Cao Metaal & Techniek Salarisschalen

Cao Metaal & Techniek –
Kleinmetaal Salarisschalen

Een Allround lasser, Pijpfitter, Machine bankwerker of een Constructiewerker. Wat is het salaris van deze helden in de Cao Metaal & Techniek – Kleinmetaal?  De Flexpedia HR Consultants geven tekst en uitleg met een handig overzicht van de salarissen per functie.

Salaris en lonen Kleinmetaal – Metaal & Techniek

Medewerkers in de cao Metaal & Techniek / kleinmetaal worden ingedeeld in de groepen A (1) tot en met J (11) op basis van functie-eisen zoals opleiding, ervaring, leiding geven, etc. Om medewerkers in te schalen gebruik je dit functiehandboek.

 

Belangrijk hulpmiddel is hoofdstuk 6.2 op bladzijde 27 Overzicht reikwijdte functiefamilies. Je kijkt vervolgens per medewerker wat de werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn om een juiste functie-indeling te maken.

Akkoord nieuwe Cao Metaal & Techniek

De FNV Metaal (evenals CNV en de Unie) heeft akkoord bereikt met werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie (KMU) en Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) over een nieuwe cao met een looptijd tot 1 januari 2024.

 

Eerste verhoging vanaf 1 juli 2022. Tweede verhoging vanaf 1 september 2022 (2,75%), derde loonsverhoging per per 1 maart 2023 (3,25%) en vierde loonsverhoging per 1 januari 2024 (0,6%).

Salaris per 1 januari  2023 tot 1 maart 2023 Kleinmetaal en Metaal & Techniek 

Salaris per 1 sept. 2022 tot 1 januari 2023 Kleinmetaal en Metaal & Techniek 

Voor flexbureaus die uitzenden in de Metaal & Techniek / Kleinmetaal

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot

Atv-dagen

Medewerkers in de Metaal & techniek hebben recht op 13 atv-dagen bij fulltime dienstverband. Of medewerkers krijgen een atv-vergoeding van ca. 5,26%  op het brutoloon.

Salaris Metaal & Techniek bepalen? Hoe werkt het?

  1. Wat je nodig hebt is het functiehandboek van de Metaal & Techniek Cao. Klik hier voor de download Handboek functie-indeling voor de metaal en techniek.
  2. Gebruik het functiehandboek om de bijpassende functiefamilie te vinden. Een handig overzicht van functiefamilies is hoofdstuk 6.2 blz 28.
  3. Zoek de functiefamilie op. Per functiefamilie staan verschillende functiegroepen aangegeven en de omschrijving van de werkzaamheden. Zoek in de functiegroepen welke functie het best matcht met de daadwerkelijke functie.
  4. De laatste stap is het salaris bepalen. Je weet de functiefamilie en de functiegroep. De functiegroepen van het functiehandboek corresponderen met de salarisgroepen in de Cao’s:

 

Functiegroep 2 = salarisgroep A
Functiegroep 3 = salarisgroep B
Functiegroep 4 = salarisgroep C
Functiegroep 5 = salarisgroep D
Functiegroep 6 = salarisgroep E
Functiegroep 7 = salarisgroep F
Functiegroep 8 = salarisgroep G
Functiegroep 9 = salarisgroep H
Functiegroep 10 = salarisgroep I
Functiegroep 11 = salarisgroep J

Toeslagen en vergoedingen

Bovenop het salaris zijn ook de verschillende toeslagen van toepassing. Denk hierbij aan werken op zon- en feestdagen, overuren of overwerk. Daarnaast hebben medewerkers in bepaalde gevallen recht op vergoedingen zoals gereedschapsvergoeding en reiskosten. Check voor de volledigheid hier de cao.

Voor flexbureaus die uitzenden in de Metaal & Techniek

  • Uitzenden via backoffice platform paydia
  • Kostenbesparing, geen ziekterisico, marge bevoorschot
foto-gang-flexpedia
11

Waarmee kunnen wij jou helpen?