Whitepaper voor flexbureaus: Uitzenden in de Metaal & Techniek

Kostprijs bepalen

Om jouw kostprijs van de uitzendkracht te bepalen dien je eerst te weten uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd. Dus, voor zover je het gemist hebt; hier komen ze:

 

Al deze componenten samen bepalen de kostprijsfactor, ook wel de omrekenfactor genoemd.

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Flexpedia omrekenfactoren Metaal & Techniek

(incl. 13 Atv-dagen reservering)

Fase A1 2023: 1,7810
Fase A2 2023: 1,8422
Fase B 2023: 1,8752
Fase C 2023: 1,8176
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de Metaal & Techniek Cao

Kostprijsfactor in kaart

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Flexpedia omrekenfactoren Metaal & Techniek

(incl. 13 Atv-dagen reservering)

Fase A1 2023: 1,7810
Fase A2 2023: 1,8422
Fase B 2023: 1,8752
Fase C 2023: 1,8176
(excl. recruitment fee)

 

Bekijk hier de opbouw van de kostprijzen in de Metaal & Techniek Cao

Akkoord nieuwe Cao Metaal & Techniek

In 2022 heeft de FNV Metaal (evenals CNV en de Unie) een akkoord bereikt met werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie (KMU) en Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) over een nieuwe cao.

Salaris / bruto uurloon per 1 januari  2023 tot 1 maart 2023 Metaal & Techniek (kleinmetaal) 

Salaris Metaal & Techniek bepalen? Hoe werkt het?

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Stap 1
Wat je nodig hebt is het functiehandboek van de Metaal & Techniek Cao. Klik hier voor de download Handboek functie-indeling voor de metaal en techniek.

 

Stap 2
Gebruik het functiehandboek om de bijpassende functiefamilie te vinden. Een handig overzicht van functiefamilies is hoofdstuk 6.2.

 

Stap 3
Zoek de functiefamilie op. Per functiefamilie staan verschillende functiegroepen aangegeven en de omschrijving van de werkzaamheden. Zoek in de functiegroepen welke functie het best matcht met de daadwerkelijke functie.

 

Stap 4
De laatste stap is het salaris bepalen. Je weet de functiefamilie en de functiegroep. De functiegroepen van het functiehandboek corresponderen met de salarisgroepen in de Cao:

Functiegroep 2 = salarisgroep A
Functiegroep 3 = salarisgroep B
Functiegroep 4 = salarisgroep C
Functiegroep 5 = salarisgroep D
Functiegroep 6 = salarisgroep E
Functiegroep 7 = salarisgroep F
Functiegroep 8 = salarisgroep G
Functiegroep 9 = salarisgroep H
Functiegroep 10 = salarisgroep I
Functiegroep 11 = salarisgroep J

Salaris Metaal & Techniek bepalen? Hoe werkt het?

Om de kostprijs daadwerkelijk te berekenen vermenigvuldig je het bruto uurloon met de juiste omrekenfactor.

 

Stap 1
Wat je nodig hebt is het functiehandboek van de Metaal & Techniek Cao. Klik hier voor de download Handboek functie-indeling voor de metaal en techniek.

 

Stap 2
Gebruik het functiehandboek om de bijpassende functiefamilie te vinden. Een handig overzicht van functiefamilies is hoofdstuk 6.2.

 

Stap 3
Zoek de functiefamilie op. Per functiefamilie staan verschillende functiegroepen aangegeven en de omschrijving van de werkzaamheden. Zoek in de functiegroepen welke functie het best matcht met de daadwerkelijke functie.

 

Stap 4
De laatste stap is het salaris bepalen. Je weet de functiefamilie en de functiegroep. De functiegroepen van het functiehandboek corresponderen met de salarisgroepen in de Cao:

Functiegroep 2 = salarisgroep A
Functiegroep 3 = salarisgroep B
Functiegroep 4 = salarisgroep C
Functiegroep 5 = salarisgroep D
Functiegroep 6 = salarisgroep E
Functiegroep 7 = salarisgroep F
Functiegroep 8 = salarisgroep G
Functiegroep 9 = salarisgroep H
Functiegroep 10 = salarisgroep I
Functiegroep 11 = salarisgroep J

Voorbeelden salaris bepalen adhv functies per 1 januari tot 1 maart 2023

Voorbeelden salaris bepalen adhv functies per 1 januari tot 1 maart 2023

Marge en tarief inlener berekenen

Je wilt bijvoorbeeld een marge per uur van 25% behalen. Wat wordt dan het tarief dat je hanteert voor de inlener? De berekening is dan als volgt:

Functie: Montage assistent
Familiegroep: Productiemedewerking
Ervaring medewerker: Geen
Leeftijd: 22
Functiegroep: 2
Salarisgroep: A
Bruto uurloon: € 11,75
Omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.7810 (wel 13 Atv-dagen reservering, geen pensioen)

 

Formule is dan:

Bruto uurloon x omrekenfactor
———————————————— x 100
75

 

Kostprijs: € 11,75 x 1.7810 = € 20,93
Marge: 25%
Tarief inlener: € 11,75 x 1.7810 = € 20,93 : 75 x 100% = € 27,90
25% marge: € 27,90 – € 20,93= € 6,97 per gewerkt uur

 

Let op! Er gelden andere kostprijsfactoren voor overwerkuren conform inlenersbeloningen. Maak van tevoren met je klant goede afspraken over het wel of niet doorfactureren van de overwerkpercentages. Want dit heeft natuurlijk invloed op jouw kostprijs en marge.

 

Let op! Veel flexbureaus kiezen ervoor om de kostprijs, marge en het tarief voor de inlener per sector én per functie te bepalen.

Inlenersbeloning toepassen

Uitzendkrachten hebben volgens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) recht op gelijke beloningen als de medewerkers in vaste dienst van de inlener. Dit wordt geregeld met de inlenersbeloning die je moet toepassen.

 

Componenten inlenersbeloning
De inlenersbeloning bestaan uit 6 onderdelen. Ook wel de 6 componenten van de inlenersbeloning genoemd. Wanneer een uitzendkracht aan de slag gaat bij een inlener dan dienen deze 6 onderdelen uit de inlenende cao toegepast te worden. De componenten of onderdelen van de inlenersbeloning zijn:

 • 1. Uurlonen conform schalen
 • 2. Initiële loonsverhogingen
 • 3. Periodieken loonsverhogingen
 • 4. Atv-dagen
 • 5. Toeslagen
 • 6. Onkostenvergoedingen

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 3-1-2022

 • Eénmalige uitkeringen
 • Thuiswerkvergoeding
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht
 • Inschaling behouden indien uitzendkracht binnen 12 maanden terug is bij dezelfde inlener of inlener met dezelfde cao

 

Uitbreiding inlenersbeloning per 2-1-2023

 • Eindejaarsuitkering, winstuitkering  of 13de maand [NB niet van toepassing bij de Cao Metaal & Techniek]

 

 

1. Uurlonen conform loonschalen
Je bent verplicht de uurlonen en de loonschalen te hanteren die in de Cao vermeld staan.

 

2. Initiële loonsverhogingen
Conform de cao

 

3. Periodieken loonsverhogingen
De loonsverhogingen van de periodieken vind je onder 1. Uurlonen conform schalen.

 

4. Atv-dagen
13 Atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding / opslag op het brutoloon van 5,26%


TIP: Atv-dagen verrekenen in het bruto uurloon
Jij kan ervoor kiezen om de Atv dagen te verrekenen in het bruto uurloon voor de medewerker. In ruil voor de 13 Atv-dagen krijgt de medewerker dus een hoger bruto uurloon. Dit noemen we Atv-opslag, toeslag of reserveren in geld. Maak je hiervan gebruik dan en je wilt de kostprijs berekenen dan gebruikt je de basis omrekenfactor die je vermenigvuldigd met het bruto uurloon inclusief Atv-opslag van 5,26%.

 

5.1 Toeslagen: Toeslag voor uren buiten het dagvenster
Een dagvenster is het deel van de dag dat als “werktijd” geldt en waarover geen overwerkvergoeding berekend wordt.

Dag Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Begin- Eind
21.00 tot
00.00 uur
Maandag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Dinsdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Woensdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Donderdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Vrijdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Zaterdag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64
Zondag 149,41 % 100 % 114,82 % 129,64

Rekenvoorbeeld toeslag berekenen:

Let op: bruto uurloon en factor zijn fictief; het gaat om de uitleg van de berekening

Fictief bruto uurloon: € 12,18
Fictief omrekenfactor: Fase A1 2022: 1.6951
Omrekenfactor voor overuren/toeslagen: 1.36

 

Toeslag 50 % (bijvoorbeeld voor werk op zaterdag of zondag).
Let op: dit is dus een andere berekening dan bij overwerk!

De berekening van de kostprijs is dan als volgt:

 

100% = € 12,18
150% = € 12,18 x 1,50 = € 18,27 – € 12,18 = € 6,09

 

Kostprijs toeslag uur:
€ 6,09 x 1.36 = € 8,282
€ 12,18 x 1.6951 = € 20,646

 

Totaal kostprijs toeslag uur: € 28,93

5.2 Toeslagen voor feestdagen

Dag Begin – Eind
00:00 tot 06.00 uur
Maandag 184,43 %
Dinsdag 184,43 %
Woensdag 184,43 %
Donderdag 184,43 %
Vrijdag 184,43 %
Zaterdag 184,43 %
Zondag 184,43 %

Feestdagentoeslag kan ook 199,25% zijn wanneer de feestdag in het weekend valt.

 

5.3 Toeslagen voor overuren

Onder overwerk wordt verstaan het verrichten van arbeid buiten de grenzen van de normale arbeidsduur.

Dag 1ste twee overuren Vanaf het 3de overuur
Maandag 128,44 % 146,56 %
Dinsdag 128,44 % 146,56 %
Woensdag 128,44 % 146,56 %
Donderdag 128,44 % 146,56 %
Vrijdag 128,44 % 146,56 %
Zaterdag 128,44 % 146,56 %
Zondag 128,44 % 146,56 %

Voorbeeldberekening bij overwerk

Situatie betreft:

Functie: montage assistent
Familiegroep: Productiemedewerking
Ervaring medewerker: Geen
Leeftijd: 22
Functiegroep: 2
Salarisgroep: A
Bruto uurloon: € 11,75
Omrekenfactor: Fase A1 2023: 1.7810 (wel 13 Atv-dagen reservering, geen pensioen)

 

De medewerker werkt op een dinsdag 9 uur.
Dus 1 uur overwerk.

Toeslag overwerk 128,44 % (eerste 2 overuren)

De berekening van de kostprijs is dan als volgt

 

Uren Aantal uren Bruto uurloon Omreken
-factor
Kostprijs Totaal
Normale uren 8 € 11,75 1.7810 € 20,93 € 167,41
Over- uren 1 € 15,09
(=128,44 %)
1.36* € 20,53 € 20,53
Totaal € 187,94

*omrekenfactor bij overwerk

6. Onkostenvergoeding

Samenvattend Uitzenden in de Metaal & Techniek Cao

 • Metaal & Techniek cao’s: Metaalbewerking Cao, Technisch Installatie Cao, Isolatiebedrijf Cao, Carrosserie & M&T Goud en Zilvernijverheid.
 • GEEN Metaal & Techniek cao’s: Motorvoertuigen & Tweewielerbedrijf Cao en Metalektro Cao (grootmetaal of metaalindustrie).
 • Normale arbeidsduur 38 uur per week, 7,6 uur per dag. 39 en 40 uur per week zijn ook mogelijk. Meest gehanteerde werkweek bij inleners is 40 uur.
 • Minimumloon voor medewerker zonder ervaring vanaf 21 jaar en ouder: € 11.75
 • 13 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding/opslag van 5,26% op het bruto uurloon.
 • Voor de eerste twee overuren wordt 128,44% van het uurloon betaald.
 • Vanaf het derde overuur geldt 146,56% en op zaterdag ook 146,56%.
 • Op zon- en feestdagen geldt een overwerkpercentage van 184,43%
Compliant uitzenden in de M&T neem contact op met onze superhelden of vraag een demo aan!
Bob
Account Manager
Arne
Commercieel Manager
flexpedia-foto-2
30

Waarmee kunnen wij jou helpen?