er daadwerkelijk is geweest. Valt de omzetdaling uiteindelijk mee, dan moet de ondernemer het verschil terugbetalen. Is het tegenovergestelde het geval, dus als een bedrijf meer omzetdaling heeft, volgt er een naheffing. Er worden in dat geval geen boetes uitgedeeld.

 

UWV: Maximaal zestigduizend aanvragen per dag

Fred Paling, bestuursvoorzitter van UWV, houdt er rekening mee dat tienduizenden ondernemers op de eerste dag de loonsubsidie zullen aanvragen.
“Als er heel veel aanvragen tegelijkertijd binnenkomen, dan blijft het portaal toch overeind”, zei Paling. Bij de oude regeling liep de site regelmatig vast. Ook was de site soms helemaal niet bereikbaar. Enige spreiding in de week helpt, benadrukt Paling. Volgens de UWV-bestuurder kunnen er in totaal zestigduizend aanvragen per dag worden verwerkt, zo meldt NU.nl.

 

Flexwerkers

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Het kabinet roept werkgevers samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties op om, indien mogelijk, flexwerkers door te betalen.

Bron: RijksoverheidVRF Advocaten

 

Hoe nu verder?

Zoals gezegd is Flexpedia nu druk bezig uit te zoeken in hoeverre we gebruik kunnen maken van de NOW. We keep you posted.

Direct meer informatie over financiële maatregelingen voor ondernemers zoals het Noodloket en uitstel van betaling van belastingen?
Check dan hier de site van de overheid met een handige FAQ en overzicht voor ondernemers.

Eerdere corona updates van Flexpedia teruglezen: Check hier onze corona-pagina op onze website.

 

Dit is voor nu onze update rondom het coronavirus. Mocht er iets niet duidelijk zijn? Neem dan contact op met jouw HR Consultant. Zij helpen je graag verder.