Wet & regelgeving

Arbeidsmigranten wet- en regelgeving

Het uitzenden van arbeidsmigranten is doorspekt met wetten en regels. Zowel arbeidsrechtelijk als fiscaal. Een complexe materie. Maar niet voor de Flexpedia HR en Finance Consultants. Wij worden intens blij om dit soort zaken tot in de puntjes te fixen. De belangrijkste regels en wetten weten? Komen ze:

30%-regeling voor kennismigranten

Dit is een aparte regeling voor kennismigranten met een specifieke deskundigheid die in Nederland een dienstbetrekking hebben. Bij deze werknemers wordt het niveau van de extraterritoriale kosten gefixeerd op 30% van het loon. Alle ins en outs van deze regeling lees je hier op de website van de Belastingdienst.

ET-regeling arbeidsmigranten

De ET-regeling is een fiscale regeling die in de CAO voor Uitzendkrachten is opgenomen. Deze regeling maakt het mogelijk om arbeidsmigranten een belastingvrije vergoeding te geven voor extra kosten die ze moeten maken. Hierdoor stijgt het netto loon van de arbeidsmigrant en dalen de loonkosten. Meer over ET? De Flexpedia ET-specialisten leggen het aan je uit.

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

De Wet Aanpak Schijnconstructies is vanaf 1 juli 2015 ingevoerd. Deze wet beschermt arbeidsmigranten tegen onderbetaling en moet eerlijke werkgevers beter beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Een van de belangrijkste onderdelen van de WAS is dat werknemers (in brede zin) recht hebben op minimaal het wettelijk minimumloon (WML). Dit minimumloon mag, om fraude te voorkomen, alleen giraal worden uitbetaald. Voor arbeidsmigranten geldt dat dit naar een buitenlandse of Nederlandse betaalrekening mag.

Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Ketenaansprakelijkheid – zowel civielrechtelijk als fiscaal

Hoe zit het met de aansprakelijkheid wanneer het loon van een medewerker niet wordt uitgekeerd? Om misbruik tegen te gaan, heeft de overheid in 2015 de ketenaansprakelijkheidsregeling in het leven geroepen.

 

De Belastingdienst legt uit: “Huurt een opdrachtgever een ander bedrijf in om het werk uit te voeren en huurt dat bedrijf ook weer een ander bedrijf in? Dan spreken we van een keten. Ontvangt een werknemer van het laatste bedrijf (de uiteindelijke uitvoerder) geen loon? Dan kan hij alle schakels in de keten aansprakelijk stellen. Dus zijn eigen werkgever, het tussenbedrijf en de opdrachtgever. Dit noemen we civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor loon.”

 

Naast de civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid voor loon bestaat er ook een fiscale ketenaansprakelijkheid. Dit zorgt ervoor dat ‘aannemers’ en ‘onderaannemers’ geen misbruik kunnen maken van hun werk bij het afdragen van loonbelasting/premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. De Ketenaansprakelijkheidsregeling maakt elke schakel in de keten aansprakelijk voor alle volgende schakels.

 

Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

De Wet Arbeid Vreemdelingen regelt de voorwaarden waaronder een werkgever arbeidsmigranten van buiten de EU kan inzetten. De Wav verbiedt werkgevers en particulieren om buitenlandse arbeidskrachten die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt, zonder geldige tewerkstellingsvergunning (TWV) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) voor zich te laten werken. De Wav gaat ook nader in op de rechten van de betreffende buitenlandse werknemer.

Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?