Werving & selectie

Werving en selectie arbeidsmigranten

Het werven van flexkrachten in het buitenland is bepaald geen ABC’tje. Laat dat meteen maar gezegd zijn. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er méér landen zijn met grote tekorten op de arbeidsmarkt. Nederland heeft dus te maken met flinke concurrentie. Bijvoorbeeld van buurlanden als Duitsland, Denemarken en België, landen die ook met open armen arbeidsmigranten verwelkomen. Maar met een beetje logisch nadenken en wat creativiteit zijn er genoeg oplossingen te bedenken om succesvol arbeidsmigranten te werven.

Uitzenden arbeidsmigranten wat is verplicht

Een goede uitzender zorgt bij elke werving natuurlijk voor een uitstekende voorbereiding. Bij arbeidsmigranten geldt dit des te meer. Je bemiddelt immers niet Piet uit Amersfoort, die de Nederlandse taal beheerst, de cultuur kent, ervaring heeft bij Nederlandse bedrijven en wiens hele familie binnen een straal van 50 kilometer woont. Maar je richt je nu op Pjotr uit Warschau, of Aleksandâr uit Bulgarije.

 

Zorg ook dat je vooraf goed nadenkt over huisvesting, integratie (onderwijs, taalcursussen) en arbeidsvoorwaarden (manage verwachtingen vooraf, bijvoorbeeld over het verschil tussen brutosalaris en nettosalaris).

 

Vertel over hoe mooi de stad is waarin de arbeidsmigrant komt te werken en wat er in de omgeving te doen is. Leg de voordelen van Nederland uit. En vergeet uiteraard de usp’s van je eigen bedrijf niet. Dit zijn allemaal zaken waarmee je iemand kunt verleiden. Een goede voorbereiding is bij de werving van arbeidsmigranten écht het halve werk. Als je precies weet wie je zoekt, waar hij of zij te vinden is en waarmee je hem of haar hoopt te overtuigen, is het tijd om te gaan werven.

Tewerkstellingsvergunning check

Check of je een tewerkstellingsvergunning nodig hebt. Er is namelijk nogal een verschil of je iemand van binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland zoekt, of van erbuiten. De EER bestaat uit alle EU-landen, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

 

Arbeidsmigranten uit al deze landen en uit Zwitserland hebben (in de meeste gevallen sinds 1992) vrije toegang tot Nederland, ze vallen onder het vrij verkeer van personen. Voor arbeidsmigranten uit alle andere landen (zogeheten derdelanders zoals krachten uit India, Pakistan of Mexico) geldt dat niet. Zij vallen onder de Wet arbeid vreemdelingen (Wav).

Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Tewerkstellingsvergunning

Uitzonderingen daargelaten (zoals bepaalde hoogopgeleiden: de kennismigranten) betekent dit dat ze altijd een tewerkstellingsvergunning nodig hebben om in Nederland te kunnen werken. En in veel gevallen ook een verblijfsvergunning, die je overigens als een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid (GVVA) kunt aanvragen bij de IND. Je opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor deze vergunningen, jij als uitzender moet ze aanvragen. Maar voor arbeidsmigranten uit de EER en Zwitserland heb je dus geen werk- of verblijfsvergunning nodig!

 

Voor de derdelanders (bijvoorbeeld goede krachten uit India, Pakistan of Mexico) geldt ook dat je ze pas mag werven als je kunt aantonen dat je binnen Nederland en de EER + Zwitserland geen geschikte mensen hebt kunnen vinden. Je ziet dat er heel wat bij komt kijken; het is dan ook van belang om – voordat je echt gaat werven – te checken of er vergunningen nodig zijn, en zo ja, welke.

Stichting Normering Flexwonen (SNF)

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) controleert de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ook houdt ze een register bij van organisaties die aan deze strikte norm voldoen. SNF kent twee normen: de ‘reguliere’ norm voor huisvesting van arbeidsmigranten én de norm voor het SNF-inhuur-register.

 

Een organisatie die is opgenomen in het reguliere register van SNF voldoet aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. De norm kent de onderdelen ruimte en privacy, sanitair, veiligheid en hygiëne, voorzieningen, informatievoorziening, brandveiligheid en goed werkgeverschap. Ieder onderdeel bestaat uit een aantal specifieke eisen waaraan de huisvesting moet voldoen. Een voorbeeld is sanitair: er moet minimaal 1 toilet en 1 douche per 8 personen zijn.

 

Wanneer je als organisatie zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting voor arbeidsmigranten inhuurt bij SNF-goedgekeurde ondernemingen, kun je je aanmelden voor het SNF-inhuur-register. Je moet dan voldoen aan de eisen voor het SNF-inhuur-register.

 

Ook dien je jaarlijks aan te kunnen tonen dat voor alle arbeidsmigranten huisvesting wordt gerealiseerd bij SNF-goedgekeurde partijen. Als blijkt dat de huisvesting niet aan die voorwaarden voldoet, word je uit het register gehaald. Je kunt dan bijvoorbeeld ook het lidmaatschap van de NBBU verliezen.

Stappenplan naar SNF gecertificeerd

 

Stap 1 Aanmelden bij SNF

Aanmelden doe je bij de SNF. In de aanmelding kun je een voorkeur aangeven door welke instantie je geïnspecteerd wilt worden. Dat kan namelijk diverse instanties. In de aanmelding kun je kiezen voor Reguliere SNF-register en SNF-inhuur-register. In de meeste gevallen kies je voor het SNF-register, namelijk als:

  • het jouw eigen huisvestingslocaties zijn;
  • je huisvestingslocaties inhuurt bij NIET-SNF-geregistreerde ondernemingen.

 

In één geval kies je voor het SNF-inhuur-register. Dit doe je alleen als alle locaties die je inhuurt SNF-geregistreerde locaties zijn. Check vooraf of jouw huisvesting voldoet aan de norm van het Reguliere SNF-register.

 

Stap 2 Aanvraag verwerking

Je aanmelding wordt ca. binnen 5 werkdagen in behandeling genomen bij het SNF-keurmerk. Na de verwerking ontvang je een e-mail met de bevestiging en een e-mail met de factuur met de entreebijdrage. Vervolgens word je onderneming opgegeven bij de gekozen inspectie-instelling.

 

Stap 3 Huisvesting inspectie

Vanuit je instelling ontvang je een uitnodiging voor de huisvestinginspectie. Jouw gekozen instantie zal aan de hand van de norm de inspectie uitvoeren en de aanvraag keuren. Laten we uitgaan van goedkeuren . De inspectie-instelling deelt het inspectierapport met jou en SNF.

 

Stap 4 Facturatie en certificering

Na de verwerking van het inspectierapport ontvang je een e-mail met de bevestiging van registratie en een factuur jaarbijdrage. Na betaling van de factuur wordt je opgenomen in het online SNF register en ontvang je de certificering.

 

Tip: laat zien dat jouw onderneming SNF gecertificeerd is. Online delen dus!

Kosten SNF Certificering

Ook niet geheel onbelangrijk zijn de kosten voor de certificering. Eenmalig betaal je ca. €150,- à € 200,- voor de registratie. Daarnaast betaal je een jaarlijks bedrag. Dit is afhankelijk van het aantal huisvestingslocaties. Zie het onderstaande tabel:

 

Aantal locaties Kosten*
1-5 € 310,00
6-10 € 330,00
11-20 € 350,00
21-50 € 400,00
51-100 € 800,00
100> € 1.200,00

*De bedragen zijn een indicatie

 

Zoals stap 1 al aangeeft, dien je je aan te melden bij een instantie die de inspectie uitvoert. Iedere instantie hanteert daarvoor eigen tarieven en brengen deze separaat in rekening. De tarieven variëren per instantie. De jaarlijkse inspectie tarieven liggen tussen de €250 en €450 excl. btw en excl. reiskosten.

Enkele instanties waar je terecht kan:

Huisvestingskosten inhouden en ET-regeling

Huisvestingskosten voor jouw arbeidsmigrant kun je als flexondernemer inhouden. Dit mag tot 25% van het WML. In de praktijk is dit (in 2022) € 99,- per week. Meer weten over de financiële voordelen van de ET-regeling?

Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia
Whitepaper - Cover -Uitzenden van Arbeidsmigranten | Flexpedia

Waarmee kunnen wij jou helpen?