Kosten uitzendkracht

Kosten uitzendkracht

Kort en bondig de kostprijs van een uitzendkracht toegelicht. In jip-en-janneketaal en zonder poespas.

Meer informatie over uitzenden? Over bijvoorbeeld de kosten van een uitzendkracht? We delen graag onze kennis en hebben de uitzend topics per onderwerp gebundeld. Klik op de button om alle topics van uitzenden te bekijken.

Geschreven door:
Geschreven door:
Commercieel Directeur
HR Consultant

Wat kost een uitzendkracht 

Wat kost een uitzendkracht? Om jouw kostprijs van de uitzendkracht te bepalen dien je eerst te weten uit welke componenten de kostprijs is opgebouwd. Al deze componenten samen bepalen de kostprijsfactor, ook wel de omrekenfactor genoemd. De omrekenfactor bestaat uit de volgende componenten:

Bruto uurloon | Reserveringen vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim/bijzonder verlof | ATV conform Cao / inlenersbeloning | Vakantiegeld.

Pensioenpremie | Premie sociaal fonds | Scholing | Kosten leegloop/verzuim.

Sectorpremie | WW premie | WAO/WIA premie | PAWW premie| WGA vast en flex gedifferentieerde premie | ZW premie | ZVW.

Dit totaal aan werkgeverslasten (premies), reserveringen en administratiekosten worden doorberekend aan de inlener en verwerkt in de omrekenfactor. Vervolgens vermenigvuldig je de het bruto uurloon met de omrekenfactor om de kostprijs per uur te berekenen. Dit bedrag is exclusief btw hoog.

Rekenvoorbeeld kostprijs  

De daadwerkelijke kostprijs bereken je simpel door het bruto uurloon van de uitzendkracht te vermenigvuldigen met de omrekenfactor. De Flexpedia basis omrekenfactor Fase A met StiPP basispensioen in 2024 is 1.7510. Dus stel de uitzendkracht verdient € 12,50 bruto per uur dan en de omrekenfactor is 1.7510 dan wordt de kostprijs: € 12,50 x 1.7510 = € 21,89 per uur exclusief btw hoog en exclusief recruitment fee. Bekijk hier de actuele omrekenfactoren. Die staan bij ons gewoon op de site.

Zaken doen met HR / backoffice partner

Doe je zaken met HR / backoffice partner? Let dan op dat jouw partner het lid is van de branchevereniging NBBU of ABU en een g-rekening hebben. Dan ben je zeker van een betrouwbare partij.

Verschil in de kosten van uitzendkrachten 

Het is opvallend dat er behoorlijke verschillen zitten tussen de omrekenfactoren die dienstverleners hanteren. Laat je dan ook altijd goed adviseren. Vraag dóór hoe de omrekenfactor is opgebouwd. Zo weet je precies waarvoor je betaalt. Exact weten hoe de omrekenfactor is opgebouwd en wat erin zit? We leggen het graag aan je uit. Zonder poespas en zonneklaar. Omdat we vinden dat het zo hoort.

Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Geschreven door:
Account Manager
HR Consultant / marketeer
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Geschreven door:
Bob
Account Manager
Aldert
HR Consultant / marketeer
Geschreven door:
Account Manager
HR Consultant / marketeer

Let op: tekst gaat verder onder het blauwe branche / cao tekstblok

Kosten uitzendkracht per inlener

De omrekenfactoren (tarieven) voor uitzendkrachten kunnen per inlener variëren. Opdrachtgevers in de bouw hebben zich te houden aan de arbeidsvoorwaarden van de Cao Bouw & Infra. In deze cao hebben bouwplaatsmedewerkers recht op 20 Atv-dagen (roostervrije dagen).

 

Volgens de inlenersbeloning hebben uitzendkrachten die bij die werkzaam zijn bij een bouwbedrijf hebben dan ook recht op 20 atv-dagen. Uitzendkrachten die werkzaamheden bij inleners actief in de metaal & techniek hebben volgens de Metaal & Techniek Cao recht op 13 atv-dagen.

 

De Atv-dagen worden opgenomen in de kostprijs/omrekenfactor. Het is ook mogelijk de atv-dagen te verrekenen in het bruto uurloon. Het bruto uurloon vermenigvuldig je dan met het atv-opslagpercentage. Vervolgens verreken je dit bedrag met de basis omrekenfactor om tot de kostprijs per gewerkt uur uit te komen.

Elke jaar andere omrekenfactoren

De werkgeverspremies veranderen jaarlijks. Dit wordt door de overheid bepaald. Het aantal werkbare dagen en feestdagen zijn ook elk jaar anders. Dit heeft dus invloed op de hoogte van de omrekenfactoren. Ieder jaar, zo rond de kerstdagen, worden de nieuwe omrekenfactoren bekend gemaakt.

Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Geschreven door:
HR Consultant MKB
Commercieel Manager
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Al meer dan
845 maal
aangevraagd
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Omrekenfactor uitgelegd | Flexpedia
Geschreven door:
Aldert
HR Consultant MKB
Arne
Commercieel Manager
Geschreven door:
HR Consultant MKB
Commercieel Manager

Waarmee kunnen wij jou helpen?