Uitzenden van Fase A naar B en C

Uitzenden van
Fase A naar B en C

Per 1 juli 2023 zijn er grote wijzigingen doorgevoerd voor uitzenders. Dit heeft invloed op het fase-systeem.

 

Is de uitzendkracht jonger dan 21 jaar dan start hij of zij in Fase A1. Is de uitzendkracht 21 jaar of ouder dan begint hij of zij in Fase A2 (direct StiPP basispensioen).

 

Na 52 gewerkte weken, komt hij of zij in Fase B (fase 3) inclusief StiPP Pluspensioen. Vervolgens, na 3 jaar Fase B, gaat de uitzendkracht naar Fase C (fase 4) inclusief StiPP Pluspensioen.

 

Vanaf Fase C (fase 4) dient het uitzendbureau de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst aan te bieden van onbepaalde tijd.

 

De kosten om een uitzendkracht in te huren die in Fase B zit, zijn dan ook hoger door hogere pensioenkosten voor de werkgever en grotere risico’s voor het loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Van Fase A naar B wat er verandert

  • Contract van bepaalde tijd met daarin het aantal uren per week die gewerkt worden
  • Hogere kostprijs voor inlener/werkgever vanwege plus pensioen kosten werkgever
  • Hogere kostprijs door loondoorbetalingsverplichting bij ziekte

Van Fase B naar C wat er verandert

  • Contract voor onbepaalde tijd
  • Lagere kostprijs door lagere ww-premie bij contracten voor onbepaalde tijd
  • Grotere werkgeversrisico’s door vast dienstverband

 

Fase-systeem uitzenden 2023 overzicht

Klik hier voor de pdf van het fase-systeem uitzenden 2023

 

 

Meer over de uitzend services van Flexpedia?

Waarmee kunnen wij jou helpen?