ET-regeling berekenen

ET-regeling berekenen

ET-regeling berekenen voorbeeld? Hoe werkt het nou? Om de ET-regeling te verduidelijken hebben we voor jou een ET-regeling voorbeeld berekening gemaakt. In deze ET-regeling berekenen voorbeeld zie je dat je als werkgever een deel van het brutoloon uitruilt en netto weer opboekt. Dit zijn de werkelijke ET-kosten (Extraterritoriale kosten). Je moet het zo zien: er wordt 81% van het brutoloon uitgeruild, dat 100% als nettoloon wordt opgeboekt. Zo blijft er meer nettoloon over voor jouw arbeidsmigrant.

 

De ET-regeling bestaat uit drie componenten die je bruto mag uitruilen en netto mag vergoeden:

  • Reiskosten
  • Dubbele huisvestingskosten
  • Kosten voor het levensonderhoud

 

De reiskosten, dubbele huisvestingskosten en kosten voor het levensonderhoud zijn extra kosten waar jouw buitenlandse flexwerkers mee te maken krijgen. En dankzij deze regeling kom je hen tegemoet: als werkgever mag je deze extra kosten wekelijks uitruilen en netto vergoeden zoals dit ET-regeling voorbeeld laat zien.

 

 

Reiskosten
De reiskostenvergoeding is €0,23 per kilometer per medewerker. Let op: dit geldt alléén voor de werknemer die de auto of het busje bestuurt. Zorg ervoor dat de buitenlandse flexwerkers kunnen aantonen dat ze de reis hebben gemaakt.

 

Dubbele Huisvestingskosten
Omdat je medewerker tijdelijk in Nederland werkt, heeft hij twee woningen: het vaste woonadres en het tijdelijke woonadres. Dit betekent dat hij dubbele kosten heeft. Daarom mag je als werkgever de huisvesting uitruilen met de ET-regeling. Het bedrag dat wekelijks maximaal uitgeruild mag worden, is 25% van het wettelijk weekloon. In 2024 is dat bedrag € 132,-per week. Indien de huisvesting het SNF certificaat draagt mag er ook € 132,-per week ingehouden worden op het loon (op basis van een 40 uurige werkweek).

 

Extra uitgaven levensonderhoud
Leven in Nederland is duur, helemaal in vergelijking met een aantal landen die ons omringen. De verhoudingen kunnen totaal verschillen. Dankzij de ET-regeling kunnen deze kosten gedeeltelijk gecompenseerd worden. Elk jaar berekent de overheid het maximale uit te ruilen bedrag per week per land. Het maximaal uit te ruilen bedrag is 81% van het werkelijke bedrag (ET-kosten). Oftewel: het bedrag dat je uitruilt, is 81% van de netto vergoeding.

ET-regeling berekenen voorbeeld 2024

Het maximaal uit te ruilen bedrag is 81% van het werkelijke bedrag (ETkosten). Oftewel: het bedrag dat je uitruilt, is 81% van de netto vergoeding.

 

Voorbeeld
Stel, we willen per week € 188,- vergoeden. Dan berekenen we de maximale uitruil zo:

 

De werkelijke ET-kosten bedragen € 188,-.
De uitruil bedraagt dan € 188,- x 0,81 (81%) = € 152,28. Dit is op basis van het uurloon. Ook Bovenwettelijke verlof en toeslagen kunnen worden gebruikt
voor de uitruil, mits dit binnen voorwaarden past.

 

Opgelet: Er mag maximaal 30% van het feitelijk loon worden uitgeruild.
Tip: Check altijd of je dit maximum niet overschrijdt.

Met en zonder ET

Uitgaande van de volgende medewerker / situatie (gegevens van januari 2024). Nu we stap voor stap de ET-regeling hebben doorlopen, weet je  wat die is en hoe die werkt. En dan nu de hamvraag: wat levert de ET-regeling mij op?

 

Check hieronder twee voorbeelden:
Zoals je ziet, zijn dit eenvoudige berekeningen van de werkgeverslasten. Voorbeeld 1 is zonder ET-regeling. Bij voorbeeld  2 wordt de ET-regeling wel toegepast: je ziet de uitruil en de netto vergoeding. Het grote verschil tussen de twee voorbeelden zit onderaan de streep.

 

  • Loonkosten 29,77 per uur.
  • Loonkosten inclusief de ET-regeling € 28,85 per uur.

Je bespaart dus €0,92 per uur

 

 

Voorbeeld 1 Zonder ET-regeling
Omrekenfactor Fase A met  basispensioen 1,7510
Kostprijs (€ 17,00,- x 1,7510) = € 29,77

 

Voorbeeld 2 Met ET-regeling 
Met ET-regeling
Omrekenfactor 1,69706 (inclusief Stipp Pluspensioen)
ET netto vergoeding: € 188,-
Uitruil                          : € 152,28

Kostprijs per uur:      : € 28,85
(conform berekening)

Opgelet: Dit zijn fictieve voorbeeldberekeningen.

Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd

Waarmee kunnen wij jou helpen?