Huisvesting

Huisvesting arbeidsmigranten

Wat zijn de rechten en plichten rondom huisvesting van arbeidsmigranten? Wat is de SNF certificering het en hoe regel je dat? Huisvestingskosten inhouden via ET-regeling, hoe doe je dat? Allemaal vragen waar de Flexpedia HR Consultants antwoord op geven. Gewoon omdat we vinden dat het zo hoort.

Rechten en plichten

Arbeidsmigranten huisvesting aanbieden hoef je niet te regelen als uitzender, maar het eigenlijk wél noodzakelijk. In de eerste plaats help je er de migrant mee. Maar het is ook belangrijk voor jezelf als uitzender. Je moet je realiseren dat kwalitatief goede huisvesting een van de belangrijkste redenen voor een arbeidsmigrant is om naar Nederland te komen. Kun je daar niet bij helpen, dan kan deze uitzendkracht zomaar kiezen voor werk in bijvoorbeeld Duitsland of Noorwegen. Of voor je concurrent in Nederland. Kortom, het aanbieden van nette woonruimte kan ervoor zorgen dat een arbeidsmigrant zich prettig bij je voelt.

Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023  is de Wet goed verhuurderschap ingevoerd.  De wet bevat regels om huurmisstanden te voorkomen. Anders gezegd: de wet heeft als doel fout gedrag van verhuurders tegen te gaan. Denk aan te hoge borgsom, te hoge servicekosten en discriminatie.

Scheiding baan en bed

Een belangrijk punt van de Wet goed verhuurderschap is dat per 1 juli 2023 de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst niet in hetzelfde document vastgelegd mogen worden. Je dient dus twee aparte documenten te gebruiken.

  1. De arbeidsovereenkomst
  2. De huurovereenkomst

 

Deze wet zorgt ervoor dat de arbeidsmigrant beter beschermd wordt. De arbeidsmigrant hoeft dan niet direct de woning te verlaten wanneer plotseling de arbeidsovereenkomst stopt. De huurovereenkomst loopt dan namelijk nog door. Daarnaast bestaat er ook het recht op huisvestingbehoud. Dit recht regelt de overgangstermijn voor het verlaten van de woning.

Overgangstermijn verlaten woning

De buitenlandse flexkracht wordt  beter beschermd. De arbeidsmigrant heeft namelijk recht op huisvestingbehoud van ca. 4 weken na einde dienstverband. In artikel 36 lid 5. van de NBBU / Uitzend Cao is dit duidelijk omschreven:

 

Als de uitzendovereenkomst eindigt geldt een overgangstermijn van 4 weken waarbinnen de uitzendkracht de huisvesting die hij huurt van de werkgever dient te verlaten. De huurprijs blijft maximaal gelijk aan de huurprijs tijdens het dienstverband. De uitzendkracht voldoet de huurprijs wekelijks.

 

 

 

Informatieplicht per 1 juli 2023

De Wet goed verhuurderschap bevat ook een duidelijk plicht voor de verhuurder om in begrijpelijke taal de huurder goed te informeren. De verhuurder moet dit schriftelijk doen en de volgende informatie moet de verhuurder  verstrekken in een taal die de huurder dus begrijpt.

 

Het gaat dan om:

 

  • De dingen, rechten en plichten die de huurder wel en niet mag doen met de huurwoning, als die niet al in het huurcontract staan.
  • De hoogte van de waarborgsom, de wijze waarop en de termijnen waarbinnen bij het einde van de huurovereenkomst de vordering van de huurder op de verhuurder wordt vastgesteld.
  • Een contactpunt of een plek waar de huurder vragen kan stellen over de woning, bijvoorbeeld een klantenservice of een contactpersoon.
  • De contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt waar de huurder met klachten naar toe kan
  • Duidelijk overzicht van de servicekosten en een jaarlijkse afrekening met alle punten daarin duidelijk omschreven

 

 

Huisvesting met SNF-certificaat

Hoe het verder precies zit met rechten en plichten rondom huisvesting vertelt Cor de Koeijer van de NBBU: “Het aanbieden van huisvesting is een extra service, niet verplicht. Maar áls je het doet als uitzender, ben je wel weer verplicht om huisvesting aan te bieden die voldoet aan de SNF-eisen. Zorg dus dat de aanbieder van huisvesting een SNF-certificaat heeft. Verder geldt dat de arbeidsmigrant vrij is om te gaan en te staan waar hij wil, dus hij hoeft de door jou aangeboden huisvesting niet te accepteren.”

 

Samengevat: als uitzender hoef je geen huisvesting aan te bieden, maar het is wel aan te raden. En als je huisvesting aanbiedt – of je dat nu in eigen beheer regelt, of dat je huisvesting van een andere partij huurt – zorg dan voor het SNF-certificaat. Dat geeft de garantie van goede huisvesting. Maar dan nog hoeft een arbeidsmigrant je aanbod niet te aanvaarden. Hij mag het ook allemaal zelf regelen.

Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Stichting Normering Flexwonen (SNF)

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) controleert de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ook houdt ze een register bij van organisaties die aan deze strikte norm voldoen. SNF kent twee normen: de ‘reguliere’ norm voor huisvesting van arbeidsmigranten én de norm voor het SNF-inhuur-register.

 

Een organisatie die is opgenomen in het reguliere register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Een voorbeeld is sanitair: er moet minimaal 1 toilet en 1 douche per 8 personen zijn.

 

Wanneer je als organisatie zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting voor arbeidsmigranten inhuurt bij SNF-goedgekeurde ondernemingen, kun je je aanmelden voor het SNF-inhuur-register. Je moet dan voldoen aan de eisen voor het SNF-inhuur-register. Ook dien je jaarlijks aan te tonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-goedgekeurde partijen. Als blijkt dat de huisvesting niet aan die voorwaarden voldoet, word je uit het register gehaald. Je kunt dan bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van de NBBU verliezen.

Stappenplan naar SNF gecertificeerd

 

Stap 1 Aanmelden bij SNF

Aanmelden doe je bij de SNF. In de aanmelding kun je een voorkeur aangeven door welke instantie je geïnspecteerd wilt worden. Dat kan namelijk diverse instanties. In de aanmelding kun je kiezen voor Reguliere SNF-register en SNF-inhuur-register. In de meeste gevallen kies je voor het SNF-register, namelijk als:

  • Het jouw eigen huisvestingslocaties zijn
  • Je huisvestingslocaties inhuurt bij NIET-SNF-geregistreerde ondernemingen

 

In één geval kies je voor het SNF-inhuur-register. Dit doe je alleen als alle locaties die je inhuurt SNF-geregistreerde locaties zijn. Check vooraf of jouw huisvesting voldoet aan de norm van het Reguliere SNF-register.

 

Stap 2 Aanvraag verwerking

Je aanmelding wordt ca. binnen 5 werkdagen in behandeling genomen bij het SNF-keurmerk. Na de verwerking ontvang je een e-mail met de bevestiging en een e-mail met de factuur met de entreebijdrage. Vervolgens word je onderneming opgegeven bij de gekozen inspectie-instelling.

 

Stap 3 Huisvesting inspectie

Vanuit je instelling ontvang je een uitnodiging voor de huisvestinginspectie. Jouw gekozen instantie zal aan de hand van de norm de inspectie uitvoeren en de aanvraag keuren. Laten we uitgaan van goedkeuren . De inspectie-instelling deelt het inspectierapport met jou en SNF.

 

Stap 4 Facturatie en certificering

Na de verwerking van het inspectierapport ontvang je een e-mail met de bevestiging van registratie en een factuur jaarbijdrage. Na betaling van de factuur wordt je opgenomen in het online SNF register en ontvang je de certificering.

 

Tip: laat zien dat jouw onderneming SNF gecertificeerd is. Online delen dus!

Kosten SNF Certificering (indicatie)

Ook niet geheel onbelangrijk zijn de kosten voor de certificering. Eenmalig betaal je ca. €150,- à € 200,- voor de registratie. Daarnaast betaal je een jaarlijks bedrag. Dit is afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties. Zie het onderstaande tabel:

 

Aantal locaties Kosten*
1-5 € 310,00
6-10 € 330,00
11-20 € 350,00
21-50 € 400,00
51-100 € 800,00
100> € 1.200,00

*De bedragen zijn een indicatie

 

Zoals stap 1 al aangeeft, dien je je aan te melden bij een instantie die de inspectie uitvoert. Iedere instantie hanteert daarvoor eigen tarieven en brengen deze separaat in rekening. De tarieven variëren per instantie. De jaarlijkse inspectie tarieven liggen tussen de €250 en €450 excl. btw en excl. reiskosten.

Enkele instanties waar je terecht kan:

Huisvestingskosten inhouden en ET-regeling

Huisvestingskosten voor jouw arbeidsmigrant kun je als flexondernemer inhouden. Dit mag tot 25% van het WML weekloon. In de praktijk is dit (in 2023 per 1 juli) € 115,- per week. Meer weten over de financiële voordelen van de ET-regeling?

Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?