Whitepaper voor flexbureaus: Uitzenden van Schilders

Kostprijs bepalen

Om jouw kostprijs van de uitzendkracht te bepalen dien je eerst te weten uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd. Dus, voor zover je het gemist hebt; hier komen ze: Al deze componenten samen bepalen de kostprijsfactor, ook wel de omrekenfactor genoemd.

Bruto uurloon | Reserveringen vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof | ATV conform inlenersbeloning | Vakantiegeld

Pensioenpremie | Premie sociaal fonds | Scholing | Kosten leegloop/verzuim.

Sectorpremie | WW premie | WAO/WIA premie | WGA vast en flex gedifferentieerde premie | ZW premie | ZVW.

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Kostprijs = bruto uurloon x omrekenfactor

 

Flexpedia omrekenfactoren schildersector

(incl. 7 Atv-dagen reservering)

Fase A1 2023: 1,7331
Fase A2 2023: 1,7927
Fase B 2023: 1,8248
Fase C 2023: 1,7688
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de schildersector.

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Kostprijs = bruto uurloon x omrekenfactor

 

Flexpedia omrekenfactoren schildersector

(incl. 7 Atv-dagen reservering)

Fase A1 2023: 1,7331
Fase A2 2023: 1,7927
Fase B 2023: 1,8248
Fase C 2023: 1,7688
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de schildersector.

Salaris schilders bepalen? Hoe werkt het?

In de Schilders Cao zijn 36 referentiefunctie opgenomen en deze zijn weer verdeeld over 11 functiegroepen. Per functiegroep heb je weer een verdeling van bruto uurlonen. Om je medewerker goed in te schalen kijk je dus naar zijn functieomschrijving, de functiegroep en loongroep.

Salaris schilders bepalen? Hoe werkt het?

In de Schilders Cao zijn 36 referentiefunctie opgenomen en deze zijn weer verdeeld over 11 functiegroepen. Per functiegroep heb je weer een verdeling van bruto uurlonen. Om je medewerker goed in te schalen kijk je dus naar zijn functieomschrijving, de functiegroep en loongroep.

Uurlonen per functies cao schilders

 

FG Administratie Bouwkunde Glas Metaal Schilders Technische ondersteuning Leidinggevende
1 Hulpkracht
Betonwerker 1
Glaszetter 1 Medewerker metaalconservering 1
2 Administratief
medewerker
Timmerkracht 1 Medewerker metaalconverservering 2 Schilder 1 Materiaalbeheerder
3 Betonbewerker 2 Glaszetter 2 Constructieschilder
Straler
4 Secretaresse/
managementassistent
Timmerkracht 2/houtreparateur Allround glaszetter Spuiter Schilder 2
5 Financieel administratief medewerker Allround betonbewerker
Allround timmerkracht
Specialist glaszetter Allround schilder
6 Voorman/teamleider Voorman/teamleider Voorman/teamleider Specialist schilder/restauratieschilder
7 Officemanager Calculator
Werkvoorbereider
Calculator/werkvoorbereider
Uitvoerder
8 Onderhoudsadviseur/RGS adviseur
9 Hoofdadministratie Hoofdbedrijfsbureau Projectleider
10 Bedrijfsleider
11 Controller

Loon met ingang van week 1 van 2023 (2 januari 2023)
LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG 7 LG 8 LG 9
Uurloon (+ 10,30 procent)
21,74 22,98 24,20 25,53 27,30 29,22 31,25
19,50 20,59 21,20 22,42 23,62 24,88 26,62 28,48 30,46
18,85 19,90 20,66 21,92 23,00 24,24 25,93 27,75 29,68
18,20 19,21 20,10 21,39 22,38 23,63 25,26 27,03 28,90
Midden 17,54 18,53 19,56 20,89 21,78 22,99 24,59 26,31 28,13
16,91 17,84 19,00 20,22 21,17 22,32 23,88 25,55 27,34
16,24 17,15 18,49 19,59 20,58 21,71 23,20 24,81 26,56
15,61 16,47 17,90 18,97 19,95 21,07 22,53 24,09 25,80
17,37 18,38 19,38 20,44 21,84 23,38 25,02
Aanloopschalen (15 t/m 20 jaar)
2e jaar 12,49 13,17 13,90 14,70 15,51
1e JAAR 10,15 10,70 11,29 11,95 12,60
Aanloopschalen (21 jaar e.o.)
2e jaar 12,49 13,17 13,90 14,70 15,51
1e JAAR 11,92 11,92 11,92 11,95 12,60

 

LG 1 LG 2 LG 3 LG 4 LG 5 LG 6 LG 7 LG 8 LG 9
Uurloon + 2,75% 19,71 20,83 21,94 23,15 24,75 26,49 28,33
17,68 18,67 19,22 20,33 21,41 22,56 24,13 25,82 27,63
17,09 18,04 18,73 19,87 20,85 21,98 23,51 25,16 26,91
16,50 17,42 18,22 19,39 20,29 21,42 22,90 24,51 26,20
Midden 15,90 16,80 17,73 18,94 19,75 20,84 22,29 23,85 25,50
15,33 16,17 17,23 18,33 19,19 20,24 21,65 23,16 24,79
14,72 15,55 16,76 17,76 18,66 19,68 21,03 22,49 24,08
14,15 14,93 16,23 17,20 18,09 19,10 20,43 21,84 23,39
15,75 16,66 17,57 18,53 19,80 21,20 22,68
Aanloopschalen (15 t/m 20 jaar) 
2e jaar 11,32 11,94 12,60 13,33 14,06
1e jaar 9,20 9,70 10,24 10,83 11,42
Aanloopschalen (21 jaar e.o.)
2e jaar 11,32 11,94 12,60 13,33 14,06
1e jaar 10,62 10,62 10,62 10,83 11,42

Marge en tarief inlener berekenen

Je wilt bijvoorbeeld een marge per uur van 25% behalen. Wat wordt dan het tarief dat je hanteert voor de inlener? De berekening is dan als volgt:

Functie: Schilder 1
Leeftijd: 22
Functiegroep: 2
Bruto uurloon: € 16,47
Omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.7331 (wel 7 Atv-dagen reservering, geen pensioen)

 

Formule is dan:

Bruto uurloon x omrekenfactor
———————————————— x 100
75

 

Kostprijs: € 16,47 x 1.7331 = € 28,54
Marge: 25%
Tarief inlener: € 16,47 x 1.7331 = € 28,54 : 75 x 100% = € 38,05
25% marge: € 38,05 – € 28,54= € 9,51 per gewerkt uur

 

Let op! Er gelden andere kostprijsfactoren voor overwerkuren conform inlenersbeloningen. Maak van tevoren met je klant goede afspraken over het wel of niet doorfactureren van de overwerkpercentages. Want dit heeft natuurlijk invloed op jouw kostprijs en marge.

 

Let op! Veel flexbureaus kiezen ervoor om de kostprijs, marge en het tarief voor de inlener per sector én per functie te bepalen.

Inlenersbeloning toepassen

Uitzendkrachten hebben volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) recht op gelijke beloningen als de medewerkers in vaste dienst van de inlener. Dit wordt geregeld met de inlenersbeloning die je moet toepassen.

 

Componenten inlenersbeloning
De inlenersbeloning bestaan uit 6 onderdelen. Ook wel de 6 componenten van de inlenersbeloning genoemd. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze 6 onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • 1. Uurlonen conform schalen
 • 2. Initiële loonsverhogingen
 • 3. Periodieken loonsverhogingen
 • 4. Atv-dagen
 • 5. Toeslagen
 • 6. Onkostenvergoedingen

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022

 • Eénmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoeding
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 1-1-2023

 • Eindejaarsuitkering, winstuitkering of 13de maand indien van toepassing bij de inlenende cao.

 

 

1. Uurlonen conform loonschalen
Je bent verplicht de uurlonen en de loonschalen te hanteren die in de Cao vermeld staan.

 

2. Initiële loonsverhogingen
Conform de cao

 

3. Periodieken loonsverhogingen
De loonsverhogingen van de periodieken vind je onder 1. Uurlonen conform schalen.

 

4. Atv-dagen
7 Atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding / opslag (2,77%) op het brutoloon.


TIP: Atv-dagen verrekenen in het bruto uurloon
Jij kan ervoor kiezen om de Atv dagen te verrekenen in het bruto uurloon voor de medewerker. In ruil voor de 7 atv-dagen krijgt de medewerker dus een hoger bruto uurloon. Dit noemen we Atv-opslag, toeslag of reserveren in geld. Maak je hiervan gebruik dan en je wilt de kostprijs berekenen dan gebruikt je de basis omrekenfactor die je vermenigvuldigd met het bruto uurloon inclusief Atv-opslag (2,77%).

 

5. Toeslagen
Het salaris kan aangevuld worden met verschillende toeslagen zoals overwerktoeslag (25% over het basisuurloon), toeslag voor het werken op zaterdag, zondag en officiële feestdagen (zaterdag 40% over het basisuurloon en op zondag en op een officiële feestdag heb je recht op een toeslag van 100% over het basisuurloon).

 

Naast overwerktoeslag en de toeslag op zaterdag, zondag en officiële feestdagen bestaat er ook een toeslag voor ploegendienst. Draait de werknemer een 2 ploegendienst? Dan heeft de werknemer recht op 10% over het basisuurloon. 3 ploegendienst? Er komt dan een toeslag van 15% over het basisuurloon. Alle informatie over de verschillende toeslagen kan je vinden in de Schilders Cao.

6. onkostenvergoeding / kostenvergoedig
Ook de uitzendkracht heeft recht op kostenvergoedingen zoals gebruikelijk is bij de inlener volgens de cao. Denk bijvoorbeeld aan de reiskostenvergoeding.

Samenvattend Uitzenden in de Schilders Cao

 • Normale arbeidsduur 37,5 uur per week.
 • Maximaal werktijd per dag is 9 uur, inclusief pauze, overwerk en reistijd, per week 45 uur en per 13 weken 42,5 uur.
 • Atv-dagen 7 bij fulltime dienstverband of een Atv-vergoeding/opslag van 2,77% op het bruto uurloon.
 • Overuren: voor ieder gewerkt overuur betaalt de werkgever een toeslag van 25% op het loon per uur.
 • Toeslagen: voor werken op een zaterdag geldt een toeslag van 40%.
 • Werken op zon- en feestdagen: een toeslag van 100%.
 • Geen eindejaarsuitkering van toepassing in de Schilders Cao
Compliant uitzenden in de schilderssector neem contact op met onze superhelden of vraag een demo aan!
flexpedia-foto-2
22

Waarmee kunnen wij jou helpen?