ET-regeling voorbeeld berekening

ET-regeling voorbeeld

Om het ET-regeling te verduidelijken hebben we voor jou een ET-regeling voorbeeld berekening gemaakt. In dit ET-regeling voorbeeld zie je dat je als werkgever een deel van het brutoloon uitruilt en netto weer opboekt. Dit zijn de werkelijke ET-kosten. Je moet het zo zien: er wordt 81% van het brutoloon uitgeruild, dat 100% als nettoloon wordt opgeboekt. Zo blijft er meer nettoloon over voor jouw arbeidsmigrant.

 

De ET-regeling bestaat uit drie componenten die je bruto mag uitruilen en netto mag vergoeden:

 1. Reiskosten
 2. Dubbele huisvestingskosten
 3. Kosten voor het levensonderhoud

 

De reiskosten, dubbele huisvestingskosten en kosten voor het levensonderhoud zijn extra kosten waar jouw buitenlandse flexwerkers mee te maken krijgen. En dankzij deze regeling kom je hen tegemoet: als werkgever mag je deze extra kosten wekelijks uitruilen en netto vergoeden zoals dit ET-regeling voorbeeld laat zien.

 

Reiskosten 
De reiskostenvergoeding is €0,21 per kilometer per medewerker. Let op: dit geldt alléén voor de werknemer die de auto of het busje bestuurt. Zorg ervoor dat de buitenlandse flexwerkers kunnen aantonen dat ze de reis hebben gemaakt.

 

Dubbele Huisvestingskosten 
Omdat je medewerker tijdelijk in Nederland werkt, heeft hij twee woningen: het vaste woonadres en het tijdelijke woonadres. Dit betekent dat hij dubbele kosten heeft. Daarom mag je als werkgever de huisvesting uitruilen met de ET-regeling. Het bedrag dat wekelijks maximaal uitgeruild mag worden, is 25% van het wettelijk weekloon. In 2023 is dat bedrag € 111,-per week. Indien de huisvesting het SNF certificaat draagt mag er ook € 111,-per week ingehouden worden op het loon.

 

Extra uitgaven levensonderhoud 
Leven in Nederland is duur, helemaal in vergelijking met een aantal landen die ons omringen. De verhoudingen kunnen totaal verschillen. Dankzij de ET-regeling kunnen deze kosten gedeeltelijk gecompenseerd worden. Elk jaar berekent de overheid het maximale uit te ruilen bedrag per week per land. Het maximaal uit te ruilen bedrag is 81% van het werkelijke bedrag (ET-kosten). Oftewel: het bedrag dat je uitruilt, is 81% van de netto vergoeding.

ET-regeling rekenvoorbeeld

 

 1. De uitruil ET-regeling voorbeeld 2023
  Het maximaal uit te ruilen bedrag is 81% van het werkelijke bedrag (ET-kosten). Oftewel: het bedrag dat je uitruilt, is 81% van de netto vergoeding. De werkelijke ET-kosten bedragen €153,-. De uitruil bedraagt dan €153,- x 0,81 (81%) = €123,93
 2. Controle 30% regeling
  Nu gaan we controleren of dit wel volgens de voorwaarden gaat. Is de uitruil meer dan 30% van het feitelijk loon?
  Feitelijk loon € 494,-
  Uitruil 30% regeling: €494,- x 30% (0,30) € 148,20
  Werkelijke uitruil €123,93
  Resultaat 30% regeling €24,27
  Volgens de 30%-regeling is er nog €24,27 aan ‘ruimte’. Zoals je weet, wordt de uitruil begrensd tot het wettelijk minimumloon. Dit moet dus eerst gecontroleerd worden.
 3. Controle WML 2022
  Vervolgens de tweede controle. Blijft er genoeg brutoloon over na de uitruil zodat de grens van het wettelijk minimumloon niet overschreden wordt?
  Bruto uurloon is: €13,-
  Wettelijk minimumloon: €9,82
  Verschil: €3,18
  Uitruil €3,18 x 38 uur: € 120,84

 

In dit ET-regeling voorbeeld staat de uitruil op €123,93. Wat maximaal uitgeruild mag worden is €120,84. Oftewel €3,09 te veel. De arbeidsmigrant heeft vast ook bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd. In dat geval kan de €3,09 daarmee worden gedekt. De netto vergoeding van €153,- is dan mogelijk.

 

Het brutoloon is nu verlaagd met maximaal €123,93. Het netto bedrag dat overblijft, wordt verhoogd met de netto vergoeding volgens de ET-regeling. In dit geval €153,-. Het nieuwe loon van de arbeidsmigrant is netto altijd hoger.

Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd
Al meer dan
500 maal
aangevraagd

Waarmee kunnen wij jou helpen?